Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Peternalizm ve Kapitalizm Kıskacında Çocuk Emeği Sömürüsü: Türkiye'de Çıraklık

Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: Türkiye'de Çocuklara İlişkin Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 29 - 30 November 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Integration through Exploitation: Syrians in Turkey

Syrian Migrants and Labor Market in Turkey: A Survey on the Istanbul Textile Manufacturing Sector, Yılmaz, G., Karatepe, İ., D., Tören, T.,, Editör, Rainer Hampp Verlag, Munih, ss.28-41, 2019

Diğer Yayınlar