Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 2016 - 2018 Doctorate

  Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 2011 - 2016 Undergraduate

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  L'ambiguïté constructive en relations internationales / Uluslararası İlişkilerde Yapıcı Muğlaklık

  Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler