Arş.Gör.

Fatih DURAN


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Adi Ortaklıkta Katılım Payı Getirme Borcuna Aykırılık

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Medeni Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Adi Ortaklıkta Katılım Payı Getirme Borcuna Aykırılık

Duran F.

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2020

2017

2017

İmkânsızlık ve Aşırı İfa Güçlüğü Arasındaki Ayrım Borca Aykırılık Türlerini Esas Alan Bir Yaklaşımla Açıklanabilir mi?

Duran F.

Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler, Başak Baysal, Editör, On İki Levha Yayınları, İstanbul, ss.137-161, 2017