Education Information

Education Information

 • 2011 - Continues Doctorate

  Istanbul University, İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Marmara University, İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Köstendilli Süleyman Şeyhî'nin Sübhatü'l-Levâyıh Adlı Eseri (metin-inceleme)

  Marmara University, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf