Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2017 Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

    Katılımcı

    Ankara, Türkiye

  • 2014 Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: Türkiye'de Çocuklara İlişkin Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu

    Katılımcı

    Malatya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1