Education Information

Education Information

 • 1998 - 2006 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yunan Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1993 - 1997 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yunan Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri, Yunan Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Principatus Dönemi Karia'sında Leiturgia ve Arkhe Üstlenen Kadınlar

  Ankara University, Yunan Dili Ve Edebiyatı

 • 1997 Postgraduate

  Platon’da Aşk Kavramı

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yunan Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Latin