Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afet Tedbir ve Yönetiminde İlçe Belediyelerinin Rolü: İstanbul'da Dört İlçe Uygulaması

21.Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Eskişehir, Turkey, 24 March 2022, pp.50-64

Peternalizm ve Kapitalizm Kıskacında Çocuk Emeği Sömürüsü: Türkiye'de Çıraklık

Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: Türkiye'de Çocuklara İlişkin Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Turkey, 29 - 30 November 2014

Books & Book Chapters

Contradictory Process Of Women Liberation During The Emergence Of Modern Turkey: The Case Of The Journal “Kadinlar Dünyasi”

in: Faces of Republican Turkey Beyond the Modernization Hypothesis, Emine Zeynep Suda,Ateş Uslu,Emre Eren Korkmaz, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.5-31, 2020

Syrian Migrants and Labor Market in Turkey: A Survey on the Istanbul Textile Manufacturing Sector

in: Integration through Exploitation: Syrians in Turkey, Yılmaz, G., Karatepe, İ., D., Tören, T.,, Editor, Rainer Hampp Verlag, Munih, pp.28-41, 2019

Other Publications