Arş.Gör.

Fatih İKİZ


Edebiyat Fakültesi

Çeviribilim Bölümü

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Anabilim Dalı , Türkiye

2015 - 2017

2015 - 2017

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Anabilim Dalı , Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi , Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce) , Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

"ROBIN HOOD" ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATINDA ÇEVİRMEN VE YAYINEVİ YAKLAŞIMLARI

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İşaret Dili ve Eğitimi

İSMEK - MEB

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Çocuk ve ilkgençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi (ÇİGEÇAT)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Araştırma Görevlisi

Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi , Yabancı Diller Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Recreation of Culture Specific Items in the English Translation of Latife Tekin’s Berci Kristin Çöp Masalları

İKİZ F. , ABDAL G.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), cilt.4, ss.588-603, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Çeviri Çocuk Edebiyatında Çevirmen Müdahaleleri

İKİZ F.

II. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 12 - 13 April 2019, ss.79

2018

2018

Investigating Translation of Cultural Heritage Texts: A Case Study of the Historic Peninsula in Istanbul

YAMAN B. , İKİZ F.

nternational conference T&R5 : Theories and Realities in Translation and Writing5, Anvers, Belçika, 31 May - 02 June 2018, ss.34-35

2017

2017

Kültür Aktarımında Çevirinin Rolü: Orhan Pamuk’un “Beyaz Kale” Adlı Romanının İngilizce Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

İKİZ F.

RESSCONGRESS 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 November 2017, ss.95

2017

2017

Reflections of Crossing of Borders in Berji Kristin Tales from the Garbage Hills by Latife Tekin: Crosscultural Writing and Authorship From the East to the West

İKİZ F. , ABDAL G.

3.rd International Translation Conference: Translating in Global Chaos, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 April 2017, cilt.1, ss.32

2016

2016

Evaluating the Boundaries and Possibilities in Translating Socio-cultural Elements: The Case of The White Castle by Orhan Pamuk

İKİZ F.

Creativity in Theories and Realities in Translation and Writing: Translation/Interpretation and Interpreter/Translator Training, Napoli, İtalya, 5 - 06 May 2016, ss.147-150

2016

2016

Bir Anti-Kahraman Olarak Holden Caulfield: J.D. Sallinger'ın "The Catcher in the Rye" Romanının İki Farklı Çevirisinin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi

İKİZ F.

3.rd International Translation Conference: Challenges in Literary Translation, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 April 2016, ss.32

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

TURİZM METİNLERİNİN ÇEVİRİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

İKİZ F.

TEKNİK BİR METİN TÜRÜ OLARAK TURİZM METİNLERİNİN ÇEVİRİSİ: NURUOSMANİYE CAMİİ ÖRNEĞİ, Yazıcı, M. , Editör, Kültür Sanat Basımevi, İstanbul, ss.69-97, 2018

2017

2017

New Researches New Ideas On Social Sciences

SEFER H. , İKİZ F.

A General Overview of Turkish Sign Language, Eyüp Sarıtaş, Editör, Trafford Publishing , Bloomington Indiana, ss.269-284, 2017


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

3.rd International Translation Conference: Challenges in Literary Translation

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

ÇevirİstanBuluşmaları 1: Yayıncılık ve Çeviri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

TEDA- Türkiye'nin Çeviri ve Yayım Destek Programı: Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Çeviri Atölyesi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye