Achievements & Reputation

Publication

64

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Sultanahmet Arasta Dervish Lodge (Sultanahmet Arasta Tekkesi)

  Attendee

  Praha, Czech Republic

 • 01 June 2016 - 01 June 2016 Zigetvar’da Türbek Bölgesi 2015 Kazı Buluntuları Özelinde Palmet Motifleri ve Osmanlı Mimarisindeki Kullanımı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2016 - 01 March 2016 The Ancient Castle of Sinop/Tarihi Sinop Kalesi

  Attendee

  Sinop, Turkey

 • 01 January 2016 - 01 January 2016 ”, İstanbul Barosu Havacılık ve Uzay Hukuku Komisyonu-Farklı Disiplinlerin Perspektifinden Asteroid Madenciliği Workshop Sunumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 “İstanbul Üniversitesi Feyhaman Koleksiyonu Hatlarından Yazı-Resim Levha Örnekleri, International Semiotic Conference Bildiri Sunumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2015 - 01 March 2015 “Osmanlı’dan Cumhuriyete Tekke/Dergah Geleneği”, İ.B.A. Sunumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2015 - 01 February 2015 “Osmanlı’da Tekke/Dergah Geleneği” Semineri, Biblioteka Kültür Merkezi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2015 - 01 February 2015 “İstanbul’da Tarihi Suyolları ve Tesisleri” Semineri, Biblioteka Kültür Merkezi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2015 - 01 February 2015 “Osmanlı’da Çini ve Seramik Sanatı” Semineri, Biblioteka Kültür Merkezi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2015 - 01 February 2015 “Osmanlı’da Türbe, Hazire ve Mezartaşları” Semineri, Biblioteka Kültür Merkezi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2015 - 01 February 2015 “Osmanlı’dan Örneklerle Türbeler ve Mezartaşları”, Kültür Kenti Vakfı Sunumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 January 2015 - 01 January 2015 “ Osmanlı Eğitim Sisteminde Mektep ve Medreseler”, Mohaç-Beykoz Dostluk Derneği Sunumu,

  Attendee

  Mohaç, Hungary

 • 01 January 2015 - 01 January 2015 “İstanbul’da Osmanlı Dönemi Mektep ve Medrese Geleneği” Semineri, Biblioteka Kültür Merkezi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 “Benlizâde Madrasah and Its Place in Ottoman Architecture”, Polish Institute of World Art Studies 2nd Conference of Islamic Art in Poland, Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies, Bildiri Sunumu

  Attendee

  Varşova, Poland

 • 01 August 2014 - 01 August 2014 “Yahya Efendi Tekkesi Bağlamında Osmanlı İmparatorluğunda Tekke, Türbe ve Hazireler”, Osmanlı Kültür ve Tarihi Yaz Okulu Projesi Sunumu, İ.B.A.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 “Kanuni’nin Zigetvar’daki Mirası”, Çalıştay Sunumu, T.İ.K.A

  Attendee

  Budapeşte, Hungary

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 “Sanat ve Estetik: Türk ve İslam Mimarisi ve Sanatı”Yurtdışı Öğrenciler İçin Akademik ve Sosyal Gelişim Programı Projesi Semineri, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 “Sanat ve Estetik: Başlangıcından İtibaren Osmanlı Sanatı”,Yurtdışı Öğrenciler İçin Akademik ve Sosyal Gelişim Programı Projesi Semineri, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2014 - 01 March 2014 “Sanat ve Estetik: Erken İslam ve Selçuklu Çağı Sanatı”, Yurtdışı Öğrenciler İçin Akademik ve Sosyal Gelişim Programı Projesi Semineri, İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2014 - 01 February 2014 Mohaç-Türk Dostluk Derneği Sunumu

  Attendee

  Mohaç, Hungary

 • 01 January 2014 - 01 January 2014 TUREB İstanbul Rehberler Odası Seminer Sunumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 January 2014 - 01 January 2014 TUREB İstanbul Rehberler Odası Seminer Sunumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2013 - 01 December 2013 Horizon 2020 Tanıtım Sunumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2013 - 01 September 2013 Kanuni’nin Zigetvar’daki Hatırası Çalıştayı

  Attendee

  Zigetvar, Hungary

 • 01 March 2013 - 01 March 2013 İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü 1. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2013 - 01 February 2013 TUREB İstanbul Rehberler Odası Seminer Sunum

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2013 - 01 February 2013 TUREB İstanbul Rehberler Odası Seminer Sunumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2011/Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 Mohaç-Beykoz Dostluk Derneği Sunumu

  Attendee

  Mohaç, Hungary

 • 01 October 2010 - 01 October 2010 16th-17th Centuries Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire International Symposium Oturum Başkanlığı

  Attendee

  Pecs, Hungary

 • 01 October 2010 - 01 October 2010 XIV.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 October 2010 - 01 October 2010 16th-17th Centuries Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire International Symposium

  Attendee

  Pecs, Hungary

 • 01 October 2009 - 01 October 2009 Conference The Art of Islamic World and Artistic Relationships Between Poland and Islamic Countries

  Attendee

  Krakow, Poland

 • 01 October 2009 - 01 October 2009 Conference The Art of Islamic World and Artistic Relationships Between Poland and Islamic Countries

  Attendee

  Krakow, Poland

 • 01 October 2009 - 01 October 2009 7.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 March 2009 - 01 March 2009 Sanat Tarihinde Gençler Semineri, İstanbul Teknik Üniversitesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2009 - 01 February 2009 Alimlerin Kültürel Miras Programını Gerçekleştirme Çabaları, Başarıları ve Gelişme Yönleri Uluslararası Bilimsel-Uygulama Kongresi

  Attendee

  Almaata, Kazakhstan

 • 01 October 2008 - 01 October 2008 Doğumunun 1000.Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu

  Attendee

  Rize, Turkey