Foreign Languages

English, B1 Intermediate
German, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Other, Özel Mahkemeler ve Özel Mahkemelerdeki Yargılama Usulü, Türk Medeni Usul Ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2019
Other, 7101 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2018
Other, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2017
Other, İlamlı İcra, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2016
Other, Yeniden Yapılandırılması Gereken Bir Kurum Olarak İflas ve Konkordatonun İşlememesinin Sebepleri, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2015
Foreign Language, Deutschkurs-B2c, Internationales Sprachzentrum Dialogo, 2015
Other, HMK Çerçevesinde Yargılamaya Hakim Olan İlkeler, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2014
Foreign Language, Deutschkurs-B1, Sprachenkolleg für ausländische Studierende, 2014
Foreign Language, Deutschkurs-A1.2, Goethe-Institut Istanbul, 2013
Other, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Değerlendirimesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Komitesi, 2012

Dissertations

Doctorate, Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Hukuk Bölümü, 2021
Postgraduate, Medeni Usul Hukukunda Görevli Mahkemenin Belirlenmesi, Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, 2013

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Law of Civil Procedure and Bankruptcy

Academic Titles / Tasks

Research Assistant PhD, Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department, 2021 - Continues

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Activities in Scientific Journals

Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul, Publication Committee Member, 2011 - 2017
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Publication Committee Member, 2011 - 2017

Edit Congress and Symposium Activities

Zorunlu Arabuluculuk Sempozyumu, Audience, İstanbul, Turkey, 2019
Prof. Dr. Selâhattin Sulhi Tekinay Anısına Aile Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Audience, İstanbul, Turkey, 2018
Konkordato, Audience, İstanbul, Turkey, 2018
7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi Semineri, Audience, İstanbul, Turkey, 2018
Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine, Audience, İstanbul, Turkey, 2017
Tasarrufun İptali Sebepleri, Audience, İstanbul, Turkey, 2016

Scholarships

Foundation, 2017 - 2017
National PhD Scholarship Program, TUBITAK, 2014 - 2017