Dr.Öğr.Üyesi

Esra EGÜZ O DONOHOE


Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - 2019

2018 - 2019

Yüksek Lisans

University Of Dublin-Trinity College, Centre For Language And Communication Studies, Applied Linguistics, İrlanda

2015 - 2016

2015 - 2016

Post Doktora

University Of Edinburgh, School Of Literatures, Languages And Cultures, Islamic And Middle Eastern Studies, İngiltere

2009 - 2013

2009 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

A Corpus-Based Study on A1 Level Turkish-Language Teaching Textbooks

University of Dublin-Trinity College, Centre For Language And Communication Studies, Applied Linguistics

2013

2013

Doktora

Erzurumlu Mustafa Darir'in Siretü'n-nebi'sindeki Türkçe Manzumeler (İnceleme-Metin)

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı

2009

2009

Yüksek Lisans

Priştineli Nuri Divanı ve İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Okutman

University Of Dublin-Trinity College, Center For Language And Communication Studies, Center For Language And Communication Studies

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Öğretim Görevlisi Dr.

University Of Edinburgh, School Of Literatures, Languages, Cultures, Islamic And Middle Eastern Studies

2013 - 2015

2013 - 2015

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2006 - 2013

2006 - 2013

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Metin Şerhi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Doktora

Doktora

Metin İncelemeleri

Lisans

Lisans

XV. YY. Türk Edebiyatı Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Metin Neşri

Lisans

Lisans

Metin Şerhi I

Doktora

Doktora

Seminer

Lisans

Lisans

Edebi Sanatlar

Doktora

Doktora

Eski Türk Edebiyatında Araştırma Metotları ve Metin Neşri

Lisans

Lisans

Paleografya II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları

Lisans

Lisans

Paleografya I

Lisans

Lisans

XVI. Yy. Türk Edebiyatı Tarihi

Doktora

Doktora

Klasik Türk Edebiyatında Mesneviler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Learning a second language in late adulthood: benefits and challenges

Eguz E.

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, cilt.45, ss.701-707, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Cemâlî’nin Yedi Vezinle 98 Şekilde Okunan Bir Beyti

Egüz O Donohoe E.

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi (ESTAD), cilt.4, sa.1, ss.1-34, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2021

2021

Cemâlî’nin Risâletü’l-‘acîbe’sinin Yeni Bulunan Bir Nüshası

Egüz O Donohoe E.

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, cilt.7, ss.67-81, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Nakkaş Nigârî'nin Kaptan-ı Derya Sinan Paşa Gazavatnamesi

Egüz O Donohoe E.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.310-329, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Using Web 2.0 Tools in and beyond the University Classrooms: A Case Study of Edmodo

Egüz E.

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), cilt.7, ss.1205-1219, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Erzurumlu Darîr’in Eserlerinde Görme Duyusu ve Körlük

EGÜZ E.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sa.33, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Priştineli Begzade Nûrî’nin Bilinmeyen İkinci Divanı’ndaki Şiirler

EGÜZ E.

SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.427-436, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Yabancı Seyyahların Gözüyle Klasik Türk Edebiyatı

EGÜZ E.

Türk Dili ve Edebiyatı, cilt.XLIX, ss.53-93, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Priştineli Begzâde Nûrî Divanı ve Divan’daki Şifreli Yazılar

EGÜZ E.

SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.297-311, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Murad Efendi’nin Türkiye Manzaraları Adlı Eserinde Klasik Türk Edebiyatına Dair Değerlendirmeleri

EGÜZ E.

III. Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2014

2012

2012

Dilek Kelimesinin Anlamları ve Divan Şiirindeki Kullanımı Üzerine

EGÜZ E.

IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012

2011

2011

Telhîs-i Resâilât-ı Rumât’taki Okçuluk Terimleri ve Âdetleri Üzerine

EGÜZ E.

III. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011, ss.389-412

2011

2011

Üç İngiliz Kadın Seyyahın Gözüyle XIX. Yüzyılda Türk Kadını

EGÜZ E.

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, cilt.2, ss.753-767

2008

2008

Yahya Kemal’in Eserlerinde Örf, Âdet ve Gelenekler

EGÜZ E.

Bir Medeniyeti Yorumlamak-Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, cilt.1, ss.709-716

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

2013

2013

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

EGÜZ E.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.0, 2013

Desteklenen ProjelerBurslar

2015 - 2016

2015 - 2016

Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK