Learning Knowledge


Doctorate
2015 - 2022
Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And Public Administration, Turkey

Postgraduate
2011 - 2014
Middle East Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

Undergraduate
2004 - 2010
Galatasaray University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi, Turkey

Dissertations

Doctorate, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nda İlksel Birikim ve Kapitalist Devlet, Istanbul University, Faculty Of Political Sciences, Department Of Political Sciences And Public Administration, 2022
Postgraduate, Apprentices and Class Culture: The Case of Apparel and Metalworking Workers in Istanbul, Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, 2014

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2012 - Continues
Istanbul University, Faculty of Political Sciences, Kamu Yönetimi

Supported Projects

 1. Yurtcanlı Duymaz S., Budak S., Giritlioğlu P. P. , Duymaz E., Salman C., Kahveci M., Kundak S., Ak Yıldırım A. H. , TUBITAK Project, Olası İstanbul Depreminin Çevresel Zorunlu Göç Senaryosu ve Yönetimi, 2021 - 2023
 2. EROL E., PINAR E., MISIRLI K. Y. , AKYOL A. E. , KAHVECİ M., SALMAN C., GÜMÜŞCAN İ., MUTLU P., Project Supported by Higher Education Institutions, Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'de Emek Piyasasına Dahil Olma Süreçleri ve Etkileri: İstanbul Tekstil Sektörü Örneği, 2015 - 2016

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul ÖlçeğindeTekstil Sektörü Emek PiyasasınaEklemlenmeleri ve Etkileri
  Mutlu P., Mısırlı K. Y. , Kahveci M., Akyol A. E. , Erol E., Salman C., Pınar E., Gümüşcan İ.
  Algebra Universalis, vol.56, pp.69-92, 2018 (SCI-Expanded)

Books & Book Chapters

 1. Contradictory Process Of Women Liberation During The Emergence Of Modern Turkey: The Case Of The Journal “Kadinlar Dünyasi”
  Akyol A. E.
  in: Faces of Republican Turkey Beyond the Modernization Hypothesis, Emine Zeynep Suda,Ateş Uslu,Emre Eren Korkmaz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.5-31, 2020
 2. Syrian Migrants and Labor Market in Turkey: A Survey on the Istanbul Textile Manufacturing Sector
  PINAR E., AKYOL A. E. , EROL E., MUTLU P., KAHVECİ M., MISIRLI K. Y. , SALMAN C., GÜMÜŞCAN İ.
  in: Integration through Exploitation: Syrians in Turkey, Yılmaz, G., Karatepe, İ., D., Tören, T.,, Editor, Rainer Hampp Verlag, Munih, pp.28-41, 2019
 3. Suriyeli Göçmen Emeği: İstanbul Tekstil Sektörü Araştırması
  EROL E., AKYOL A. E. , SALMAN C., PINAR E., GÜMÜŞCAN İ., MISIRLI K. Y. , KAHVECİ M., MUTLU P.
  Birleşik Metal-İş, İstanbul, 2017

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Afet Tedbir ve Yönetiminde İlçe Belediyelerinin Rolü: İstanbul'da Dört İlçe Uygulaması
  Akyol A. E. , Salman C.
  21.Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Eskişehir, Turkey, 24 March 2022, pp.50-64
 2. Variations of the Textile Workers’ Perceptions on the Working Conditions and Experiences: An Analysis of the Differentiation of the Turkish and Syrian Labourers on Refugee Work in the Istanbul Textile Industry
  EROL E., AKYOL A. E. , PINAR E., GÜMÜŞCAN İ., MISIRLI K. Y. , KAHVECİ M., MUTLU P., SALMAN C.
  3rd International Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.22-27
 3. Variations of the Textile Workers' Perceptions on the Working Conditions and Experiences: An Anlysis of the Differentiation of the Turkish and Syrian Labourers on Refugee Work in the Istanbul Textile Industry
  EROL E., AKYOL A. E. , GÜMÜŞCAN İ., KAHVECİ M., MISIRLI K. Y. , MUTLU P., PINAR E., SALMAN C.
  3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.22-27
 4. Migrant workers and its impact on the labour market a comparative study on the Syrian refugee labour and its recent positioning within the textile industry in Istanbul
  MUTLU P., EROL E., MISIRLI K. Y. , GÜMÜŞCAN İ., AKYOL A. E. , PINAR E., SALMAN C., KAHVECİ M.
  Historical Materialism Conference, 10 - 13 November 2016
 5. Migrant workers and its impact on the labour market a comparative study on the Syrian refugee labour and its recentpositioning within the textile industry in Istanbul
  MUTLU P., EROL E., MISIRLI K. Y. , GÜMÜŞCAN İ., AKYOL A. E. , PINAR E., SALMAN C., KAHVECİ M.
  13th AnnualHistorical MaterialismConference, Londrina, Brazil, 10 - 13 November 2016
 6. Peternalizm ve Kapitalizm Kıskacında Çocuk Emeği Sömürüsü: Türkiye'de Çıraklık
  AKYOL A. E.
  Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: Türkiye'de Çocuklara İlişkin Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 29 - 30 November 2014

Other Publications

 1. Kadın Muhtarlar ve Demokrasi Çalıştayları Raporu
  ALKAN A., ALADA A., AKYOL A. E.
  Technical Report, pp.20, 2015
 2. Kadın Muhtarlar ve Demokrasi Çalıştayları Raporu
  ALKAN A., ALADA A., AKYOL A. E.
  Technical Report, pp.20, 2015

Metrics
Congress and Symposium Activities

Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Attendee, Ankara, Turkey, 2017
Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: Türkiye'de Çocuklara İlişkin Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu, Attendee, Malatya, Turkey, 2014

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Sociology, Political Science, Public Administration, Politics and Social Sciences