Education Information

Education Information

 • 1990 - 1996 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Sbe, Kamu Hukuku, Turkey

 • 1985 - 1990 Postgraduate

  İstanbul Üniversitesi, Sbe, Özel Hukuk, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Faculty of Law, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  XVI. ve XVII. Asır Osmanlı Şer’iye Sicillerinde Mudârebe Ortaklığı: Galata Örneği

  Marmara University, Sbe, Kamu Hukuku

 • 1989 Postgraduate

  Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluşu, Yapısı ve Hukuk Yargılama Usûlü

  Istanbul University, Sbe, Kamu Hukuku

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Arabic

 • C1 Advanced English