Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yunanistan’daki Tarihi Dejavu: Syriza

Hazar World, no.28, pp.32-38, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yunanistan Askeri Envanterlerine Göre Türk Kurtuluş Savaşı

3. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, 27 October 2021

Μέσα από τις Οθωμανικές Πηγές, Η Εξέγερση του Μοριά

200 Χρονια της Ελληνικής Επανάτασης και Παραδοσιακός πολιτισμός της Ελλάδας, 16 November 2021

MiLLi MÜCADELE DÖNEMiNDE YUNAN ORDUSU TARAFINDAN ÇIKARILAN CEPHE GAZETELERi VE HABER iÇERiKLERi

DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI SAKARYA MEYDAN MUHAREBES􀃰 VE HAYMANA SEMPOZYUMU, 11 September 2019

19. Yüzyılda Balkanlardaki Etnik Kimlik Uyanışlarının “Yunan Milliyetçiliği” Üzerinden Değerlendirilmesi

XI. Balkan Tarihi Kongresi “Balkanlar: Savaş Ve Barış”, 2 - 03 December 2017, pp.231-242

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ÖRNEĞİNDE DİN VE MİLLİYETÇİLİK ALGISININ ‘ÖTEKİ’ ÜZERİNDEN İNŞASI

ISHE. V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.257-270

Yunan Ordusunun Anadolu İşgalinde Bir Muhalif Ses: Rizospastis Gazetesi

Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 September 2017, pp.173-208

I Balkan Savaşında Yunanistan'da Esir Düşen Müslüman Türkler

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 March 2017, pp.409-446

Ottoman Past in the Greek İmagination and İslamophobia

İslamophobia in Europe Past and Present İnternational Conference, İstanbul, Turkey, 13 - 14 January 2017

Türkiye Yunanistan Dış Siyasetinde Yeni Bir Dönüm Noktası Atatürk ve Venizelos Görüşmeleri

Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama Merkezi Konuşmaları, 22 December 2016

Yunanistan da Resmi İdeoloji ve Sansürlenen Tarih Ders Kitapları

ISHE IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 01 September 1016 - 03 September 2016

Birinci Dünya Savaşı Süresince Yunanistan’da Yaşanan Siyasi Kutuplaşma ve İç Çatışma: Kasım Olayları

100. Yılında Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları, İstanbul, Turkey, 9 - 13 December 2015, pp.33-67

The Historical Role of Patriarchate of Istanbul in Balkan Orthodox Churces

3.Uluslararası Balkan Konferansı IBAC 2013, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 13 October 2013, pp.240-261

Books & Book Chapters

Yunan Arşiv Vesikalarına Göre İnönü Muharebeleri

in: Mütarekeden İstiklale 1921 Yılında Milli Mücadele, Cezmi eraslan, Editor, Türk Yurdu Yayınları, İstanbul, pp.27-45, 2021

Türk-Yunan İlişkilerinin Psiko-Politik Perspektifi: Grup Psikolojisi Eksenli Karşılıklı Seçilmiş zaferler ve Travmalar

in: Politik Psikoloji Boyutuyla Türk Dış Politikası (1923-2000), Şenol Kantarcı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.389-424, 2020

Trabzon Rum Mektebi: Doğu’xxnun Deniz Feneri

Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2019

Yunanistan Lise Tarih Kitaplarında Türk İmajı

in: Dünyada Türk İmajı. Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.529-546, 2018

The İmage of the the Greek in the Construction of the "Other" in Turkish Children's Books

in: Role of İmage in Greek-Turkish Relations, Zuhal Mert Uzuner, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.63-86, 2018

Popüler Kültür Açısından Yunan Sinemasında “Fustanella” Filmleri Ve Anti-Türk Propagandası

in: Halil İnalcık Armağanı IV, Ahmet Özcan, Editor, Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp.114-161, 2017

Eleftherios Venizelos ve Kıbrıs Sorunu: Megali İdea’dan Yeni bir Politik Dönemece

in: Tarihte Kıbrıs I-II, Osman Köse, Editor, D9kuz10beş Reklam Organizasyon Matbaacılık, Bursa, pp.885-908, 2017

Türk Yunan İlişkileri Tarihi

in: Zaman Treni. Tarihin Renkli Vagonlarında Bir Seyahat, Mehmet Perinçek & Özlem Kumrular, Editor, Doğan Yayıncılık, İstanbul, pp.283-294, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Eleftherios Kyriakos Venizelos (1864-1936)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-6, 2020

Kral Konstantin (I. Konstantin) (1868-1922)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-5, 2020