Res. Asst. Fatih İKİZ


Faculty of Literature, Department of Translation Studies

Translation and Interpreting Studies (English)


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, English Language and Literature, Interpreting and Translating

Education Information

2017 - Continues

2017 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Turkey

2015 - 2017

2015 - 2017

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Çeviribilim Anabilim Dalı , Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Undergraduate

Trakya University, Fen Edebiyat Fakültesi , Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce) , Turkey

Dissertations

2023

2023

Doctorate

Professionalization in Translation: Translator/Interpreter National Occupational Standard and Vocational Qualifications from the Position of Translators and Translation Companies

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

2017

2017

Postgraduate

APPROACHES OF TRANSLATORS AND PUBLISHING HOUSES TO THE TRANSLATION OF CHILDREN’S LITERATURE: A CASE STUDY OF ROBIN HOOD

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Vocational Training

İstanbul Üniversitesi

2016

2016

İşaret Dili ve Eğitimi

Vocational Training

İSMEK - MEB

2015

2015

Çocuk ve ilkgençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi (ÇİGEÇAT)

Vocational Training

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Translation Studies

2013 - 2015

2013 - 2015

Research Assistant

Ordu University, Fen Edebiyat Fakültesi , Yabancı Diller Bölümü

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

IDEALIZING THE CHILD THROUGH LITERARY TEXTS: THE CASE OF EARLY REPUBLICAN PERIOD IN TURKEY

İkiz F.

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CHILDREN'S STUDIES CONGRESS-IV, İstanbul, Turkey, 23 - 25 April 2023, pp.1 Sustainable Development

2022

2022

ÇEVİRİDE MESLEKLEŞME: Çeviri Eğitiminde Akademi ve Mesleki Uygulamalar Arası Etkileşim

İkiz F.

Çeviride Meslekleşme Paneli ve Çeviri Derneği Ödülleri, İstanbul, Turkey, 22 December 2022

2022

2022

Çevirmenler ve Çeviri İşletme(ci)leri Açısından Meslekleşme ve Mesleki Yeterlilik Çalışmaları

İkiz F.

BOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY INTERNATIONAL CONGRESS ON ACADEMIC STUDIES IN TRANSLATION AND INTERPRETING STUDIES (BAIBU-ICASTIS), Bolu, Turkey, 29 September - 01 October 2022

2021

2021

TRANSLATOR CERTIFICATION AND ACCREDITATION PROCESS IN ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

İkiz F.

Dünyada Çeviri Eğitiminden Kesitler: Farklı Eğilimler ve Ortak Hedefler, İstanbul, Turkey, 09 December 2021, pp.3-4 Creative Commons License

2019

2019

Çeviri Çocuk Edebiyatında Çevirmen Müdahaleleri

İKİZ F.

II. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.79

2018

2018

Investigating Translation of Cultural Heritage Texts: A Case Study of the Historic Peninsula in Istanbul

Yaman B., İkiz F.

nternational conference T&R5 : Theories and Realities in Translation and Writing5, Antwerp, Belgium, 31 May - 02 June 2018, pp.34-35 Creative Commons License

2017

2017

Kültür Aktarımında Çevirinin Rolü: Orhan Pamuk’un “Beyaz Kale” Adlı Romanının İngilizce Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

İKİZ F.

RESSCONGRESS 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.95

2017

2017

Reflections of Crossing of Borders in Berji Kristin Tales from the Garbage Hills by Latife Tekin: Crosscultural Writing and Authorship From the East to the West

İKİZ F., ABDAL G.

3.rd International Translation Conference: Translating in Global Chaos, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2017, vol.1, pp.32

2016

2016

Evaluating the Boundaries and Possibilities in Translating Socio-cultural Elements: The Case of The White Castle by Orhan Pamuk

İKİZ F.

Creativity in Theories and Realities in Translation and Writing: Translation/Interpretation and Interpreter/Translator Training, Napoli, Italy, 5 - 06 May 2016, pp.147-150

2016

2016

Bir Anti-Kahraman Olarak Holden Caulfield: J.D. Sallinger'ın "The Catcher in the Rye" Romanının İki Farklı Çevirisinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi

İKİZ F.

3.rd International Translation Conference: Challenges in Literary Translation, İstanbul, Turkey, 18 - 19 April 2016, pp.32

Books & Book Chapters

2023

2023

Çevı̇rı̇nı̇n İkı̇lemlerı̇: Bı̇r Üst Düşünce Bı̇rı̇mı̇ Olarak Çevrı̇lemezlı̇k

İkiz F.

in: Güncel Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama, Özer Sevilay,İnan Ruhi, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.91-102, 2023

2022

2022

Çeviribilim Okumaları V

Demez N. (Editor), Karakaya A. (Editor), İkiz F. (Editor)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları , İstanbul, 2022

2022

2022

ÇEVİRİBİLİM OKUMALARI III

İkiz F. (Editor), Demez N. (Editor), Karakaya A. (Editor)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları , İstanbul, 2022

2022

2022

Çeviribilim Okumaları IV

Karakaya A. (Editor), İkiz F. (Editor), Demez N. (Editor)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları , İstanbul, 2022

2022

2022

Time in World History

İkiz F.

Ketebe, İstanbul, 2022

2022

2022

In Search for Cultural Identity in the Labyrinth of Translation History

İkiz F.

in: ÇEVİRİBİLİM OKUMALARI IV, Asuman Karakaya,Fatih ikiz,Neslihan Demez, Editor, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları , İstanbul, pp.27-45, 2022

2018

2018

TEKNİK BİR METİN TÜRÜ OLARAK TURİZM METİNLERİNİN ÇEVİRİSİ: NURUOSMANİYE CAMİİ ÖRNEĞİ

İKİZ F.

in: TURİZM METİNLERİNİN ÇEVİRİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ, Yazıcı, M. , Editor, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, pp.69-97, 2018

2017

2017

A General Overview of Turkish Sign Language

SEFER H., İKİZ F.

in: New Researches New Ideas On Social Sciences, Eyüp Sarıtaş, Editor, Trafford Publishing , Bloomington Indiana, pp.269-284, 2017 Sustainable Development

Other Publications

2023

2023

In memory of Ali Ölmez

İkiz F.

Other, pp.9, 2023 Creative Commons License

Supported Projects

Tasks In Event Organizations

Aralık 2021

Aralık 2021

Dünyada Çeviri Eğitiminden Kesitler: Farklı Eğilimler ve Ortak Hedefler

Scientific Congress

İkiz F.
İstanbul, Turkey


Congress and Symposium Activities

22 December 2022 - 22 December 2022

22 December 2022 - 22 December 2022

ÇEVİRİDE MESLEKLEŞME: Çeviri Eğitiminde Akademi ve Mesleki Uygulamalar Arası Etkileşim

Panelists

İstanbul-Turkey

29 September 2022 - 01 October 2022

29 September 2022 - 01 October 2022

BOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITY INTERNATIONAL CONGRESS ON ACADEMIC STUDIES IN TRANSLATION AND INTERPRETING STUDIES

Panelists

Bolu-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

3.rd International Translation Conference: Challenges in Literary Translation

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2015 - 01 December 2015

01 December 2015 - 01 December 2015

ÇevirİstanBuluşmaları 1: Yayıncılık ve Çeviri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

TEDA- Türkiye'nin Çeviri ve Yayım Destek Programı: Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi

Attendee

İstanbul-Turkey