Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ergenlik Dönemi Dinî Kimlik Oluşumunda Babanın Rolü: Nitel Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2022

Other Publications