Arş.Gör.

Fahriye Pelin TOKCAN ERCAN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

2012 - 2015

2012 - 2015

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

Limited Ortaklıkta Oy Hakkından Yoksunluk

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Ticaret Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Treble Damages

TOKCAN F. P. , SÖNMEZ N. S.

6th Croatian, Bosnian Herzegovinian, Turkish Jurist Days, Zagreb, Hırvatistan, 19 - 23 Nisan 2017

2012

2012

Actio Libera in Causa

TOKCAN F. P. , Ercan S. E. , Ari F.

Internationales Kolloquium zum deutschen und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht, Giessen, Almanya, 25 - 31 Temmuz 2012, ss.547-566

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Şirketler Topluluğu

Akay H. O. , Tokcan Ercan F. P.

Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Özel Hukuk, Prof. Dr. Arslan Kaya,Prof. Dr. Baki İlkay Engin,Prof. Dr. Ali Paslı,Araş. Gör. Ş. İpek Aşıkoğlu,Araş. Gör. Elif Oğuz, Editör, Istanbul University Press, İstanbul, ss.281-293, 2020

2018

2018

Limited Ortaklıkta Oy Hakkından Yoksunluk

TOKCAN ERCAN F. P.

On Iki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018

2018

2018

Deniz Ticareti

Uzel N. , Tokcan Ercan F. P.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları (2014), Abuzer Kendigelen,Hasan Onur Akay,M. Yasir Aktepe,Sergül Balsever,Ş. İpek Aşıkoğlu,M. Akif Özsoy, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.602-633, 2018

2017

2017

Borçlar-Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyografyası 2011-2016

Kendigelen A. , Tokcan Ercan F. P. , Sönmez N. S.

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2017

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - 2018

2015 - 2018

Annales de la Faculté de Droit d'İstanbul

Yayın Kurul ÜyesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

6th Croatian, Bosnian Herzegovinian and Turkish Jurist Days

Katılımcı

Zagreb-Hırvatistan

2016

2016

5th Bosnian Herzegovinian, Turkish, Croatioan Jurist Days

Katılımcı

Sarajevo-Bosna-Hersek