Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Prehistorya, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Prehistorya, Turkey

 • 1994 - 1999 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Prehistorya, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Marmara Bölgesi’ndeki Neolitik ve Kalkolitik Çağ Yerleşmelerinde Beslenme ve Besin Saklama Yöntemleri

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı/ Prehistorya

 • 2003 Postgraduate

  Trakya’da Yapılan Son Araştırmalar Işığında Balkanlar’da İlk Neolitik Çağ’dan Orta Neolitik Çağ’a Geçiş Sorunu

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı/ Prehistorya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English