Arş.Gör.

Esra DEMİRKAN


Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji/ Gelişim Psikolijisi, Türkiye

2013 - 2016

2013 - 2016

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji/ Gelişim Psikolojisi, Türkiye

2008 - 2013

2008 - 2013

Lisans

Bilkent Üniversitesi, İ.İ.S.B.F., Psikoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

İzlenen ve oynanmış olaya göre okul öncesi çocukların öneriye açıklığı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji/ Gelişim Psikolijisi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Araştırma Görevlisi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Tek Dilli ve İki Dilli Çocuklarda Bilişsel İşlevlerin İncelenmesi

Karakelle Ş. S. , Yeşilyaprak Y. , Demirkan E.

2. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu , İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.16

2019

2019

Tek dilli ve iki dilli çocuklarda bilişsel işlevlerin incelenmesi

Karakelle Ş. S. , Yeşilyaprak Y., Demirkan E.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Congist Şehrin Dili, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019


Burslar

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Bideb 2211/E

TÜBİTAK

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Bideb 2210/E

TÜBİTAK

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Tübitak-Lisans

TÜBİTAK

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Kapsamlı Burs

Üniversite