Education Information

Education Information

 • 2017 - 2023 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Şiî-Usûlî Gelenekte Cebel-i Âmil Bölgesinin Yeri: Muhammed b. Mekkî (Şehîd-i Evvel) Örneği

  Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

 • 2017 Postgraduate

  EBÛ MUHAMMED OSMAN EL-IRAKÎ’NİN FIRAKU’L-MÜFTERİKA ADLI ESERİ VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Sustainable Development

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Arabic