Ögrenim Bilgisi


Doktora
2015 - 2022
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Bölümü, Türkiye

Yüksek Lisans
2011 - 2014
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

Lisans
2004 - 2010
Galatasaray Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

Doktora, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nda İlksel Birikim ve Kapitalist Devlet, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Bölümü, 2022
Yüksek Lisans, Apprentices and Class Culture: The Case of Apparel and Metalworking Workers in Istanbul, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, 2014

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi
2012 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Desteklenen Projeler

 1. Yurtcanlı Duymaz S., Budak S., Giritlioğlu P. P. , Duymaz E., Salman C., Kahveci M., Kundak S., Ak Yıldırım A. H. , TÜBİTAK Projesi, Olası İstanbul Depreminin Çevresel Zorunlu Göç Senaryosu ve Yönetimi, 2021 - 2023
 2. EROL E., PINAR E., MISIRLI K. Y. , AKYOL A. E. , KAHVECİ M., SALMAN C., GÜMÜŞCAN İ., MUTLU P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'de Emek Piyasasına Dahil Olma Süreçleri ve Etkileri: İstanbul Tekstil Sektörü Örneği, 2015 - 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul ÖlçeğindeTekstil Sektörü Emek PiyasasınaEklemlenmeleri ve Etkileri
  Mutlu P., Mısırlı K. Y. , Kahveci M., Akyol A. E. , Erol E., Salman C., Pınar E., Gümüşcan İ.
  Algebra Universalis, cilt.56, ss.69-92, 2018 (SCI-Expanded)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Contradictory Process Of Women Liberation During The Emergence Of Modern Turkey: The Case Of The Journal “Kadinlar Dünyasi”
  Akyol A. E.
  Faces of Republican Turkey Beyond the Modernization Hypothesis, Emine Zeynep Suda,Ateş Uslu,Emre Eren Korkmaz, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.5-31, 2020
 2. Syrian Migrants and Labor Market in Turkey: A Survey on the Istanbul Textile Manufacturing Sector
  PINAR E., AKYOL A. E. , EROL E., MUTLU P., KAHVECİ M., MISIRLI K. Y. , SALMAN C., GÜMÜŞCAN İ.
  Integration through Exploitation: Syrians in Turkey, Yılmaz, G., Karatepe, İ., D., Tören, T.,, Editör, Rainer Hampp Verlag, Munih, ss.28-41, 2019
 3. Suriyeli Göçmen Emeği: İstanbul Tekstil Sektörü Araştırması
  EROL E., AKYOL A. E. , SALMAN C., PINAR E., GÜMÜŞCAN İ., MISIRLI K. Y. , KAHVECİ M., MUTLU P.
  Birleşik Metal-İş, İstanbul, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Afet Tedbir ve Yönetiminde İlçe Belediyelerinin Rolü: İstanbul'da Dört İlçe Uygulaması
  Akyol A. E. , Salman C.
  21.Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Eskişehir, Türkiye, 24 Mart 2022, ss.50-64
 2. Variations of the Textile Workers’ Perceptions on the Working Conditions and Experiences: An Analysis of the Differentiation of the Turkish and Syrian Labourers on Refugee Work in the Istanbul Textile Industry
  EROL E., AKYOL A. E. , PINAR E., GÜMÜŞCAN İ., MISIRLI K. Y. , KAHVECİ M., MUTLU P., SALMAN C.
  3rd International Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017, ss.22-27
 3. Variations of the Textile Workers' Perceptions on the Working Conditions and Experiences: An Anlysis of the Differentiation of the Turkish and Syrian Labourers on Refugee Work in the Istanbul Textile Industry
  EROL E., AKYOL A. E. , GÜMÜŞCAN İ., KAHVECİ M., MISIRLI K. Y. , MUTLU P., PINAR E., SALMAN C.
  3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017, ss.22-27
 4. Migrant workers and its impact on the labour market a comparative study on the Syrian refugee labour and its recent positioning within the textile industry in Istanbul
  MUTLU P., EROL E., MISIRLI K. Y. , GÜMÜŞCAN İ., AKYOL A. E. , PINAR E., SALMAN C., KAHVECİ M.
  Historical Materialism Conference, 10 - 13 Kasım 2016
 5. Migrant workers and its impact on the labour market a comparative study on the Syrian refugee labour and its recentpositioning within the textile industry in Istanbul
  MUTLU P., EROL E., MISIRLI K. Y. , GÜMÜŞCAN İ., AKYOL A. E. , PINAR E., SALMAN C., KAHVECİ M.
  13th AnnualHistorical MaterialismConference, Londrina, Brezilya, 10 - 13 Kasım 2016
 6. Peternalizm ve Kapitalizm Kıskacında Çocuk Emeği Sömürüsü: Türkiye'de Çıraklık
  AKYOL A. E.
  Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: Türkiye'de Çocuklara İlişkin Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2014

Diğer Yayınlar

 1. Kadın Muhtarlar ve Demokrasi Çalıştayları Raporu
  ALKAN A., ALADA A., AKYOL A. E.
  Teknik Rapor, ss.20, 2015
 2. Kadın Muhtarlar ve Demokrasi Çalıştayları Raporu
  ALKAN A., ALADA A., AKYOL A. E.
  Teknik Rapor, ss.20, 2015

Metrikler
Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2017
Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: Türkiye'de Çocuklara İlişkin Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu, Katılımcı, Malatya, Türkiye, 2014

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler