Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta
Almanca, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, Özel Mahkemeler ve Özel Mahkemelerdeki Yargılama Usulü, Türk Medeni Usul Ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2019
Diğer, 7101 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2018
Diğer, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2017
Diğer, İlamlı İcra, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2016
Diğer, Yeniden Yapılandırılması Gereken Bir Kurum Olarak İflas ve Konkordatonun İşlememesinin Sebepleri, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2015
Yabancı Dil, Deutschkurs-B2c, Internationales Sprachzentrum Dialogo, 2015
Diğer, HMK Çerçevesinde Yargılamaya Hakim Olan İlkeler, Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Birliği, 2014
Yabancı Dil, Deutschkurs-B1, Sprachenkolleg für ausländische Studierende, 2014
Yabancı Dil, Deutschkurs-A1.2, Goethe-Institut Istanbul, 2013
Diğer, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Değerlendirimesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Komitesi, 2012

Yaptığı Tezler

Doktora, Medenî Usûl Hukukunda Re'sen Araştırma İlkesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü, 2021
Yüksek Lisans, Medeni Usul Hukukunda Görevli Mahkemenin Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 2013

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, 2021 - Devam Ediyor

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul, Yayın Kurul Üyesi, 2011 - 2017
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Yayın Kurul Üyesi, 2011 - 2017

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Zorunlu Arabuluculuk Sempozyumu, İzleyici / Dinleyici, İstanbul, Türkiye, 2019
Prof. Dr. Selâhattin Sulhi Tekinay Anısına Aile Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İzleyici / Dinleyici, İstanbul, Türkiye, 2018
Konkordato, İzleyici / Dinleyici, İstanbul, Türkiye, 2018
7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi Semineri, İzleyici / Dinleyici, İstanbul, Türkiye, 2018
Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine, İzleyici / Dinleyici, İstanbul, Türkiye, 2017
Tasarrufun İptali Sebepleri, İzleyici / Dinleyici, İstanbul, Türkiye, 2016

Burslar

Tinçel Kültür Vakfı Yurt Dışı Araştırma Bursu, Vakıf, 2017 - 2017
Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı, TÜBİTAK, 2014 - 2017