Assoc. Prof. Fikret SOYAL


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Kalam


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Theology

Metrics

Publication

27

Thesis Advisory

4

Open Access

3

Education Information

2004 - 2011

2004 - 2011

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri/Kelâm Anabilim Dalı, Turkey

1996 - 2011

1996 - 2011

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri/Kelâm Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

İlk Dönem İslâm Kelâmcılarının Teslîs Eleştirileri

Istanbul University, Temel İslam Bilimleri, Kelam

2004

2004

Postgraduate

Celâleddin ed-Devvânî'nin Firavun'un İmânı Konusundaki Görüşleri ve Ali el-Kârî'nin Eleştirileri

Istanbul University, Temel İslam Bilimleri, Kelam

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2007

2007

Language Center, Jordan University (Amman)

Foreign Language

Yabancı Diller Bölümü, 3 dönem kurs

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Theology

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Courses

Undergraduate

Undergraduate

KELAM II

Undergraduate

Undergraduate

KALAM I

Undergraduate

Undergraduate

sistematik kalam

Doctorate

Doctorate

KELAM TERİMLERİ

Postgraduate

Postgraduate

MUTEZİLE KELÂMI

Undergraduate

Undergraduate

KALAM II

Postgraduate

Postgraduate

SEMİNER

Undergraduate

Undergraduate

KALAM II

Doctorate

Doctorate

MUKAYESELİ TEOLOJİ

Undergraduate

Undergraduate

SİSTEMATİK KELÂM

Undergraduate

Undergraduate

SİSTEMATİK KELÂM

Undergraduate

Undergraduate

KELAM I

Undergraduate

Undergraduate

KELAM I

Postgraduate

Postgraduate

TEMEL KELÂM KAVRAMLARI

Undergraduate

Undergraduate

SİSTEMATİK KELAM II

Undergraduate

Undergraduate

KELAM TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

TEMEL KELAM KAVRAMLARI

Undergraduate

Undergraduate

KELAM TAİRHİ (II. ÖĞRETİM)

Postgraduate

Postgraduate

KELAMIN GELİŞİM SÜRECİ

Undergraduate

Undergraduate

Systematic Theology of Islam- I

Postgraduate

Postgraduate

Mutezile Kelamı

Undergraduate

Undergraduate

SİSTEMATİK KELAM

Undergraduate

Undergraduate

SİSTEMATİK KELAM II (II. ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

KELAM TARİHİ (II. ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

OKUMA ANLAMA II

Undergraduate

Undergraduate

GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

Postgraduate

Postgraduate

OSMANLI DÖNEMİ KELAM ESERLERİ

Undergraduate

Undergraduate

SİSTEMATİK KELAM I

Postgraduate

Postgraduate

MUTEZİLE KELÂMI

Postgraduate

Postgraduate

OSMANLI DÖNEMİ KELÂM ESERLERİ

Undergraduate

Undergraduate

KELAM OKULLARI

Undergraduate

Undergraduate

SİSTEMATİK KELAM II

Undergraduate

Undergraduate

KELAM TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

THE FUNDEMANTAL

Postgraduate

Postgraduate

TEMEL KELÂM KAVRAMLARI

Postgraduate

Postgraduate

KELÂMIN GELİŞİM SÜRECİ

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2109

2109

FARKLI FİKİR VE DÜŞÜNCELERE KARŞI TAHAMMÜL BAĞLAMINDA İBN ?AZM’IN MU’TEZİLE’Yİ DEĞERLENDİRMESİ (TENKİT Mİ TEKFÎR Mİ)

SOYAL F.

İSLAMDÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİKÜLTÜRÜ veTAHAMMÜLAHLÂKI, İstanbul, Turkey, 26 April 2109 - 28 April 2019, pp.567-580

2021

2021

Hijri II. The Theoral Dimensions of The Islamic-Christian Encounter in The Century

Soyal F.

Hicri İkinci Asrın İslami İlimlerin Oluşumu ve Şekillenmesindeki Yeri, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2021, vol.0, no.0, pp.150-152

2017

2017

Arapkirli Hüseyin Avni ve Ceride-i İlmiyye'de Kelâm Araştırmaları

SOYAL F.

Geçmişten Günümüze Malatya’lı İlim ve Fikir İnsanları, Malatya, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.86-87

2014

2014

İslâm Kelâmcilarinin Tevhîd Vurgusu: Eş’arî Bilginlerin Tevhîd Bağlaminda Çoklu Tanrı Anlayışına Yönelik Eleştirileri

SOYAL F.

İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu, Siirt, Turkey, 21 - 23 September 2014, pp.43-59

2010

2010

Darü'l-Fünûn İlahiyat Fakültesi'nde Bir Kelâm Müderrisi: Arapkirli Hüseyin Avni Karamehmedoğlu

SOYAL F.

DARULFÜNUN İLAHİYAT SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2010, vol.0, no.0, pp.443-453

Books & Book Chapters

2023

2023

KELÂM'A GİRİŞ

Soyal F.

İstanbul Üniversitesi AUZEF, İstanbul, 2023

2023

2023

MUHAMMED EMİN ER'İN AKAİD KONULARINA YAKLAŞIMI

Soyal F.

in: MUHAMMED EMİN ER'İN AKAİD KONULARINA YAKLAŞIMI, Adnan AKALIN,Eyyüp TUNCER, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.11-31, 2023

2023

2023

CİNLER ALEMİ

Soyal F.

in: Günümüz İnanç Problemleri, Prof. Dr. Hamdi Gündoğra,Hilmi Kemal ALTUN, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.145-163, 2023

2022

2022

Gazzâlî

Soyal F.

Ensar Nesriyat, İstanbul, 2022

2022

2022

HİCRÎ İKİNCİ ASIRDA HIRİSTİYANLARLA SOSYOLOJİK KARŞILAŞMANIN TEOLOJİK SONUÇLARI VE KELÂMIN TEŞEKKÜLÜ

Soyal F.

in: HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- 5, Hidayet Aydar v.d., Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.200-214, 2022 Creative Commons License

2022

2022

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA BAĞDAT MUTEZİLE EKOLÜ VE TEVELLÜD NAZARİYESİ

Soyal F.

in: HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- 4, Hidayet Aydar v.d., Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.98-116, 2022 Creative Commons License

2020

2020

Kelâmcıların Tevhîd Müdafaası

Soyal F.

İksad Publishing House, Ankara, 2020

2020

2020

KADER VE EF’ÂL-İ İBÂD

Soyal F.

in: SİSTEMATİK YAKLAŞIMLA KELÂM ARAŞTIRMALARI, Ekram Uysal, Editor, Mütercim Yayınları, Batman, pp.205-220, 2020 Creative Commons License

2017

2017

İslâm Kelâmında YEİS İMÂNI

SOYAL F.

Lambert Academic Publishing, Maurutiuıs, 2017

2017

2017

Ahiret

SOYAL F.

in: Sistemetik Kelam, Aydın Ö., Editor, İşaret, İstanbul, pp.250-280, 2017

2017

2017

Eş'arilik

SOYAL F.

in: Kelam Tarihi, Yıldırım R., Editor, İşaret Yayınları, İstanbul, pp.213-251, 2017

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - Continues

2013 - Continues

İstanbul İlahiyat Derneği

Board Member

2006 - Continues

2006 - Continues

Dernek

Secretary General

Scientific Refereeing

January 2019

January 2019

USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI

National Scientific Refreed Journal

January 2018

January 2018

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2017

June 2017

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2014

June 2014

USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI

National Scientific Refreed Journal

December 2013

December 2013

USUL İSLAM ARAŞTIRMALARI

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

18. KELÂM ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE HALKIN SORULARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

Darülfünun İlahiyat Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2009 - 01 June 2009

01 June 2009 - 01 June 2009

XIV. KELÂM KOORDİNASYON TOPLANTISI VE "KELÂMCILARA GÖRE KUR'AN'DAKİ DİĞER DİNLER” KONULU SEMPOZYUM

Attendee

SAMSUN-Turkey

Scholarships

2006 - 2007

2006 - 2007

Yurt Dışı Dil Bursu

Ministry of Education

Jury Memberships

June-2016

June 2016

Post Graduate

Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü

July-2013

July 2013

Doctorate

Doktora Savunma - Sosyal Bilimler Enstitüsü

July-2012

July 2012

Post Graduate

Taberi’nin Temel İtikadi Görüşleri - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ