Asst. Prof. Feride Berna UYMAZ YILMAZ


Faculty of Economics, Department of Public Finance

Department of Financial Economics


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Public Finance, Financial Economics


Names in Publications: Berna UYMAZ

Education Information

2004 - 2011

2004 - 2011

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye, Turkey

2006 - 2007

2006 - 2007

Doctorate

Universita Degli Studi di Roma La Sapienza, Facolta Di Economia, Dipartimento Di Economia Pubblica (Konuk Araştırmacı), Italy

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration (English), Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

20.Yüzyılda Savaşların Uzun Dalgalar ve Sınaî Çevrimlerdeki Etkileri

Istanbul University, Institute of Social Sciences

2004

2004

Postgraduate

Ortak Tarım Politikası ve Sanayi Politikası Çerçevesinde AB'nin Müdahaleci Yaklaşımı

Istanbul University, Maliye Abd

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Latin

C1 Advanced

C1 Advanced

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Italian

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Beden Dili

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

Süreç Yönetimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

"Eğiticinin Eğitimi": Eğitimde Ölçme-Değerlendirme İlkelerine Uygun Sınav Hazırlama

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi AUZEF ve SEM

2021

2021

İlkyardım ve Kazalar

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

Afet Farkındalık Eğitimi

Security

T.C. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

2021

2021

Empati Becerisi ve Empatik İletişim

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

Temel Mevzuat eğitimi

Other

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

İstanbul Süreci -Eğiticiler Buluşması-Modül 1: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Public Finance

Financial Economics

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

2002 - 2013

2002 - 2013

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Maliye Bölümü Yatay Geçiş Komisyon Üyeliği

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Public Finance

2013 - Continues

2013 - Continues

Maliye Bölümü Çift Anadal Koordinatörü

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Public Finance

2002 - Continues

2002 - Continues

Maliye Bölümü Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Public Finance

2016 - 2022

2016 - 2022

Maliye Bölümü Yandal Koordinatörü

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Public Finance

2009 - 2010

2009 - 2010

Board Member

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi-Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Public Choices

Undergraduate

Undergraduate

Maliye Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Economic Growth and Fiscal Systems Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Maliyesi

Postgraduate

Postgraduate

Kamusal Seçiş

Undergraduate

Undergraduate

KİT ve Özelleştirme

Doctorate

Doctorate

Kamu Kesimi Analizi

Postgraduate

Postgraduate

Eğitim Harcamaları

Undergraduate

Undergraduate

Maliye Politikası 1

Undergraduate

Undergraduate

Public economic enterprises

Undergraduate

Undergraduate

Radikal Ekonomi

Undergraduate

Undergraduate

public finance

Postgraduate

Postgraduate

Devlet Teorileri

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Pandemide Barınma

Uymaz Yılmaz F. B.

Maliye Çalışmaları Dergisi , no.67, pp.139-157, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Neoliberalizmin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesindeki Yansımaları

Uymaz Yılmaz F. B.

PRAKSIS , vol.2, no.44-45, pp.1037-1056, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Mali Alanın Siyasi ve İktisadi Sınırları

UYMAZ YILMAZ F. B.

İKTİSAT DERGİSİ , no.522, pp.86-98, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

IS IT POSSIBLE TO TAX INTERNATIONAL TRADE OF ARMS DURING THE CRISIS OF THE TAX STATE?

Uymaz Yılmaz F. B.

34. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.151-155

2018

2018

Taxation of The Arms Trade Versus Incentives of The Arms Trade

UYMAZ YILMAZ F. B.

Cudes 2018 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.129

2017

2017

Interpreting the European Union's Debt Crisis in the Context of “the Fiscal Crisis of the State”

UYMAZ YILMAZ F. B.

CUDES 2017 Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.181

2017

2017

Interpreting Government Interventions in the Neoliberal Era in the Middle east and North Africa

UYMAZ YILMAZ F. B.

8th International Conference of Political Economy (ICOPEC): Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrad, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, pp.74

2016

2016

Antipublic Nationalizations: Too Big To Fail Policies in the EU

UYMAZ YILMAZ F. B.

State Economic Policy Taxation and Development- 7th International Conference of Political Economy, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, vol.1, no.1, pp.431-440

2011

2011

The Effects of 20th Century Wars in the Process of Business Cycles and Long Waves

UYMAZ YILMAZ F. B.

Neoliberalism and the Crises of Economic Science, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.20-22

2006

2006

Siirt'in 19.Yüzyıl Sonlarında Sosyo-Ekonomik Yapısı

Falay N., UYMAZ YILMAZ F. B.

Uluslararası Siirt Sempozyumu, Siirt, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.153-160 Sustainable Development

2005

2005

Bir Yerelleşme Örneği Olarak Avrupa Birliği Politikası

SARICA S., UYMAZ YILMAZ F. B.

20.Maliye Sempozyumu, Denizli, Turkey, 1 - 04 November 2005, pp.308-325

Books & Book Chapters

2023

2023

İstanbul ilçelerinde bütçe tahmini ve gerçekleşmeler

Kahveci M., Akduran Erol Ö., Uymaz Yılmaz F. B.

in: Yaşam Odaklı Bir Ekonomi İçin İktisat ve Maliye Politikaları, Ayşegül Yakar Önal,Yelda Yücel,Özgün Akduran Erol,Mustafa Kahveci, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, pp.341-361, 2023

2022

2022

Kapitalist Sistemde Yaşanan Krizler Bağlamında Pandemi Sürecinde Kullanılan Temel Kamu Harcamaları

Uymaz Yılmaz F. B., Arıkboğa A.

in: Prof.Dr. Figen Altuğ'a Armağan, Özhan Çetinkaya,Tolga Demirbaş, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.33-49, 2022

2018

2018

Taxation of the Arms Trade versus Subsidization of the Arms Trade

UYMAZ YILMAZ F. B.

in: Current Debates in Public Finance Public Administration, MUTLU AKAR, S., ŞENBEL E., Editor, Ijopec Publications, Londra, pp.57-71, 2018

2018

2018

Ortak Malların Metalaştırılması: Türkiye'de Orman, Su, Hastane ve Sanat Örneklerinin Analizi

UYMAZ YILMAZ F. B.

in: Nihat Falay'a Armağan, Kirmanoğlu, H., Feyzioğlu Akkoyunlu, P., Arıkboğa, A., Ergüder, B., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.283-310, 2018

2017

2017

INTERPRETING THE DEBT CRISIS OF ITALY IN THE CONTEXT OF “THE FISCAL CRISIS OF THE STATE”

UYMAZ YILMAZ F. B.

in: Current Debates in Public Finance Public Administration & Environmental Studies, Aydın M, Pınarcığlu N.P., Uğurlu Ö., Editor, Ijopec, Londra, pp.11-34, 2017

2017

2017

From State Owned Enterprises of OECD to Wars in the Mena Region: Visible Hands of Markets

UYMAZ YILMAZ F. B.

in: The Political Economy of Public Finance, Çelen M, Zülküfoğlu Ö, Robak E., Editor, Ijopec, Londra, pp.19-43, 2017

2016

2016

Antipublic Nationalizations: Too Big to Fail Policies in the EU

UYMAZ YILMAZ F. B.

in: Political Economy of Globalization, Financialization & Crises, Şiriner İ., Chiristiansen B., Dobreva J., Editor, Ijopec, Londra, pp.135-143, 2016

2014

2014

Ortak Malların Geleceği: Ortak Mallar Çerçevesinde Mali Alanın Analizi

Ergüder B., Uymaz B.

in: Mali Alan Teori Uygulama, Ahmet Kesik,Turgay Berksoy,Mehmet Şahin, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.107-137, 2014

2014

2014

Ortak Mallarin Geleceği: Ortak Mallar Çerçevesinde Mali Alanın Analizi

ERGÜDER B., UYMAZ YILMAZ F. B.

in: Mali Alan Teori Uygulama, Ahmet Kesik, Turgay Berksoy ve Mehmet Şahin, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.107-139, 2014

2012

2012

Krizin Tanımlanmasına Bağlı Şekillenen Müdahale Politikları: Avrupa Briliği Üzerinden Analiz

UYMAZ YILMAZ F. B.

in: Türkel Minibaş'a Armağan: Kriz, Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi, Tahsin E., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.97-126, 2012

2011

2011

Krizi Anlamak: Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Marksist Teori Açısından Bir Değerlendirme

ARIKBOĞA A., UYMAZ YILMAZ F. B.

in: Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim "Prof.Dr. İzzettin Önder'e Armağan", Abuzer Pınar, Ahmet Haşim Köse, Nİhat Falay, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, pp.250-270, 2011

Activities in Scientific Journals

2005 - Continues

2005 - Continues

İktisat Dergisi

Publication Committee Member

2018 - 2019

2018 - 2019

İktisat Dergisi Sayı no:541: Güncel Mali Konular Çerçevesinden Türkiye'nin Analizi

Editor

2015 - 2016

2015 - 2016

İktisat Dergisi: Derinleşen Gelir Bölüşümü Adaletsizliği

Editor

2012 - 2013

2012 - 2013

İktisat Dergisi- Maliyeye "Müştereklerden" Bakmak- No:522

Editor

2008 - 2009

2008 - 2009

Sermaye Birikim Açısından Kentsel DönüşümSustainable Development

Editor

2008 - 2008

2008 - 2008

Üretimin ve Emeğin Değişen Yapısı 2

Editor

Scientific Refereeing

February 2022

February 2022

Maliye Çalışmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

uluslararası EKonomik Araştırmalar Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

Maliye Çalışmaları Dergisi

Other Journals

August 2019

August 2019

İKTİSAT DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2015

November 2015

İktisat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Mobility Activity

2006 - 2007

2006 - 2007

Sabbatical Leave

Guest Researcher

Universita Degli Studi di Roma La Sapienza, Italy

Awards

December 2017

December 2017

Best Paper

6. International Congress on Current Debates in Social Sciences-CUDESCongress and Symposium Activities

24 April 2019 - 27 April 2019

24 April 2019 - 27 April 2019

34th International Public Finance Conference

Panelists

Antalya-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

Maliyeye "Müştereklerden" Bakmak- İktisat Dergisi Yuvarlak Masa Toplantısı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2008 - 01 October 2008

01 October 2008 - 01 October 2008

Yuvarlak Masa: Değişen Üretim İlişkileri ve Örgütleme Yapısı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2008 - 01 March 2008

01 March 2008 - 01 March 2008

Yuvarlak Masa: Sermaye Birikimi Açısından Kentsel DönüşümSustainable Development

Attendee

İstanbul-Turkey