Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2015 - Continues Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi / Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal

  Editor

 • 2015 - Continues Avrasya Çalışmaları Dergisi / Eurasian Studies Journal

  Editor

 • 2015 - Continues Avrasya Çalışmaları Dergisi

  Publication Committee Member

 • 2015 - Continues Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi

  Editor

 • 2015 - Continues Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Publication Committee Member

 • 2015 - Continues Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Publication Committee Member

Scientific Refereeing

 • July 2018 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • May 2018 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • April 2018 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2018 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • January 2018 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • January 2018 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2017 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • July 2017 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • May 2017 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • May 2017 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2017 Avrasya Çalışmaları Dergisi / Eurasian Studies Journal

  Other Indexed Journal

 • January 2017 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2016 Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2016 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • November 2016 Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2016 Avrasya Çalışmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • September 2016 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • September 2016 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2016 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2016 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • May 2016 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • May 2016 Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2016 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2016 Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2016 Avrasya Çalışmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2016 Avrasya Çalışmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2016 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • January 2016 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2015 Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi

  Other Indexed Journal

 • October 2015 Avrasya Çalışmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2015 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2015 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • May 2015 Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2015 Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi

  Other Indexed Journal

 • April 2015 Avrasya Çalışmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2015 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2015 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  Other Indexed Journal

 • January 2015 Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • January 2015 Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

  National Scientific Refreed Journal