Learning Knowledge


Expertise In Medicine
1989 - 1994
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları , Turkey

Undergraduate
1982 - 1988
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

Expertise In Medicine, Konjenital adrenal hiperplazi (KAH) vakalarında insülin direncinin araştırılması, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları / Çocuk Endokrinolojisi, 2010
Expertise In Medicine, Sepsis-septik şok ve meningokoksemili hastalarda plasma antitrombin III, protein C ve protein S düzeyleri, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları , 1994

Academic Titles / Tasks


Professor
2009 - Continues
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Associate Professor
2002 - 2009
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Expert
1995 - 2002
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Supported Projects

 1. DARENDELİLER F. F., BAŞ F., ASLANGER A. D., KARAMAN V., TOKSOY G., YEŞİL SAYIN G., KARAMAN B., ÖZTÜRK A. P., Project Supported by Higher Education Institutions, Büyümede Yakalama Yapamayan Gestasyon Yaşına Göre Düşük Doğum Ağırlıklı (SGA) Çocuklarda Boy Kısalığı Etiyolojisinin Araştırılması, 2022 - Continues
 2. Darendeliler F. F., Baş F., Yıldız M., H2020 Project, A Phase II, randomised, multi–centric, multi-national clinical trial to evaluate the efficacy, tolerability and safety of a fixed dose combination of Spironolactone/Pioglitazone/Metformin (SPIOMET) for adolescent girls and young adult women (AYAs) with polycystic ovary syndrome (PCOS), 2021 - 2026
 3. Baş F., Poyrazoğlu Ş., Kardelen Al A. D., Karakılıç Özturan E., Industrial Organizations of Other Countries Supported Project, The effect of liraglutide on weight management in pediatric volunteers with Prader-Willi Syndrome A randomized, placebo-controlled, parallel group, multicenter, multinational study involving a 16-week double-blind period and a 36-week open-label period, 2015 - 2021
 4. Yıldız M., Baş F., Association (NGO), Polikistik over sendromu tanılı ergenlerde tedavi öncesi ve sonrasında steroid profili ile arka yolak ürünlerinin değerlendirilmesi ve hiperandrojenemi ile ilişkisinin araştırılması, 2019 - 2020
 5. KARAMAN S., GEDİK ÇALIŞKAN S., BAŞ F., Project Supported by Higher Education Institutions, ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLERİNDE TEDAVİNİN KEMİK METABOLİZMASI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2016 - 2018
 6. Bundak R., Baş F., Industrial Organizations of Other Countries Supported Project, Onset®7: Efficacy and Safety of Insulin Aspart with Faster Acting in Combination with Insulin Degludec Compared to NovoRapid® in Combination with Insulin Degludec in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes, 2016 - 2018
 7. BAŞ F., TOKSOY G., UYGUNER Z. O., KARAMAN B., POYRAZOĞLU Ş., BAŞARAN S., Project Supported by Higher Education Institutions, PREPÜBERTAL JİNEKOMASTİ VE MAKROMASTİ TANILI VAKALARDA KLİNİK BULGULAR VE GENETİK ÇALIŞMA, 2016 - 2017
 8. YETİM ŞAHİN A., BAŞ F., Project Supported by Higher Education Institutions, Polikistik Over Sendromu Tanılı Olgularda AMH, İnhibin B, İNSL-3, Leptin Düzeylerinin Tanı ve İzlemdeki Yerinin Araştırılması, 2014 - 2017
 9. BAŞ F., Project Supported by Higher Education Institutions, İRİ DOĞAN (LGA) ÇOCUKLARDA METABOLİK SENDROM RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI, 2010 - 2012
 10. Darendeliler F. F., Baş F., Industrial Organizations of Other Countries Supported Project, Multi-center, open-label, randomized and two-arm, crossover study evaluating the comfort and preference of the newly developed Genotropin Mark VII pen in children (patient and guardian) and adult patients, 2010 - 2011
 11. Darendeliler F. F., Baş F., Kayserilioğlu A., Project Supported by Higher Education Institutions, SANTRAL DİYABET İNSİPİD VAKALARINDA MAKSİMAL EGZERSİZ TESTİNE KORTİKOTROPİN VE KORTİZOL CEVABI, 2008 - 2011
 12. Darendeliler F. F., Baş F., Project Supported by Higher Education Institutions, TURNER SENDROMU VAKALARINDA BÜYÜME HORMONU TEDAVİSİNİN İNSÜLİN DİRENCİ VE ADİPOSİTOKİNLER (GHRELİN, LEPTİN, ADİPONEKTİN) ÜZERİNE ETKİLERİ, 2007 - 2011
 13. Günöz H., Baş F., Industrial Organizations of Other Countries Supported Project, 52-week, multinational, multicenter, open-label, randomized, parallel to compare the efficacy and safety of insulin detemir + insulin aspartate treatment and NPH insulin + insulin aspartate treatment as a basal bolus regimen in type 1 diabetic children and adolescents aged 2-16 years. , 2007 - 2009
 14. Darendeliler F. F., Baş F., Uyguner Z. O., Güven Z. G., TUBITAK Project, Molecular Analysis of PROP1, POU1F1, LHX3, and HESX1 in Turkish Patients with Combined Pituitary Hormone Deficiency, 2007 - 2009

Awards

 1. Karakiliç Özturan E., Karaman V., Gelmez M. Y., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Uyguner Z. O., Darendeliler F. F., A cause of familial central precocious puberty: A Novel variant in the DLK1 gene and low serum DLK1 levels, ESPE Travel Grant To Attend The 60Th Annual ESPE Meeting 2022,Rome , Espe And The Programme Organising Committee , September 2022
 2. Karaman V., Karakılıç Özturan E., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Başaran S., Darendeliler F. F., Uyguner Z. O., Sequence of MKRN3 and DLK1 genes in cases with familial central precocious puberty, ESPE Registration Grant To Attend The 59Th Annual Espe Meeting Online , Espe And The Programme Organising Committee , September 2021
 3. Yıldız M., Baş F., Darendeliler F. F., "Steroid 11β-hidroksilaz eksikliği olan 100 çocuk hastanın klinik bulgularının genetik ve adrenokortikal hormon profili ile ilişkisinin değerlendirilmesi" başlıklı bildiri Sözel Bildiri (Temel Moleküler Çalışmalar) Birincilik Ödülü, Çocuk Endokrinolojisi Ve Diyabet Derneği, November 2020
 4. Karaman V., Karakılıç Özturan E., Baş F., Başaran S., Uyguner Z. O., Two cases with central precocious puberty caused by paternally inherited novel variants in DLK1gene, European Human Genetics Conference 2020, June 2020
 5. Karakılıç Özturan E., Kardelen Al A. D., Kubat Üzüm A., Özçetin M., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Anuk D., Alçalar A. N., Bahadır G., Aral F., et al., Endokrin Hastalıklarda Çocukluktan Erişkine Geçiş Deneyimi, Poster Üçüncülük Ödülü, 22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Kongresi, April 2018
 6. Hızlı Demirkale Z., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Darendeliler F. F., Poster Bildiri Ödülü, Xx. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, October 2016

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. SPIOMET4HEALTH—efficacy, tolerability and safety of lifestyle intervention plus a fixed dose combination of spironolactone, pioglitazone and metformin (SPIOMET) for adolescent girls and young women with polycystic ovary syndrome: study protocol for a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, four-arm, parallel-group, phase II clinical trial
  Garcia-Beltran C., Malpique R., Andersen M. S., BAŞ F., Bassols J., Darendeliler F., Díaz M., Dieris B., Fanelli F., Fröhlich-Reiterer E., et al.
  Trials, vol.24, no.1, 2023 (SCI-Expanded)
 2. A novel RNPC3 gene variant expands the phenotype in patients with congenital hypopituitarism and neuropathy
  Abali Z. Y., Ili E. G., Baş F., Ozkan M. U., Güleç Ç., Toksoy G., Öztürk A. P., Ozturan E. K., Aslanger A. D., Caliskan M., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, 2023 (SCI-Expanded)
 3. PROKR2 Mutations in Patients with Short Stature Who Have Isolated Growth Hormone Deficiency and Multiple Pituitary Hormone Deficiency.
  Kardelen A. D., Najafli A., Baş F., Karaman B., Toksoy G., Poyrazoğlu Ş., Avcı Ş., Altunoğlu U., Yavaş Abalı Z., Öztürk A. P., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 2023 (SCI-Expanded)
 4. Phenotype-genotype correlations of GH1 gene variants in patients with isolated growth hormone deficiency (IGHD) or multiple pituitary hormone deficiency (MPHD)
  Öztürk A. P., Abali Z. Y., Aslanger A. D., Baş F., Toksoy G., Karaman V., Bagirova G., Poyrazoğlu Ş., Uyguner Z. O., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, 2023 (SCI-Expanded)
 5. Increased Carotid Intima-media Thickness and Its Association with Carbohydrate Metabolism and Adipocytokines in Children Treated with Recombinant Growth Hormone.
  Saygili S., Kocaaga M., Kaya G., Sukur M., Bas F., Poyrazoglu Ş., Bundak R., Darendeliler F.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.15, no.1, pp.69-80, 2023 (SCI-Expanded)
 6. A Rare Cause of Hypergonadotropic Hypogonadism: Transaldolase Deficiency in Two Siblings.
  Yildiz M., Onal Z., Yesil G., Kabil T. G., Toksoy G., Poyrazoglu Ş., Bas F., Durmaz O., Darendeliler F.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 2023 (SCI-Expanded)
 7. Body proportions in patients with Turner syndrome on growth hormone treatment
  Kardelen A. D., Şükür M., Özturan E. K., Öztürk A. P., Poyrazoğlu Ş., BAŞ F., Darendeliler F.
  TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.53, no.2, pp.518-525, 2023 (SCI-Expanded)
 8. Endocrinological Approach to Adolescents with Gender Dysphoria: Experience of a Pediatric Endocrinology Department in a Tertiary Center in Turkey
  Karakilic Ozturan E., Ozturk A. P., Bas F., Erdogdu A. B., Kaptan S., Kardelen Al A. D., Poyrazoglu Ş., Yıldız M., Direk N., Yuksel S., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.15, no.3, pp.276-284, 2023 (SCI-Expanded)
 9. Genotype of congenital adrenal hyperplasia patients with testicular adrenal rest tumor
  Aycan Z., Keskin M., Lafci N. G., Savas-Erdeve S., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Ozturk P., Parlak M., Ercan O., Güran T., et al.
  EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS, vol.65, no.12, 2022 (SCI-Expanded)
 10. Evaluation of Genetic Etiology in Children Born Small for Gestational Age with Persistent Short Stature: Preliminary Results
  Ozturk A. P., Aslanger A., Ozturan E. K., Konur E. N., Gulec C., Karaman V., Yildiz M., Yesil G., Toksoy G., Poyrazoglu S., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.95, no.SUPPL 2, pp.313, 2022 (SCI-Expanded)
 11. Investigation of Genes Associated with Multiple Pituitary Hormone Deficiencies <i>via</i> Next Generation Sequencing Technology
  ÖZTÜRK A. P., TOKSOY G., BAŞ F., Abali Z. Y., Bagirova G., KARAMAN V., YILDIZ M., ASLANGER A. D., YEŞİL SAYIN G., POYRAZOĞLU Ş., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, no.SUPPL 2, pp.91-92, 2022 (SCI-Expanded)
 12. Evaluation of Early Puberty in Patients with MC2R Deficiency
  Ozturan E. K., Bas F., Abali Z. Y., Karaman V., Poyrazoglu S., Uyguner Z. O., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.95, no.SUPPL 2, pp.354, 2022 (SCI-Expanded)
 13. A cause of familial central precocious puberty: A Novel variant in the DLK1 gene and low serum DLK1 levels
  Ozturan E. K., Karaman V., Gelmez M. Y., Yildiz M., Poyrazoglu S., Bas F., Uyguner Z. O., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.95, no.SUPPL 2, pp.351, 2022 (SCI-Expanded)
 14. Papillary Tyhroid Carcinoma in Two Siblings With Congenital Famial Hypothyroidism
  Balci E. I., Yilmaz M., Poyrazoglu S., Bas F., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.95, no.SUPPL 2, pp.571-572, 2022 (SCI-Expanded)
 15. Evaluation of growth, puberty, osteoporosis, and the response to long-term bisphosphonate therapy in four patients with osteoporosis-pseudoglioma syndrome
  Karakilic-Ozturan E., Altunoglu U., Ozturk A. P., Kardelen Al A. D., Yavas Abali Z., Avci S., Wollnik B., Poyrazoglu Ş., Bas F., Uyguner Z. O., et al.
  AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A, vol.188, no.7, pp.2061-2070, 2022 (SCI-Expanded)
 16. Growth and Pubertal Features in a Cohort of 83 Patients with Osteogenesis Imperfecta.
  Ozturk A. P., Dudakli A., Ozturan E., Poyrazoglu Ş., Bas F., Darendeliler F.
  Klinische Padiatrie, vol.234, no.4, pp.199-205, 2022 (SCI-Expanded)
 17. Ovarian and paraovarian adrenal rest tumors are not uncommon in gonadectomy materials of historical congenital adrenal hyperplasia cases in childhood
  Yildiz M., Bayram A., BAŞ F., Karaman V., TOKSOY G., Poyrazoglu Ş., Soysal F. G., Onder S., Uyguner Z. O., Darendeliler F.
  EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, vol.187, no.1, 2022 (SCI-Expanded)
 18. Mutations in AR or SRD5A2 Genes: Clinical Findings, Endocrine Pitfalls, and Genetic Features of Children with 46,XY DSD.
  Akcan N., Uyguner Z. O., Bas F., Altunoglu U., Toksoy G., Karaman B., Avci S., Abali Z. Y., Poyrazoglu Ş., Aghayev A., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.14, no.2, pp.153-171, 2022 (SCI-Expanded)
 19. Comparison of National Growth Standards for Turkish Infants and Children with World Health Organization Growth Standards
  Bundak R., Abali Z. Y., Furman A., Darendeliler F., Gokcay G., Bas F., Gunoz H., Neyzi O.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.14, no.2, pp.207-215, 2022 (SCI-Expanded)
 20. Mutations in AR or SRD5A2 Genes: Clinical Findings, Endocrine Pitfalls, and Genetic Features of Children with 46,XY DSD
  Akcan N., Uyguner O., Bas F., Altunoglu U., Toksoy G., Karaman B., Avci S., Abali Z. Y., Poyrazoglu S., Aghayev A., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.14, no.2, pp.153-171, 2022 (SCI-Expanded)
 21. Impact of Smoking, Obesity and Maternal Diabetes on SHBG Levels in Newborns.
  Aydin B. K., Yasa B., Moore J. P., Yasa C., Poyrazoglu Ş., Bas F., Coban A., Darendeliler F. F., Winters S. J.
  Experimental and clinical endocrinology & diabetes : official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association, vol.130, no.5, pp.335-342, 2022 (SCI-Expanded)
 22. A Novel Pathogenic IGSF1 Variant in a Patient with GH and TSH Deficiency Diagnosed by High IGF-I Values at Transition to Adult Care.
  Kardelen A. D., Karakılıç Özturan E., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Ceylaner S., Joustra S. D., Wit J. M., Darendeliler F.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 2022 (SCI-Expanded)
 23. Recommendations for Clinical Decision-making in Children with Type 1 Diabetes and Celiac Disease: Type 1 Diabetes and Celiac Disease Joint Working Group Report.
  Hatun Ş., Dalgıç B., Gökşen D., Aydoğdu S., Savaş Erdeve Ş., Kuloğu Z., Doğan Y., Aycan Z., Yeşiltepe Mutlu G., Uslu Kızılkan N., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.14, no.1, pp.1-9, 2022 (SCI-Expanded)
 24. Pelvic and breast ultrasound abnormalities and associated metabolic disturbances in girls with premature pubarche due to adrenarche.
  Aydin B. K., Kadioglu A., Kaya G. A., Devecioglu E., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Gökçay E. G., Darendeliler F. F.
  Clinical endocrinology, vol.96, no.3, pp.339-345, 2022 (SCI-Expanded)
 25. Long-term Follow-up of a Toddler with Papillary Thyroid Carcinoma: A Case Report with a Literature Review of Patients Under 5 Years of Age
  Öztürk A. P., Karakılıç Özturan E., Gün Soysal F., Ünal S., Işık G., Yegen G., Önder S., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.14, no.1, pp.119-125, 2022 (SCI-Expanded)
 26. Broad-spectrum XX and XY gonadal dysgenesis in patients with a homozygous L193S variant in PPP2R3C.
  ÇİÇEK D., Warr N., Yesil G., Eker H. K., Bas F., Poyrazoglu Ş., Darendeliler F., DİREK G., HATİPOĞLU N., ELTAN M., et al.
  European journal of endocrinology, vol.186, no.1, pp.65-72, 2021 (SCI-Expanded)
 27. Evaluation of the Efficacy and Safety of 3 Different Management Protocols in Pediatric Diabetic Ketoacidosis.
  Akcan N., Uysalol M., Kandemir I., Soydemir D., Abali Z., Poyrazoglu Ş., Bas F., Bundak R., Darendeliler F. F.
  Pediatric emergency care, vol.37, 2021 (SCI-Expanded)
 28. Evaluation of early puberty in boys and girls with Silver-Russell Syndrome: Discordance between testicular growth and pituitary-gonadal hormones in male cases
  Yildiz M., Bas F., Karaman B., Poyrazoglu S., Basaran S., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.94, no.SUPPL 1, pp.135-136, 2021 (SCI-Expanded)
 29. Response to growth hormone therapy with high IGF-1-levels and severe insulin resistance in two-cases with SOFT syndrome: A novel homozygous mutation in POC1A
  Karakilic-Ozturan E., Altuoglu U., Ozturk A. P., Toksoy G., Turgut G. T., Poyrazoglu S., Bas F., Uyguner O., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.94, no.SUPPL 1, pp.317, 2021 (SCI-Expanded)
 30. Biallelic PPP2R3C mutations are associated with partial and complete gonadal dysgenesis in 46,XY and 46,XX individuals
  ÇİÇEK D., Warr N., Yesil G., Eker H. K., Bas F., Poyrazoglu S., Darendeliler F., DİREK G., HATİPOĞLU N., ELTAN M., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.94, no.SUPPL 1, pp.92, 2021 (SCI-Expanded)
 31. Clinical and Hormonal Profiles Correlate With Molecular Characteristics in Patients With 11 beta-Hydroxylase Deficiency
  Yildiz M., Isik E., Abali Z. Y., Keskin M., Ozbek M. N., Bas F., Ucakturk S. A., Buyukinan M., Onal H., Kara C., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.106, no.9, 2021 (SCI-Expanded)
 32. Growth and Puberty in Patients with Osteogenesis Imperfecta
  Ozturk A. P., Ozturan E. K., Poyrazoglu S., Bas F., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.94, no.SUPPL 1, pp.94-95, 2021 (SCI-Expanded)
 33. Sequence of MKRN3 and DLK1 genes in cases with familial central precocious puberty
  Karaman V., Karakilic-Ozturan E., Bas F., Poyrazoglu S., Basaran S., Darendeliler F., Uyguner Z. O.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.94, no.SUPPL 1, pp.167-168, 2021 (SCI-Expanded)
 34. Phenotypic Characteristics of Patients with 45,X/46,XY Mosaicism: Growth, Gonadal Pathology and Tumour Risk
  Poyrazoglu S., Bas F., Karaman B., Yildiz M., Basaran S., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.94, no.SUPPL 1, pp.86-87, 2021 (SCI-Expanded)
 35. Evaluation of Persistent Short Stature in Children Born Small for Gestational Age without Catch-up Growth
  Ozturk A. P., Ozturan K., Poyrazoglu S., Bas F., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.94, no.SUPPL 1, pp.136, 2021 (SCI-Expanded)
 36. Effects of growth hormone therapy on serum concentrations of IGF-1 in patients with Turner syndrome: High IGF-1 concentrations despite optimal dose?
  Ozturan E. K., Karagoz N., Ceylaner S., Ozturk A. P., Al A. D. K., Abali Z. Y., Poyrazoglu S., Bas F., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.94, no.SUPPL 1, pp.317-318, 2021 (SCI-Expanded)
 37. Clinical Characteristics of 46,XX Males with Congenital Adrenal Hyperplasia
  Savaş-Erdeve Ş., Aycan Z., Çetinkaya S., Ozturk A. P., Bas F., Poyrazoglu Ş., Darendeliler F. F., Ozsu E., Sıklar Z., Demiral M., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.13, no.2, pp.180-186, 2021 (SCI-Expanded)
 38. Growth and relationship of phenotypic characteristics with gonadal pathology and tumour risk in patients with 45, X/46, XY mosaicism
  Poyrazoglu Ş., Bas F., Karaman B., Yildiz M., Başaran S., Darendeliler F. F.
  CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.94, no.6, pp.973-979, 2021 (SCI-Expanded)
 39. LRBA deficiency: a rare cause of type 1 diabetes, colitis, and severe immunodeficiency
  Kardelen A. D., Kara M., Güller D., Ozturan E., Abalı Z., Ceylaner S., Kıykım A., Cantez S., Torun S., Poyrazoglu Ş., et al.
  HORMONES-INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol.20, no.2, pp.389-394, 2021 (SCI-Expanded)
 40. Clinical Characteristics, Molecular Features, and Long-Term Follow-Up of 15 Patients with Neonatal Diabetes: A Single-Centre Experience.
  Abali Z. Y., De Franco E., Karakilic Ozturan E., Poyrazoglu Ş., Bundak R., Bas F., Flanagan S. E., Darendeliler F.
  Hormone research in paediatrics, vol.93, pp.423-432, 2021 (SCI-Expanded)
 41. Long-term Follow-up of Glycemic and Neurological Outcomes in an International Series of Patients With Sulfonylurea-Treated ABCC8 Permanent Neonatal Diabetes
  Bowman P., Mathews F., Barbetti F., Sepherd M. H., Sanchez J., Piccini B., Beltrand J., Letourneau-Freiberg L. R., Polak M., Greeley S. A. W., et al.
  Diabetes Care, vol.44, no.1, pp.35-42, 2021 (SCI-Expanded)
 42. HEART AND AORTA ANOMALIES IN TURNER SYNDROME AND RELATION WITH KARYOTYPE
  Al Kardelen A. D., Gencay G., BAYRAMOĞLU Z., Aliyev B., Karakilic-Ozturan E., POYRAZOĞLU Ş., NİŞLİ K., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, vol.17, no.1, pp.124-130, 2021 (SCI-Expanded)
 43. Clinical Characteristics and Growth Hormone Treatment in Patients with Prader-Willi Syndrome
  Dağdeviren Çakır A., Baş F., Akın O., Şıklar Z., Özcabı B., Berberoğlu M., Kardelen A. D., Bayramoglu E., Poyrazoğlu Ş., Aydın M., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.13, no.3, pp.308-319, 2021 (SCI-Expanded)
 44. Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia in Turkey: Outcomes of Extended Pilot Study in 241,083 Infants
  GÜRAN T., Tezel B., Cakir M., AKINCI A., ORBAK Z., Keskin M., Eklioglu B. S., Ozon A., Ozbek M. N., KARAGÜZEL G., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.12, no.3, pp.287-294, 2020 (SCI-Expanded)
 45. Superb Microvascular Imaging in the Evaluation of Pediatric Graves Disease and Hashimoto Thyroiditis.
  Bayramoglu Z., Kandemirli S. G., Sari Z. N. A., Kardelen A. D., Poyrazoglu S., Bas F., Darendeliler F. F., Adaletli I.
  Journal of ultrasound in medicine : official journal of the American Institute of Ultrasound in Medicine, vol.39, pp.901-909, 2020 (SCI-Expanded)
 46. Nationwide Turkish Cohort Study of Hypophosphatemic Rickets
  Siklar Z., DEMİRCİOĞLU S., BEREKET A., BAŞ F., GÜRAN T., Akberzade A., Abaci A., Demir K., Bober E., Ozbek M. N., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.12, no.2, pp.150-159, 2020 (SCI-Expanded)
 47. A Novel Homozygous Mutation of the Acid-Labile Subunit (IGFALS) Gene in a Male Adolescent
  Poyrazoglu S., Hwa V., Bas F., Dauber A., Rosenfeld R., Darendeliler F. F.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.11, no.4, pp.432-438, 2019 (SCI-Expanded)
 48. The investigation of genetic etiology in familial cases with congenital hypothyroidism
  Al A. D. K., Isik F. B., Ozturan E. K., Sozuguzel M. D., Ozturk A. P., Poyrazoglu S., Parlayan C., CANGÜL H., Bas F., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.91, pp.199, 2019 (SCI-Expanded)
 49. Genetic Evaluation of Idiopathic Short Stature
  Karaman B., Bas F., Najafli A., Avci S., Al A. D. K., Toksoy G., Altunoglu U., Poyrazoglu S., Uyguner Z. O., Darendeliler F. F., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.91, pp.323, 2019 (SCI-Expanded)
 50. Genotype-Phenotype Correlation and Clinical Findings in 145 Patients with Congenital Adrenal Hyperplasia: Single Centre Experience
  Cilsaat G., Toksoy G., Bas F., Karaman B., Poyrazoglu Ş., Uyguner O., Basaran S., Altinoglu U., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.91, pp.282, 2019 (SCI-Expanded)
 51. The Clinical Features and Effect of Growth Hormone Treatment in 3-M Syndrome Cases with Severe Growth Retardation
  Ozturk A. P., Altunoglu U., Ozturan E. K., Toksoy G., Poyrazoglu S., Bas F., Uyguner O., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.91, pp.452, 2019 (SCI-Expanded)
 52. Follow-up of individuals with gender identity disorders: A long and challenging process
  Ozturan E. K., Ozturk A. P., Kardelen A. A. D., Poyrazoglu S., Bas F., AYAZ A. B., Yuksel S., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.91, pp.486-487, 2019 (SCI-Expanded)
 53. Targeted Panel Gene Sequencing for Identification of Genetic Etiology of 46, XY Disorders of Sex Development
  Poyrazoglu S., Toksoy G., Aghayev A., Karaman B., Avci S., Altunoglu U., Yildiz M., Abali Z. Y., Bas F., Basaran S., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.91, pp.193, 2019 (SCI-Expanded)
 54. Characteristics of puberty, pubertal height gain and final height in children with classical 21 hydroxylase deficiency
  Abali Z. Y., Yildiz M., Bas F., Onal H., ABALI S., Cilsaat G., Uyguner Z. O., DEMİRCİOĞLU S., Darendeliler F. F., BEREKET A., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.91, pp.205-206, 2019 (SCI-Expanded)
 55. Two siblings with hypophosphatemic rickets: SLC34A3 gene mutations with different clinical phenotypes
  Karakilic-Ozturan E., Ozturk A. P., Kardelen A. A. D., Poyrazoglu S., Bas F., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.91, pp.380, 2019 (SCI-Expanded)
 56. Clinical characteristics and response to growth hormone treatment in patients with Prader-Willi Syndrome
  Evliyaoglu O., Cakir A. D., Bas F., Akin O., ŞIKLAR Z., Ozcabi B., BERBEROĞLU M., Kardelen A. D., Bayramoglu E., Poyrazoglu S., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.91, pp.423, 2019 (SCI-Expanded)
 57. Serum endocan levels as a marker of endothelial dysfunction in Turner syndrome and correlation with cardiac findings
  Gencay A. G., Darendeliler F. F., Nisli K., Karaca S., Kardelen A. D., Poyrazoglu S., Bas F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.91, pp.244, 2019 (SCI-Expanded)
 58. Determination of insulin resistance and its relationship with hyperandrogenemia,anti-Müllerian hormone, inhibin A, inhibin B, and insulin-like peptide-3 levels in adolescent girls with polycystic ovary syndrome.
  Yetim Ş., BAS F., YETIM Ç., UÇAR A., POYRAZOGLU S., BUNDAK R., Darendeliler F. F.
  Turkish journal of medical sciences, vol.49, no.4, pp.1117-1125, 2019 (SCI-Expanded)
 59. Exome Sequencing of a Primary Ovarian Insufficiency Cohort Reveals Common Molecular Etiologies for a Spectrum of Disease.
  Jolly A., Jolly A., Bayram Y., Bayram Y., DEMİRCİOĞLU S., Turan S., Aycan Z., Aycan Z., Tos T., Tos T., et al.
  The Journal of clinical endocrinology and metabolism, vol.104, no.8, pp.3049-3067, 2019 (SCI-Expanded)
 60. Measurement of serum vitamin B12-related metabolites in newborns: implications for new cutoff values to detect B12 deficiency.
  Yetim A., Aygun E., Yetim C., Ucar A., Karakas Z., Gokcay G. F., Demirkol M., Omer B., Gokcay G., Bas F., et al.
  The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, pp.1-9, 2019 (SCI-Expanded)
 61. THE ROLE OF THYROID FINE-NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY IN THE TREATMENT AND FOLLOW-UP OF THYROID NODULES IN THE PEDIATRIC POPULATION
  KARDELEN A. D., YıLMAZ C., POYRAZOGLU S., TUNCA F., BAYRAMOGLU Z., BAS F., BUNDAK R., Gilse S., OZLUK Y., YEGEN G., et al.
  ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST, no.3, pp.333-341, 2019 (SCI-Expanded)
 62. MULTI-PARAMETRIC ULTRASOUND EVALUATION OF PEDIATRIC THYROID DYSHORMONOGENESIS
  ADALETLI I., BAYRAMOGLU Z., CALISKAN E., YILMAZ R. S., Akyol S., BAS F., KARDELEN A. D., POYRAZOGLU S., Darendeliler F. F.
  ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY, vol.45, no.7, pp.1644-1653, 2019 (SCI-Expanded)
 63. A novel 3' untranslated region mutation in the SLC29A3 gene associated with pigmentary hypertrichosis and non-autoimmune insulin-dependent diabetes mellitus syndrome.
  Riachi M., Bas F., Darendeliler F. F., Hussain K.
  Pediatric diabetes, vol.20, no.4, pp.474-481, 2019 (SCI-Expanded)
 64. Comparison of the Clinical and Anthropometric Features of Treated and Untreated Girls with Borderline Early Puberty.
  DEMIRKALE Z., ABALı Z., BAS F., POYRAZOGLU S., BUNDAK R., Darendeliler F. F.
  Journal of pediatric and adolescent gynecology, vol.32, pp.264-270, 2019 (SCI-Expanded)
 65. Clinical and Laboratory Characteristics of Hyperprolactinemia in Children and Adolescents: National Survey
  EREN E., Ergur A. T., İŞGÜVEN Ş. P., Bitkin E. C., BERBEROĞLU M., ŞIKLAR Z., Bas F., Yel S., Bas S., Sobu E., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.11, no.2, pp.149-156, 2019 (SCI-Expanded)
 66. Genotype-phenotype correlation, gonadal malignancy risk, gender preference, and testosterone/dihydrotestosterone ratio in steroid 5-alpha-reductase type 2 deficiency: a multicenter study from Turkey
  Abaci A., Catli G., Kirbiyik O., ŞAHİN N., Abali Z. Y., Unal E., Siklar Z., Mengen E., ÖZEN S., GÜRAN T., et al.
  JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, vol.42, no.4, pp.453-470, 2019 (SCI-Expanded)
 67. Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia in Turkey: A Pilot Study with 38,935 Infants
  GÜRAN T., TEZEL B., GÜRBÜZ F., Selver E., HATIPOĞLU N., KARA C., ŞIMŞEK E. E., ÇIZMECIOĞLU F., OZON A., BAS F., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.11, pp.13-23, 2019 (SCI-Expanded)
 68. Vitamin D and Nutritional Status of Children Evaluated via Bioelectric Impedance Analysis
  Khalilova F., Ozcetin M., Kilic A., Bas F., Yetim A., Keskindemirci G., Gur E., Darendeliler F. F.
  HONG KONG JOURNAL OF PAEDIATRICS, vol.24, no.1, pp.9-15, 2019 (SCI-Expanded)
 69. A Rare Cause of Adrenal Insufficiency - Isolated ACTH Deficiency Due to TBX19 Mutation: Long-Term Follow-Up of Two Cases and Review of the Literature.
  Kardelen Al A. D., Al A. D. K., Poyrazoglu S., Poyrazoǧlu Ş., Aslanger A., Aslanger A. D., YEŞİL G., Yeşil G., Ceylaner S., Ceylaner S., et al.
  Hormone research in paediatrics, vol.92, pp.395-403, 2019 (SCI-Expanded)
 70. Precocious or early puberty in patients with combined pituitary hormone deficiency due to POU1F1 gene mutation: case report and review of possible mechanisms.
  Bas F., Abali Z. Y., Toksoy G., Poyrazoglu S., Bundak R., Gulec Ç., Uyguner Z. O., Darendeliler F. F.
  Hormones (Athens, Greece), vol.17, no.4, pp.581-588, 2018 (SCI-Expanded)
 71. Assessment of paediatric Hashimoto's thyroiditis using superb microvascular imaging
  BAYRAMOGLU Z., KANDEMIRLI S. G., CALISKAN E., YILMAZ R. S., KARDELEN A. D., POYRAZOGLU S., BAS F., ADALETLI I., Darendeliler F. F.
  CLINICAL RADIOLOGY, vol.73, no.12, 2018 (SCI-Expanded)
 72. Incidence of Type 1 Diabetes in Children Aged Below 18 Years during 2013-2015 in Northwest Turkey
  Poyrazoglu S., Bundak R., Abali Z. Y., ONAL H., SARIKAYA S., AKGUN A., Bas S., Abali S., BEREKET A., Eren E., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.10, no.4, pp.336-342, 2018 (SCI-Expanded)
 73. Body mass index at the presentation of premature adrenarche is associated with components of metabolic syndrome at puberty.
  Kaya G., Abali Z. Y., Bas F., Poyrazoglu S., Darendeliler F. F.
  European journal of pediatrics, vol.177, no.11, pp.1593-1601, 2018 (SCI-Expanded)
 74. A Rare Cause of Congenital Adrenal Hyperplasia: Clinical and Genetic Findings and Follow-up Characteristics of Six Patients with 17-Hydroxylase Deficiency Including Two Novel Mutations
  Kardelen A. D., Toksoy G., Bas F., Abali Z. Y., Gencay G., Poyrazoglu S., Bundak R., Altunoglu U., Avci S., Najafli A., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.10, no.3, pp.206-215, 2018 (SCI-Expanded)
 75. Prevalence, clinical characteristics and long-term outcomes of classical 11 β-hydroxylase deficiency (11BOHD) in Turkish population and novel mutations in CYP11B1 gene.
  Baş F., Toksoy G., Ergun-Longmire B., Uyguner Z. O., Abalı Z., Poyrazoğlu Ş., Karaman V., Avcı Ş., Altunoglu U., Bundak R., et al.
  The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, vol.181, pp.88-97, 2018 (SCI-Expanded)
 76. Klinefelter Syndrome in Childhood: Variability in Clinical and Molecular Findings
  AKCAN N., POYRAZOGLU S., BAS F., BUNDAK R., Darendeliler F. F.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.10, pp.100-107, 2018 (SCI-Expanded)
 77. Glycemic control and health behaviors in adolescents with type 1 diabetes
  Yetimi A., Alikasifoglu M., Bas F., Eliacik K., Cig G., Erginoz E., Ercan O., Bundak R.
  TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.60, no.3, pp.244-254, 2018 (SCI-Expanded)
 78. Determinants of Increased Aortic Diameters in Young Normotensive Patients With Turner Syndrome Without Structural Heart Disease.
  Ucar A., Tugrul M. Z., Erol B. O., Yekeler E., Aydin B., Yildiz S., Nisli K., Bas F., Poyrazoglu S., Darendeliler F. F., et al.
  Pediatric cardiology, vol.39, no.4, pp.786-793, 2018 (SCI-Expanded)
 79. Response to growth hormone treatment in very young patients with growth hormone deficiencies and mini-puberty.
  CETINKAYA S., Poyrazoglu S., Bas F., Ercan O., Yıldız M., Adal E., BEREKET A., Abali S., AYCAN Z., ERDEVE S. S., et al.
  Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, vol.31, no.2, pp.175-184, 2018 (SCI-Expanded)
 80. Clinical, Laboratory and Molecular Genetic Findings of Patients with 17 beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase 3 Deficiency
  Poyrazoglu S., Toksoy G., Aghayev A., Karaman B., Avci S., Altunoglu U., Kardelen A. A. D., Ozturan E. K., Bas F., Basaran S., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.90, pp.562, 2018 (SCI-Expanded)
 81. Neonatal Screening for Congenital Adrenal Hyperplasia in Turkey: A Pilot Study with 38,935 Infants
  Guran T., Tezel B., Gurbuz F., Eklioglu B. S., HATİPOĞLU N., Kara C., Sahin N., Simsek E., Cizmecioglu F. M., ÖZÖN Z. A., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.90, pp.141-142, 2018 (SCI-Expanded)
 82. Heart and Aorta Anomalies in Turner Syndrome and Relation with Karyotype
  Kardelen A. D., Darendeliler F. F., Gencay G., Ince Z., Aliyev B., Ozturan E. K., Abali Z. Y., Poyrazoglu S., Nisli K., Bas F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.90, pp.433-434, 2018 (SCI-Expanded)
 83. Osteoporosis-Pseudoglioma Syndrome (OPPG): Improvement of Osteoporosis on Biphosphonate Therapy
  Ozturan E. K., Altunoglu U., Kardelen A. D., Abali Z. Y., Avci S., Karabey H. K., Poyrazoglu S., Bas F., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.90, pp.181-182, 2018 (SCI-Expanded)
 84. Evaluation of Genetic Etiology in Patients with 46,XY Disorders of Sex Development: One Center Experience
  Aghayev A., Toksoy G., Poyrazoglu S., Karaman B., Avci S., Yildiz M., Abali Z. Y., Altunoglu U., Bas F., Darendeliler F., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.90, pp.542, 2018 (SCI-Expanded)
 85. Liver tissue trace element levels in HepB patients and the relationship of these elements with histological injury in the liver and with clinical parameters
  SAHIN M., Karayakar F., ERDOĞAN K. E., Bas F., Colak T.
  JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY, vol.45, pp.70-77, 2018 (SCI-Expanded)
 86. Nationwide Hypophosphatemic Rickets Study
  ŞIKLAR Z., DEMİRCİOĞLU S., BEREKET A., ABACI A., Bas F., DEMİR K., GÜRAN T., Akberzade A., BÖBER E., Ozbek M. N., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.90, pp.109-110, 2018 (SCI-Expanded)
 87. Copy-Number Variations of the Human Olfactory Receptor Gene Family in Patients with Macromastia and Prepubertal Gynecomastia
  Bas F., Karaman B., Kardelen A. A. D., Heidargholizadeh S., Najafli A., Toksoy G., Poyrazoglu S., Yildiz M., Uyguner O., Basaran S., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.90, pp.560, 2018 (SCI-Expanded)
 88. Evaluation of Three Patients with 46,XY Gonadal Dysgenesis due to Desert Hedgehog Gene Mutations
  Poyrazoglu S., Aghayev A., Toksoy G., Karaman B., Avci S., Kardelen A. A. D., Ozturan E. K., Altunoglu U., Bas F., Basaran S., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.90, pp.558-559, 2018 (SCI-Expanded)
 89. PROKR2 Mutations in Patients With Growth Hormone Deficiency and Multiple Pituitary Hormone Deficiency
  Najafli A., Bas F., Karaman B., Kardelen Al A. D., Toksoy G., Poyrazoglu S., Uyguner O., Avci S., Altunoglu U., Ozturan E. K., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.90, pp.500, 2018 (SCI-Expanded)
 90. The relationship between infancy growth rate and the onset of puberty in both genders
  Aydin B. K., Devecioglu E., Kadıoğlu A., CAKMAK A. E., Kisabacak S., Gokcay G., Bas F., Poyrazoglu Ş., Bundak R., Darendeliler F.
  PEDIATRIC RESEARCH, vol.82, no.6, pp.940-946, 2017 (SCI-Expanded)
 91. Two novel mutations in XYLT2 cause spondyloocular syndrome.
  Taylan F., Abali Z. Y., Jaentti N., Gunes N., Darendeliler F. F., Bas F., Poyrazoglu Ş., Tamcelik N., Tuysuz B., Makitie O.
  American journal of medical genetics. Part A, vol.173, no.12, pp.3195-3200, 2017 (SCI-Expanded)
 92. Clinicopathological Characteristics of Papillary Thyroid Cancer in Children with Emphasis on Pubertal Status and Association with BRAF<sup>V600E</sup> Mutation.
  Poyrazoglu S., Bundak R., Bas F., Yegen G., Sanli Y., Darendeliler F. F.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.9, no.3, pp.185-193, 2017 (SCI-Expanded)
 93. Evaluation and Treatment Results of Ovarian Cysts in Childhood and Adolescence: A Multicenter, Retrospective Study of 100 Patients.
  Aydin B. K., Saka N., Bas F., Yilmaz Y., Haliloglu B., GÜRAN T., Turan S., BEREKET A., Mutlu G. Y., Cizmecioglu F., et al.
  Journal of pediatric and adolescent gynecology, vol.30, no.4, pp.449-455, 2017 (SCI-Expanded)
 94. Clinical, biochemical and genetic features with nonclassical 21-hydroxylase deficiency and final height
  SAVAS-ERDEVE S., CETINKAYA S., Abali Z. Y., Poyrazoglu S., Bas F., Berberoglu M., Siklar Z., Korkmaz O., BULUS D., Akbas E. D., et al.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.30, no.7, pp.759-766, 2017 (SCI-Expanded)
 95. Cleidocranial dysplasia: Clinical, endocrinologic and molecular findings in 15 patients from 11 families.
  Dinçsoy B., DINÇKAN N., GÜVEN Y., BAŞ F., ALTUNOĞLU U., KUVVETLI S., Poyrazoğlu Ş., TOKSOY G., KAYSERILI H., UYGUNER Z. O.
  European journal of medical genetics, vol.60, pp.163-168, 2017 (SCI-Expanded)
 96. THE RELATIONSHIP OF OBESITY AND INSULIN RESISTANCE WITH HYPERANDROGENEMIA, ANTI-MULLERIAN HORMONE, INHIBIN A, INHIBIN B AND INSULIN-LIKE PEPTIDE-3 LEVELS IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
  Yetim A., Bas F., Bundak R., Poyrazoglu S., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.88, pp.170-171, 2017 (SCI-Expanded)
 97. A RARE CAUSE OF CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA: CLINICAL AND GENETIC FINDINGS AND FOLLOW-UP OF SIX PATIENTS WITH 17 HYDROXYLASE DEFICIENCY
  Kardelen A. D., Bas F., Toksoy G., Poyrazoglu Ş., Bundak R., Altunoglu U., Najafli A., Uyguner O., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.88, pp.429-430, 2017 (SCI-Expanded)
 98. PHENOTYPIC, HORMONAL AND MOLECULAR GENETIC CHARACTERISTICS OF 5-ALPHA REDUCTASE TYPE 2 DEFICIENCY PATIENTS: A MULTICENTER STUDY FROM TURKEY
  Abaci A., Catli G., KIRBIYIK O., SAHIN N. M., Abali Z. Y., Unal E., Siklar Z., Ucakturk E. M., ÖZEN S., GÜRAN T., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.88, pp.551-552, 2017 (SCI-Expanded)
 99. UNCOVERING A NEW MECHANISM IN THE PIGMENTARY HYPERTRICHOSIS AND NON-AUTOIMMUNE DIABETES MELLITUS (PHID) SYNDROME INVOLVING THE 3 ' UTR
  Riachi M., Darendeliler F., Bas F., Hussain K.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.88, pp.55, 2017 (SCI-Expanded)
 100. INCREASED AORTIC DIAMETERS IN NORMOTENSIVE CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH TURNER SYNDROME WITH EMPHASIS ON ASSOCIATIONS WITH B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE AND INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR1
  Ucar A., Aksakal M. Z., Erol B. O., Yekeler E., Bas F., Poyrazoglu S., Darendeliler F. F., Saka N., Bundak R.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.88, pp.210, 2017 (SCI-Expanded)
 101. THE ASSESSMENT OF GROWTH HORMONE TREATMENT AND ADULT HEIGHT IN PATIENTS WITH GROWTH HORMONE DEFICIENCY
  Poyrazoglu S., Vazgecer E. O., Bas F., Bundak R., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.88, pp.495, 2017 (SCI-Expanded)
 102. The Growth Characteristics of Patients with Noonan Syndrome: Results of Three Years of Growth Hormone Treatment: A Nationwide Multicenter Study.
  Siklar Z., Genens M., Poyrazoglu S., Bas F., Darendeliler F. F., Bundak R., Aycan Z., Erdeve S. S., Cetinkaya S., Guven A., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.8, no.3, pp.305-12, 2016 (SCI-Expanded)
 103. Anti-müllerian hormone and inhibin-a, but not inhibin-b or insulin-like peptide-3, may be used as surrogates in the diagnosis of polycystic ovary syndrome in adolescents: Preliminary results
  YETIM A., YETIM Ç., Baş F., EROL O., ÇıĞ G., UCAR A., DARENDELILER F. F.
  JCRPE Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, vol.8, no.3, pp.288-297, 2016 (SCI-Expanded)
 104. Diagnosis and management of pediatric adrenal insufficiency
  Ucar A., Bas F., Saka N.
  WORLD JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.12, no.3, pp.261-274, 2016 (SCI-Expanded)
 105. Anthropometric findings from birth to adulthood and their relation with karyotpye distribution in Turkish girls with Turner syndrome.
  SARI E., BEREKET A., YESILKAYA E., Bas F., Bundak R., Aydin B. K., DARCAN Ş., Dundar B., BUYUKINAN M., Kara C., et al.
  American journal of medical genetics. Part A, no.4, pp.942-8, 2016 (SCI-Expanded)
 106. Onset of Puberty in Healthy Boys is Associated with a Decreased BMI Compared to Values Prior to the Onset of Puberty
  Bundak R., Darendeliler F. F., Bas F., Poyrazoglu S., Gunoz H., Neyzi O.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.86, pp.290, 2016 (SCI-Expanded)
 107. The 3M Syndrome: A Cause of Pre- and Post-Natal Severe Growth Retardation
  Genens M., Altunoglu U., Bas F., Poyrazoglu S., Abali Z. Y., Bundak R., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.86, pp.465-466, 2016 (SCI-Expanded)
 108. Clinicopathological Characteristics of Papillary Thyroid Cancer in Children With Emphasis on the Pubertal Status and Association With BRAFV600E Mutation
  Poyrazoglu S., Bundak R., Bas F., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.86, pp.481, 2016 (SCI-Expanded)
 109. Precocious Puberty in Patients with Primary Adrenal Insufficiency due to Melanocortin Receptor 2 Mutation
  Bas F., Abali Z. Y., GÜRAN T., Genens M., Poyrazoglu S., Bundak R., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.86, pp.418, 2016 (SCI-Expanded)
 110. Clinical Characteristics and Molecular Analysis of Patients with Neonatal Diabetes
  Abali Z. Y., Bundak R., Bas F., De Franco E., Genens M., Poyrazoglu S., Ellard S., Hattersley A., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.86, pp.211, 2016 (SCI-Expanded)
 111. Rare Causes of Primary Adrenal Insufficiency: Genetic and Clinical Characterization of a Large Nationwide Cohort.
  GURAN T., BUONOCORE F., SAKA N., OZBEK M., AYCAN Z., BEREKET A., Bas F., DARCAN S., BIDECI A., GUVEN A., et al.
  The Journal of clinical endocrinology and metabolism, vol.101, pp.284-92, 2016 (SCI-Expanded)
 112. Effect of Gonadotropin Releasing Hormone Analogues (GnRHa) on Final Height in Girls with Borderline Early Puberty or Normal Physiological Puberty Depend on Bone Age Advancement and Predicted Height
  Hizli Z., Bas F., Poyrazoglu S., Genens M., Abali Z. Y., Bundak R., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.86, pp.436, 2016 (SCI-Expanded)
 113. Reference Values for Weight, Height, Head Circumference, and Body Mass Index in Turkish Children.
  NEYZI O., BUNDAK R., GÖKÇAY G. F., GÜNÖZ H., FURMAN A., DARENDELILER F. F., Baş F.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.7, pp.280-93, 2015 (SCI-Expanded)
 114. Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group.
  Darendeliler F. F., YESILKAYA E., BEREKET A., Bas F., Bundak R., SARI E., Aydin B. K., DARCAN Ş., Dundar B., BUYUKINAN M., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.7, no.3, pp.183-91, 2015 (SCI-Expanded)
 115. Evaluation of the effect of GH treatment on insülin resistance and cardiovascular tissue
  Saygılı S. K., Kocaağa M., Kaya G., Şükür M., Özer P., Baş F., Bundak R., Darendeliler F. F.
  Hormone Research In Paediatrics, vol.84, pp.249-250, 2015 (SCI-Expanded)
 116. growth curves for turkısh gırls with turner syndrome: results of the turkish turner syndrome study group.
  DARENDELILER F., YEŞILKAYA E., BEREKET A., BAŞ F., BUNDAK R., SARı E., KÜÇÜKEMRE A. B., DARCAN Ş., DÜNDAR B., BÜYÜKINAN M., et al.
  CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.1, pp.1, 2015 (SCI-Expanded)
 117. molecular analysis of prop1 pou1f1 lhx3 and hesx1 in turkish patients
  BAŞ F., UYGUNER Z., DARENDELILER F., AYCAN Z., ÇETINKAYA E., BERBEROĞLU M., ŞIKLAR Z., ÖCAL G., DARCAN Ş., GÖKŞEN D., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.1, pp.1, 2015 (SCI-Expanded)
 118. Molecular analysis of PROP1, POU1F1, LHX3, and HESX1 in Turkish patients with combined pituitary hormone deficiency: a multicenter study.
  Bas F., Uyguner Z. O., Darendeliler F., Aycan Z., Çetinkaya E., Berberoglu M., Siklar Z., Ocal G., DARCAN Ş., Goksen D., et al.
  Endocrine, vol.49, no.2, pp.479-91, 2015 (SCI-Expanded)
 119. ıncreased arterial stiffness in young normotensivepatients with turner syndrome
  UÇAR A., ÖZ F., BAŞ F., OFLAZ H., NIŞLI K., TUĞRUL M., YETIM A., DARENDELILER F., SAKA N., POYRAZOĞLU Ş., et al.
  CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.1, pp.1, 2015 (SCI-Expanded)
 120. An easily missed diagnosis: 17-alpha-hydroxylase/17,20-lyase deficiency
  KÜÇÜKEMRE-AYDıN B., ÖĞRENDIL-YANAR Ö., BILGE I., Baş F., POYRAZOĞLU Ş., YıLMAZ A., EMRE S., BUNDAK R., SAKA N., DARENDELILER F. F.
  TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.57, no.3, pp.277-281, 2015 (SCI-Expanded)
 121. Increased arterial stiffness in young normotensive patients with Turner syndrome: associations with vascular biomarkers
  Ucar A., Oz F., Bas F., Oflaz H., Nisli K., Tugrul M. Z., Yetim A., Darendeliler F., Saka N., Poyrazoglu S., et al.
  CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.82, no.5, pp.719-727, 2015 (SCI-Expanded)
 122. Epidemiologic Features of Type 1 Diabetic Patients between 0 and 18 Years of Age in Istanbul City
  Demir F., Gunoz H., Saka N., Darendeliler F. F., Bundak R., Bas F., Neyzi O.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.7, no.1, pp.49-56, 2015 (SCI-Expanded)
 123. Turner Syndrome and Associated Problems in Turkish Children: A Multicenter Study
  YESILKAYA E., BEREKET A., Darendeliler F. F., Bas F., Poyrazoglu S., Aydin B. K., DARCAN Ş., Dundar B., BUYUKINAN M., Kara C., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.7, no.1, pp.27-36, 2015 (SCI-Expanded)
 124. Comparative analysis of glucoinsulinemic markers and proinflammatory cytokines in prepubertal children born large-versus appropriate-for gestational age.
  Cetin C., Bas F., Ucar A., Poyrazoglu S., Saka N., Bundak R., Darendeliler F. F.
  Endocrine, vol.47, no.3, pp.816-24, 2014 (SCI-Expanded)
 125. Associations of Size at Birth and Postnatal Catch-up Growth Status With Clinical and Biomedical Characteristics in Prepubertal Girls With Precocious Adrenarche: Preliminary Results
  Ucar A., Yackobovitch-Gavan M., Erol O. B., Yekeler E., Saka N., Bas F., Poyrazoglu Ş., Bundak R., Darendeliler F. F.
  JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.99, no.8, pp.2878-2886, 2014 (SCI-Expanded)
 126. Sitting height and sitting height/height ratio references for Turkish children
  Bundak R., Bas F., Furman A., Gunoz H., Darendeliler F., Saka N., Poyrazoglu Ş., Neyzi O.
  EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.173, no.7, pp.861-869, 2014 (SCI-Expanded)
 127. Evaluation of endocrine function in children admitted to pediatric intensive care unit
  Aydin B. K., Demirkol D., Bas F., Turkoglu U., Kumral A., Karabocuoglu M., Citak A., Darendeliler F.
  PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.56, no.3, pp.349-353, 2014 (SCI-Expanded)
 128. Pelvic ultrasound findings in prepubertal girls with precocious adrenarche born appropriate for gestational age.
  Ucar A., Erol O. B., Yekeler E., Yildiz I., Bozlak S., Saka N., BaS F., Poyrazoglu S., Bundak R., Uzum A. K., et al.
  Clinical endocrinology, vol.80, no.5, pp.699-705, 2014 (SCI-Expanded)
 129. Metabolic syndrome in young people
  Poyrazoglu S., Bas F., Darendeliler F.
  CURRENT OPINION IN ENDOCRINOLOGY DIABETES AND OBESITY, vol.21, no.1, pp.56-63, 2014 (SCI-Expanded)
 130. Z-Score Reference Values for Height in Turkish Children Aged 6 to 18 Years
  Gunoz H., Bundak R., Furman A., Darendeliler F. F., Saka N., Bas F., Neyzi O.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.6, no.1, pp.28-33, 2014 (SCI-Expanded)
 131. Netherton Syndrome Associated with Growth Hormone Deficiency
  Aydin B. K., Bas F., Tamay Z. Ü., Kilic G., Suleyman A., Bundak R., Saka N., Ozkaya E., Guler N., Darendeliler F.
  PEDIATRIC DERMATOLOGY, vol.31, no.1, pp.90-94, 2014 (SCI-Expanded)
 132. ADHERENCE TO GROWTH HORMONE THERAPY: RESULTS OF A MULTICENTER STUDY
  Aydin B. K., Aycan Z., Siklar Z., Berberoglu M., Ocal G., Çetinkaya S., Bas V. N., Kendirci H. N. P., Çetinkaya E., DARCAN Ş., et al.
  ENDOCRINE PRACTICE, vol.20, no.1, pp.46-51, 2014 (SCI-Expanded)
 133. Are metabolic syndrome antecedents in prepubertal children associated with being born idiopathic large for gestational age?
  Cetin C., Ucar A., Bas F., Poyrazoglu Ş., Bundak R., Saka N., Ozden T., Darendeliler F.
  PEDIATRIC DIABETES, vol.14, no.8, pp.585-592, 2013 (SCI-Expanded)
 134. Frequency and severity of ketoacidosis at onset of autoimmune type 1 diabetes over the past decade in children referred to a tertiary paediatric care centre: potential impact of a national programme highlighted
  Ucar A., Saka N., Bas F., Sukur M., Poyrazoglu Ş., Darendeliler F., Bundak R.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.26, pp.1059-1065, 2013 (SCI-Expanded)
 135. The role of leptin, soluble leptin receptor, adiponectin and visfatin in insulin sensitivity in preterm born children in prepubertal ages.
  Yanni D., Darendeliler F. F., Bas F., Aydin B. K., Coban A., Ince Z.
  Cytokine, vol.64, no.1, pp.448-53, 2013 (SCI-Expanded)
 136. Osteoma cutis
  Aydin B. K., Yazganoglu K. D., Baykal C., Buyukbabani N., Ucar A., Bas F., Bundak R., Saka N., Darendeliler F.
  PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.55, no.2, pp.257-258, 2013 (SCI-Expanded)
 137. Reduced atherogenic indices in prepubertal girls with precocious adrenarche born appropriate for gestational age in relation to the conundrum of DHEAS
  Ucar A., Saka N., Bas F., HATİPOĞLU N., Bundak R., Darendeliler F. F.
  ENDOCRINE CONNECTIONS, vol.2, no.1, pp.2-11, 2013 (SCI-Expanded)
 138. Next-Generation Sequencing Reveals Deep Intronic Cryptic ABCC8 and HADH Splicing Founder Mutations Causing Hyperinsulinism by Pseudoexon Activation
  Flanagan S. E., Xie W., Caswell R., Damhuis A., Vianey-Saban C., Akcay T., Darendeliler F., Bas F., Guven A., Siklar Z., et al.
  AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, vol.92, no.1, pp.131-136, 2013 (SCI-Expanded)
 139. Diabetes Care, Glycemic Control, Complications, and Concomitant Autoimmune Diseases in Children with Type 1 Diabetes in Turkey: A Multicenter Study
  Simsek D. G., Aycan Z., ÖZEN S., Cetinkaya S., Kara C., Abali S., Demir K., Tunc O., Ucakturk A., Asar G., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.5, no.1, pp.20-26, 2013 (SCI-Expanded)
 140. Growth Hormone/Insulin-Like Growth Factor-1 Axis as Related to Body Mass Index in Patients with Idiopathic Short Stature
  Cengiz P., Bas F., Atalar F., Ucar A., Darendeliler F., Akan G., Tarhan T., Bundak R.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.5, no.1, pp.13-19, 2013 (SCI-Expanded)
 141. Sequential Use of Hydrocortisone and Dexamethasone in Prenatal Treatment of Congenital Adrenal Hyperplasia due to 21-Hydroxylase Deficiency
  Ucar A., Saka N., Bas F., Poyrazoglu Ş., Bundak R., Darendeliler F.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.79, no.5, pp.323-324, 2013 (SCI-Expanded)
 142. Precocious adrenarche in children born appropriate for gestational age: is there a difference between genders?
  Ucar A., Saka N., Bas F., Bundak R., Gunoz H., Darendeliler F.
  EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.171, no.11, pp.1661-1666, 2012 (SCI-Expanded)
 143. Reduced atherogenic indices in prepubertal girls with precocious adrenarche born appropriate for gestational age in relation to the conundrum of DHEAS.
  UÇAR A., Saka H. N., BAŞ F., Hatipoğlu N., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  ENDOCRINE CONNECTIONS, vol.19, no.2, pp.1-10, 2012 (SCI-Expanded)
 144. No Effect of the IGF-1 Gene rs35767 and rs17032362 Polymorphisms in the Etiology of Idiopathic Short Stature
  Tekcan D., Bas F., Atalar F., Aydin B. K., Akan G., Tarhan T., Bundak R., Darendeliler F.
  EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, vol.120, no.7, pp.395-400, 2012 (SCI-Expanded)
 145. Thyroid Hormones in Children on Antiepileptic Therapy
  Aygun F., Ekici B., Aydinli N., Aydin B. K., Bas F., Tatli B.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.122, no.2, pp.69-73, 2012 (SCI-Expanded)
 146. The Exon 3-Deleted/Full-Length Growth Hormone Receptor Polymorphism and Response to Growth Hormone Therapy in Growth Hormone Deficiency and Turner Syndrome: A Multicenter Study
  Bas F., Darendeliler F., AYCAN Z., ÇETİNKAYA E., Berberoglu M., Siklar Z., Ocal G., Timirci O., ÇETİNKAYA S., DARCAN Ş., et al.
  HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, vol.77, no.2, pp.85-93, 2012 (SCI-Expanded)
 147. Is Premature Thelarche in the First Two Years of Life Transient?
  Ucar A., Saka N., Bas F., Bundak R., Gunoz H., Darendeliler F.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.4, no.3, pp.140-145, 2012 (SCI-Expanded)
 148. Distribution of Gene Mutations Associated with Familial Normosmic Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism
  GÜRBÜZ F., KOTAN L. D., Mengen E., ŞIKLAR Z., BERBEROĞLU M., Dokmetas S., Kilicli M. F., Guven A., KİREL B., Saka N., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.4, no.3, pp.121-126, 2012 (SCI-Expanded)
 149. Clinical and Laboratory Characteristics of Children Referred for Early Puberty: Preponderance in 7-8 Years of Age
  Kılıç A., Durmus M. S., Unuvar E., Yildiz I., Aydin B. K., Ucar A., Bundak R., Bas F., Darendeliler F., Oguz F., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.4, no.4, pp.208-212, 2012 (SCI-Expanded)
 150. Permanent Neonatal Diabetes Mellitus: Same Mutation, Different Glycemic Control with Sulfonylurea Therapy on Long-Term Follow-up
  Aydin B. K., Bundak R., Bas F., Maras H., Saka N., Gunoz H., Darendeliler F.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, no.2, pp.107-110, 2012 (SCI-Expanded)
 151. The Distribution of Exon 3-Deleted/Full-Length Growth Hormone Receptor Polymorphism in the Turkish Population
  Bas F., Kelesoglu F., Timirci O., Eryilmaz S. K., Bozkurt N., Aydin B. K., Bundak R., Isbir T., Darendeliler F.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.3, no.3, pp.126-131, 2011 (SCI-Expanded)
 152. Comparison of Lipid Profiles with AP0A1 MspI Polymorphism in Obese Children with Hyperlipidemia
  Toptas B., Gormus U., Ergen A., Gurkan H., Kelesoglu F., Darendeliler F. F., Bas F., Dalan A. B., Izbirak G., Isbir T.
  IN VIVO, vol.25, no.3, pp.425-430, 2011 (SCI-Expanded)
 153. The distribution of exon3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism in the Turkish population
  BAŞ F., Keleşoğlu F., Timirci Ö., Kabataş Eryılmaz S., Bozkurt N., Küçükemre Aydın B., BUNDAK R., İsbir T., DARENDELİLER F. F.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.3, no.3, pp.126-131, 2011 (SCI-Expanded)
 154. Ambulatory blood pressure monitoring and renal functions in term small-for-gestational age children
  Bilge I., Poyrazoglu S., Bas F., Emre S., Sirin A., Gökalp S., Eryilmaz S., Hekim N., Darendeliler F.
  PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.26, no.1, pp.119-126, 2011 (SCI-Expanded)
 155. Ambulatory blood pressure monitoring and renal functions in term small-for-gestational age children. Pediatr Nephrol. 2010 Oct 2. [Epub ahead of print] Pediatr Nephrol. 2011 Jan;26(1):119-26. Epub 2010 Oct 2
  BİLGE I., POYRAZOĞLU Ş., Baş F., EMRE S., Şirin A., Gökalp S., Eryilmaz S., Hekim N., DARENDELİLER F. F.
  PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.26, no.1, pp.119-126, 2010 (SCI-Expanded)
 156. Effect of hypo-and euthyroid status on serum cystatin C levels
  ÖZDEN T. A., TEKEREK H., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.2, no.4, pp.155-158, 2010 (SCI-Expanded)
 157. Post-transplant glucose status in 61 pediatric renal transplant recipients: Preliminary results of five Turkish pediatric nephrology centers
  Buyan N., Bilge I., Turkmen M. A., Bayrakci U., Emre S., Fidan K., Baskin E., Gok F., Bas F., Bideci A.
  PEDIATRIC TRANSPLANTATION, vol.14, no.2, pp.203-211, 2010 (SCI-Expanded)
 158. Comparison of Lipid Profiles in Relation to APOB EcoRI Polymorphism in Obese Children with Hyperlipidemia
  Timirci O., Darendeliler F., Bas F., Arzu E. H., Umit Z., Isbir T.
  IN VIVO, vol.24, no.1, pp.65-69, 2010 (SCI-Expanded)
 159. The international index of erectile function: Does mode of administration affect its psychometric properties?
  Serefoglu E. C., Dogan B., Cimen H. L., BAŞ F.
  JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, vol.6, pp.444, 2009 (SCI-Expanded)
 160. Investigation of impaired carbohydrate metabolism in pediatric liver transplant recipients
  Gokce S., Durmaz O., Celtik C., Aydogan A., Bas F., Turkoglu U., Ozden I., Sokucu S.
  PEDIATRIC TRANSPLANTATION, vol.13, no.7, pp.873-880, 2009 (SCI-Expanded)
 161. The role of leptin, soluble leptin receptor, resistin, and insulin secretory dynamics in the pathogenesis of hypothalamic obesity in children
  GÜRAN T., Turan S., BEREKET A., Akcay T., Unluguzel G., Bas F., Gunoz H., Saka N., Bundak R., Darendeliler F. F., et al.
  EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.168, no.9, pp.1043-1048, 2009 (SCI-Expanded)
 162. Diagnostic spectrum of congenital hypothyroidism in Turkish children
  Tamam M., Adalet I., Bakir B., Tuerkmen C., Darendeliler F., Bas F., Sanli Y., Kuyumcu S.
  PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.51, no.4, pp.464-468, 2009 (SCI-Expanded)
 163. No Activating Mutations of FSH Receptor in Four Children with Ovarian Juvenile Granulosa Cell Tumors and the Association of These Tumors with Central Precocious Puberty
  Bas F., Pescovitz O. H., Steinmetz R.
  JOURNAL OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY, vol.22, no.3, pp.173-179, 2009 (SCI-Expanded)
 164. Ghrelin levels are decreased in non-obese prepubertal children born large for gestational age
  Darendeliler F. F., Poyrazoglu Ş., Bas F., Sancakli O., Gokcay G.
  EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY, vol.160, no.6, pp.951-956, 2009 (SCI-Expanded)
 165. Adiponectin is an indicator of insulin resistance in non-obese prepubertal children born large for gestational age (LGA) and is affected by birth weight
  Darendeliler F. F., Poyrazoglu Ş., Sancakli O., Bas F., Gokcay G., Aki S., Eskiyurt N.
  CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.70, no.5, pp.710-716, 2009 (SCI-Expanded)
 166. CYP21A2 GENE MUTATIONS IN CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA: GENOTYPE-PHENOTYPE CORRELATION
  Saka N.
  IUBMB LIFE, vol.61, no.3, pp.301, 2009 (SCI-Expanded)
 167. COMPARISON OF LIPID PROFILES WITH APO A-I MSPI POLYMORPHISM ON OBESE CHILDREN WITH HYPERLIPIDEMIA BY USING DGGE
  Toptas B., Darendeliler F. F., Bas F., Isbir T.
  IUBMB LIFE, vol.61, no.3, pp.319-320, 2009 (SCI-Expanded)
 168. COMPARISON OF LIPID PROFILE WITH APO B-100 ECORI POLYMORPHISM ON OBESE CHILDREN WITH HYPERLIPIDEMIA BY USING DENATURATING GRADIENT GEL ELECTROPHORESIS
  Timirci O., Darendeliler F. F., Bas F., Isbir T.
  IUBMB LIFE, vol.61, no.3, pp.322, 2009 (SCI-Expanded)
 169. Type 1 diabetes mellitus associated with autoimmune thyroid disease, celiac disease and familial Mediterranean fever: case report
  Bas F., Kabatas-Eryilmaz S., Gunoz H., Darendeliler F., Kucukemre B., Bundak R., Saka N.
  TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.51, no.2, pp.183-186, 2009 (SCI-Expanded)
 170. GENETIC ASPECTS OF HYPERINSULINISM IN INFANCY AND RESPONSE TO THERAPY
  Darendeliler F. F., Bas F.
  IUBMB LIFE, vol.61, no.3, pp.300, 2009 (SCI-Expanded)
 171. Serum IGF-1 and IGFBP-3 levels in healthy Turkish children between 0-6 years of age
  YÜKSEL B., Ozbek M. N., Darendeliler F. F., BİDECİ A., Cetinkaya E., BERBEROĞLU M., Evliyaoglu O., Bas F., Mungan N. O., Yesilkaya E., et al.
  HORMONE RESEARCH, vol.72, pp.261, 2009 (SCI-Expanded)
 172. CYP21A2 gene mutations in congenital adrenal hyperplasia: genotype-phenotype correlation in Turkish children.
  Baş F., Kayserili H., Darendeliler F., Uyguner O., Günöz H., Yüksel A., Atalar F., Bundak R., Wilson R., New M., et al.
  Journal of clinical research in pediatric endocrinology, vol.1, pp.116-28, 2009 (SCI-Expanded)
 173. Molecular analysis of PIT1, PROP1, LHX3, and HESX1 in patients with combined pituitary hormone deficiency: multicenter study
  Bas F., Darendeliler F. F., Oyguner O., Aycan Z., Cetinkaya E., BERBEROĞLU M., ŞIKLAR Z., YÜKSEL B., DARCAN Ş., Ercan O., et al.
  HORMONE RESEARCH, vol.72, pp.396-397, 2009 (SCI-Expanded)
 174. Target Height Estimation in Children with Idiopathic Short Stature Who Are Referred to the Growth Clinic
  Poyrazoglu S., Darendeliler F., Bas F., Bundak R., Saka N., DARCAN Ş., Wit J. M., Günöz H.
  HORMONE RESEARCH, vol.72, no.3, pp.178-183, 2009 (SCI-Expanded)
 175. The exon 3 deleted/full length growth hormone receptor polymorphism and response to GH therapy in GH deficiency and Turner syndrome: a multicenter study
  Darendeliler F. F., Bas F., Bozkurt N., Uzunhan O., Aycan Z., Cetinkaya E., BERBEROĞLU M., ŞIKLAR Z., Ocal G., DARCAN Ş., et al.
  HORMONE RESEARCH, vol.72, pp.109, 2009 (SCI-Expanded)
 176. The relationship between IGF-1 response and 1st year height velocity on two different doses of GH in idiopathic GH deficiency (IGHD): a randomized, prospective clinical study
  Bundak R., Arslanoglu I., Berberoglu M., Siklar Z., Isguven P., Ocal G., Bas F., Ercan O., Evliyaoglu O., Bideci A., et al.
  HORMONE RESEARCH, vol.72, pp.104-105, 2009 (SCI-Expanded)
 177. The distribution of exon 3-deleted/full-length growth hormone receptor polymorphism in Turkish population
  Bas F., Kelesoglu F., Eryilmaz S. K., Darendeliler F. F., Aydin B. K., Timirci O., Bozkurt N., Bundak R., Saka N. H., Gunoz H., et al.
  HORMONE RESEARCH, vol.72, pp.87, 2009 (SCI-Expanded)
 178. Evaluation of Adrenomedullary Function in Patients with Congenital Adrenal Hyperplasia
  Tutunculer F., Saka N., Arkaya S. C., Abbasoglu S., Bas F.
  HORMONE RESEARCH, vol.72, no.6, pp.331-336, 2009 (SCI-Expanded)
 179. Resistance to thyroid hormone in a Turkish child with A317T mutation in the thyroid hormone receptor-beta gene
  Poyrazoglu S., Tuetuencueler F., Bas F., Darendeliler F.
  TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.50, no.6, pp.577-580, 2008 (SCI-Expanded)
 180. Elevated ghrelin levels in preterm born children during prepubertal ages and relationship with catch-up growth.
  Darendeliler F., Bas F., Bundak R., Coban A., Disci R., Sancakli O., Gokcay G., Ince Z., Can G.
  European journal of endocrinology, vol.159, no.5, pp.555-60, 2008 (SCI-Expanded)
 181. Evaluation of Diagnosis and Treatment Results in Children with Graves' Disease with Emphasis on the Pubertal Status of Patients (vol 21, pg 745, 2008)
  POYRAZOĞLU Ş., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R., BAŞ F., SAKA H. N.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.21, no.10, pp.1021, 2008 (SCI-Expanded)
 182. Adult height in Turkish patients with Turner syndrome without growth hormone treatment
  BEREKET A., Turan S., Elcioglu N., Hacihanefioglu S., Memioğlu N., Bas F., Bundak R., Darendeliler F., Guenoez H., Saka N., et al.
  TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.50, no.5, pp.415-417, 2008 (SCI-Expanded)
 183. Evaluation of diagnosis and treatment results in children with Graves' disease with emphasis on the pubertal status of patients
  Poyrazoglu S., Saka N., Bas F., İşgüven P., Dogu A., Turan S., Turan A., Sarıkaya S., Adal E., Cizmeci F., et al.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.21, no.8, pp.745-751, 2008 (SCI-Expanded)
 184. Insulin, adiponectin, IGFBP-1 levels and body composition in small for gestational age born non-obese children during prepubertal ages
  Sancakli O., Darendeliler F., Bas F., Gokcay G., Disci R., Aki S., Eskiyurt N.
  CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.69, no.1, pp.88-92, 2008 (SCI-Expanded)
 185. The effect of growth hormone treatment on head circumference in growth hormone-deficient children
  Darendeliler F., Bas F., Goekce M., Poyrazoglu S., Bundak M. S. R., Saka N., Guenoez H.
  TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.50, no.4, pp.331-335, 2008 (SCI-Expanded)
 186. Successful Results of Pamidronate Treatment in Children With Osteogenesis Imperfecta With Emphasis on the Interpretation of Bone Mineral Density for Local Standards
  Poyrazoglu S., Gunoz H., Darendeliler F., Bas F., Tutunculer F., Eryilmaz S. K., Bundak R., Saka N.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, vol.28, no.4, pp.483-487, 2008 (SCI-Expanded)
 187. Catch-up growth in appropriate- or small-for-gestational age preterm infants.
  Darendeliler F. F., Çoban A., Bas F., Bundak R., Disci R., Suekuer M., Ince Z., Can G.
  The Turkish journal of pediatrics, vol.50, no.3, pp.207-13, 2008 (SCI-Expanded)
 188. The effect of growth hormone treatment on bone mineral density in prepubertal girls with Turner syndrome: a multicentre prospective clinical trial
  Aycan Z., Çetinkaya E., Darendeliler F. F., Vidinlisan S., Bas F., Bideci A., Demirel F., DARCAN Ş., Buyukgebiz A., Yıldız M., et al.
  CLINICAL ENDOCRINOLOGY, vol.68, no.5, pp.769-772, 2008 (SCI-Expanded)
 189. Insulin resistance and body composition in preterm born children during prepubertal ages.
  Darendeliler F., Bas F., Bundak R., Coban A., Sancakli O., Eryilmaz S. K., Kucukemre B., Disci R., Gokcay G., Aki S., et al.
  Clinical endocrinology, vol.68, no.5, pp.773-9, 2008 (SCI-Expanded)
 190. Prevalance of testicular microlithiasis in patients with congenital adrenal hyperplasia
  Saka N., Poyrazoglu S., Agayev A., Yekeler E.
  HORMONE RESEARCH, vol.70, pp.214-215, 2008 (SCI-Expanded)
 191. Which target height estimation is appropriate for children with idiopathic short stature?
  Poyrazoglu S., Darendeliler F. F., Bas F., Bundak R., DARCAN Ş., Sukur M., Saka N., Gunoz H.
  HORMONE RESEARCH, vol.70, pp.116, 2008 (SCI-Expanded)
 192. CYP21 gene mutations in congenital adrenal hyperplasia: Genotype-phenotype correlation in Turkish children
  Bas F., Darendeliler F. F., Kayserili H., Uyguner O., Wollnik B., Saka N., Yuksel-Apak M., Basaran S., Bundak R., Gunoz H.
  HORMONE RESEARCH, vol.70, pp.156-157, 2008 (SCI-Expanded)
 193. Bone mineral density in children with acute lymphoblastic leukemia during consolidation treatment
  Dogan E., Saribeyoglu E., Bas F., Darendeliler F. F., Agaoglu L.
  HORMONE RESEARCH, vol.70, pp.187, 2008 (SCI-Expanded)
 194. Effect of hypo- and euthyroid status on serum cystatin C levels
  Tekerek H., Ozden T. A., Bas F., Darendeliler F. F.
  HORMONE RESEARCH, vol.70, pp.168-169, 2008 (SCI-Expanded)
 195. Elevated Ghrelin levels in preterm born children during prepubertal ages and relationship with catch up growth
  DARENDELILER F. F., Bas F., Coban A., Disci R., SANCAKLI O., Gokcay G., Ince Z., Can G.
  HORMONE RESEARCH, vol.70, pp.148, 2008 (SCI-Expanded)
 196. Adiponectin as an early indicator of insulin resistance in non-obese prepubertal children born large for gestational age
  Darendeliler F. F., Poyrazoglu S., Bas F., Sancakli O., Gokcay G., Bas N., Aki S., Eskiyurt N.
  HORMONE RESEARCH, vol.70, pp.62, 2008 (SCI-Expanded)
 197. Ambulatory blood pressure monitoring in children with small for gestational age: the preliminary results of one center study
  Gokalp S., Bilge I., Kabatas S., Bas F., Emre S., Darendeliler F. F.
  PEDIATRIC NEPHROLOGY, vol.22, no.9, pp.1499, 2007 (SCI-Expanded)
 198. The effects of the X-chromosome loss on the brain cognitive function in Turner Syndrome
  İşoğlu Ü., Baş F.
  Hormone Research, vol.68, no.1, pp.282, 2007 (SCI-Expanded)
 199. Analysis of puberty and pubertal growth in healthy boys
  Bundak R., Darendeliler F. F., Günöz H., Bas F., Saka N., Neyzi O.
  EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.166, no.6, pp.595-600, 2007 (SCI-Expanded)
 200. Corticotropin and cortisol response to maximal exercise testing in central diabetes insipidus
  Bas F., Darendeliler F. F., Tatli B., Unal M., Kayserilioglu A.
  PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.49, no.1, pp.53-57, 2007 (SCI-Expanded)
 201. Effects of growth hormone on growth, insulin resistance and related hormones (ghrelin, leptin and adiponectin) in Turner syndrome
  Darendeliler F. F., Aycan Z., Çetinkaya E., Vidilisan S., Bas F., Bideci A., Demirel F., Darcan S., Büyükgebiz A., Yıldız M., et al.
  HORMONE RESEARCH, vol.68, no.1, pp.1-7, 2007 (SCI-Expanded)
 202. Growth references for Turkish children aged 6 to 18 years
  Neyzi O., Furman A., Bundak R., Gunoz H., Darendeliler F. F., Bas F.
  ACTA PAEDIATRICA, vol.95, no.12, pp.1635-1641, 2006 (SCI-Expanded)
 203. Evaluation of glucose intolerance in adolescents relative to adults with type 2 diabetes mellitus
  Babaoglu K., Hatun S., Arslanoglu I., İşgüven P., Bas F., Ercan O., Darendeliler F., Bundak R., Saka N., Günöz H., et al.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.19, no.11, pp.1319-1326, 2006 (SCI-Expanded)
 204. Event related potentials in girls with congenital adrenal hyperplasia
  Isoglu-Alkac U., Gunoz H., Karamursel S., Bas F.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY, vol.61, no.3, pp.334, 2006 (SCI-Expanded)
 205. Worster-Drought syndrome (congenital bilateral perisylvian syndrome) with posterior pituitary ectopia, pituitary hypoplasia, empty sella and panhypopituitarism: A patient report
  Bas F., Darendeliler F. F., Yapıcı Z., Gökalp S., Bundak R., Sakai N., Günöz H.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.19, no.4, pp.535-540, 2006 (SCI-Expanded)
 206. Body mass index references for Turkish children
  Bundak R., Furman A., Gunoz H., Darendeliler F. F., Bas F., Neyzi O.
  ACTA PAEDIATRICA, vol.95, no.2, pp.194-198, 2006 (SCI-Expanded)
 207. Evaluation of patients with Graves' disease
  Poyrazoglu S., Saka N., Bas F., Isguven P., Dogu A., Turan S., Bereket A., Sarikaya S., Adal E., Cizmeci F., et al.
  HORMONE RESEARCH, vol.65, pp.41, 2006 (SCI-Expanded)
 208. Body composition in prepubertal children with respect to their birth weights
  Sancakli O., Darendeliler F. F., Bas F., Gokcay G., Aki S., Eskiyurt N.
  HORMONE RESEARCH, vol.65, pp.142, 2006 (SCI-Expanded)
 209. Insulin resistance and IGF-IGFBP axis in prepubertal children with respect to their birth weights
  Sancakli O., Darendeliler F. F., Bas F., Gokcay G.
  HORMONE RESEARCH, vol.65, pp.55, 2006 (SCI-Expanded)
 210. Evaluation of adrenomedullary function in patients with congenital adrenal hyperplasia (CAH)
  Tutunculer F., Saka N., Can S. A., Abbasoglu S., Bas F., Gunoz H.
  HORMONE RESEARCH, vol.65, pp.118, 2006 (SCI-Expanded)
 211. The properties of brain cognitive processing in girls with congenital adrenal hyperplasia
  Gunoz H., Alkac U. I., Bas F., Karamursel S.
  HORMONE RESEARCH, vol.65, pp.118-119, 2006 (SCI-Expanded)
 212. Effects of growth hormone treatment on ghrelin, leptin and adiponectin levels in Turner syndrome
  Demirel F., Aycan Z., Cetinkaya E., Vidinlisan S., Bas F., Bideci A., Darendeliler F. F., Darcan S., Buyukgebiz A., Yildiz M., et al.
  HORMONE RESEARCH, vol.65, pp.188, 2006 (SCI-Expanded)
 213. Evaluation of insulin resistance and leptin, ghrelin, adiponectin levels in children with classic congenital adrenal hyperplasia
  Bas F., Gunoz H., Darendeliler F. F., Bundak R., Eryilmaz S. K., Poyrazoglu S., Saka N.
  HORMONE RESEARCH, vol.65, pp.119, 2006 (SCI-Expanded)
 214. Evaluation of insulin resistance in preterm born children in prepuberty
  Darendeliler F. F., Bundak R., Bas F., Coban A., Kucukemre B., Ince Z., Can G.
  HORMONE RESEARCH, vol.65, pp.67-68, 2006 (SCI-Expanded)
 215. Factors associated with obesity in children with hypothalamo-pituitary tumors
  DEMİRCİOĞLU S., BEREKET A., Guran T., Akcay T., Gunoz H., Saka N., Bundak R., Darendeliler F. F., Bas F., Poyrazoglu Ş., et al.
  HORMONE RESEARCH, vol.65, pp.83, 2006 (SCI-Expanded)
 216. Evaluation of insulin-like growth factor (IGF)-I and IGF binding protein-3 generation test in short stature
  Darendeliler F. F., OCAL C., BAS F.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.18, no.5, pp.443-452, 2005 (SCI-Expanded)
 217. Weismann-Netter-Stuhl syndrome in two siblings
  Yekeler E., Özdemir C., Gökalp S., Yıldırım A., Bas F., Günöz H., Acunas G.
  SKELETAL RADIOLOGY, vol.34, no.3, pp.176-179, 2005 (SCI-Expanded)
 218. Constitutional delay of growth and puberty: From presentation to final height
  Poyrazoglu F., GÜNÖZ H., Darendeliler F. F., Saka N., Bundak R., Bas F.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.18, no.2, pp.171-179, 2005 (SCI-Expanded)
 219. Response to growth hormone with respect to pubertal status on increased dose in idiopathic growth hormone deficiency: An analysis of Turkish children in the KIGS database (Pfizer International Growth Study)
  Darendeliler F., Berberoglu M., Ocal G., Adiyaman P., Bundak R., Gunoz H., Bas F., Darcan S., Goksen D., Arslanoglu I., et al.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.18, no.10, pp.949-954, 2005 (SCI-Expanded)
 220. Transient Pseudohypoaldosteronism in an infant with urinary tract anomaly
  Tütüncüler F., Günöz H., Bas F., Bundak R., Saka N., Neyzi O.
  PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.46, no.5, pp.618-620, 2004 (SCI-Expanded)
 221. Reevaluation of growth hormone deficiency during and after growth hormone (GH) treatment: Diagnostic value of GH tests and IGF-I and IGFBP-3 measurements
  Darendeliler F., Spinu I., Bas F., Bundak R., Isguven P., Arslanoglu I., Saka N., Sukur M., Gunoz H.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.17, no.7, pp.1007-1012, 2004 (SCI-Expanded)
 222. A novel semiquantitative polymerase chain reaction/enzyme digestion-based method for detection of large scale deletions/conversions of the CYP21 gene and mutation screening in Turkish families with 21-hydroxylase deficiency
  TÜKEL T., Uyguner O., Wei J., Yüksel-Apak M., Saka N., Song D., KAYSERİLİ H., Bas F., Günöz H., Wilson R. C., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.88, no.12, pp.5893-5897, 2003 (SCI-Expanded)
 223. ABCC8 (SUR1) and KCNJ11 (KIR6.2) mutations in persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy and evaluation of different therapeutic measures
  Darendeliler F. F., Fournet J., Bas F., Junien C., Gross M., Bundak R., Saka N., Gunoz H.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.15, no.7, pp.993-1000, 2002 (SCI-Expanded)
 224. Follow-up height after discontinuation of growth hormone treatment in children with intrauterine growth retardation
  Darendeliler F. F., Bundak R., Kabatas S., Günöz H., Bas F., Saka N.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.15, no.6, pp.795-800, 2002 (SCI-Expanded)
 225. Familial secundum atrial septal defect with dysrhythmia associated with web neck
  Kilic Z., Ucar B., Bas F., DİNLEYİCİ E. Ç., Sari E.
  TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.44, no.1, pp.69-72, 2002 (SCI-Expanded)
 226. Tip1 diyabetli çocuklarda PPD (tüberkülin deri) testi yanıtının ve tüberküloz infeksiyonu sıklığının değerlendirilmesi
  BAŞ F., Yılmaz S., Kabataş-Eryılmaz S., DARENDELİLER F. F., OĞUZ F., BUNDAK R., Saka H. N., Günöz H.
  İstanbul Tıp Dergisi, vol.64, no.4, pp.255-259, 2001 (SCI-Expanded)
 227. Growth hormone treatment in short children with intrauterine growth retardation
  Bundak R., Darendeliler F. F., Gunoz H., Bas F., Saka N., Neyzi O.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.14, no.3, pp.313-318, 2001 (SCI-Expanded)
 228. Psödohipoparatiroidizm tanılı vakalarımızda PTH testi ve Gs protein düzeyleri ile tip tayini ve klinik seyir ile ilişkisi
  BAŞ F., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R., Saka H. N., Günöz H.
  İstanbul Tıp Dergisi, vol.64, no.3, pp.182-188, 2001 (SCI-Expanded)
 229. Çocukluk çağında hiperglisemik hiperosmolar nonketotik koma ve tromboza eğilim:Vaka sunusu
  BÜLBÜL A., BAŞ F., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R., SAKA H. N., Günöz H.
  İstanbul Tıp Dergisi, vol.64, pp.105-109, 2001 (SCI-Expanded)
 230. The effect of growth hormone treatment on biochemical indices in hypophosphatemic rickets
  Darendeliler F. F., Bas F., Karaaslan N., Hekim N., Bundak R., Saka N., Gunoz H.
  HORMONE RESEARCH, vol.55, no.4, pp.191-195, 2001 (SCI-Expanded)
 231. Frequency of renal malformations in Turner syndrome: analysis of 82 Turkish children.
  Bilge I., Kayserili H., Emre S., Nayir A., Sirin A., Tukel T., Bas F., Kilic G., Basaran S., Gunoz H., et al.
  Pediatric nephrology (Berlin, Germany), vol.14, no.12, pp.1111-4, 2000 (SCI-Expanded)
 232. Glucocorticoid receptors in patients with congenital adrenal hyperplasia
  Saka N., Guven M., Bas F., Darendeliler F. F., Bundak R., Gunoz H., Sultuybek G.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.13, no.8, pp.1101-1107, 2000 (SCI-Expanded)
 233. Bilateral ovarian steroid cell tumor in congenital adrenal hyperplasia due to classic 11 beta-hydroxylase deficiency
  Bas F., Saka N., Darendeliler F. F., Tuzlali S., Ilhan R., Bundak R., GÜNÖZ H.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.13, no.6, pp.663-667, 2000 (SCI-Expanded)
 234. Büyüme hormonu eksikliğinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularının değerlendirilmesi
  ÖCAL C., Minareci Ö., DARENDELİLER F. F., Şükür M., BAŞ F., Saka H. N., BUNDAK R., GÜNÖZ H.
  İstanbul Tıp Dergisi, vol.63, no.4, pp.387-391, 2000 (SCI-Expanded)
 235. HLA-DR and -DQ associations with insulin-dependent diabetes mellitus in a population of Turkey
  SARUHAN-DIRESKENELI G., UYAR F. A., BAS F., GUNOZ H., BUNDAK R., SAKA N., Darendeliler F. F.
  HUMAN IMMUNOLOGY, vol.61, no.3, pp.296-302, 2000 (SCI-Expanded)
 236. Gerçek erken pübertede etiyolojik değerlendirme ve tanı kriterleri
  DEMİRKOL D., DARENDELİLER F. F., BAŞ F., BUNDAK R., saka H. N., GÜNÖZ H.
  İstanbul Tıp Dergisi, vol.63, no.2, pp.137-141, 2000 (SCI-Expanded)
 237. Tuberculin reactivity in young children following neonatal BCG vaccination
  Gokcay G., Partalci A., Bas F., Neyzi O.
  JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, vol.46, no.1, pp.51-52, 2000 (SCI-Expanded)
 238. Beckwith Wiedemann sendromlu 8 olguda klinik yaklaşım ve izlem süreci
  BAŞ F., KAYSERİLİ H., DARENDELİLER F. F., TÜKEL T., BUNDAK R., KABATAŞ ERYILMAZ S., APAK-YÜKSEL M., SAKA H. N., GÜNÖZ H.
  İstanbul Tıp Dergisi, vol.63, no.2, pp.181-187, 2000 (SCI-Expanded)
 239. Böbrek transplantasyonu yapılmış bir olguda tacrolimus (FK506) kullanımına bağlı geçici insuline bağımlı diabetes mellitus gelişimi
  Bilge I., Öktem F., BAŞ F., ŞİRİN A., EMRE S., NAYIR A. N.
  İstanbul Tıp Dergisi, vol.63, no.1, pp.90-93, 2000 (SCI-Expanded)
 240. Successful therapy with calcium channel blocker (nifedipine) in persistent neonatal hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy
  Bas F., Darendeliler F. F., Demirkol D., BUNDAK R., Saka N., Günöz H.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.12, no.6, pp.873-878, 1999 (SCI-Expanded)
 241. Deflazacort treatment in progressive diaphyseal dysplasia (Camurati-Engelmann disease)
  Bas F., Darendeliler F. F., Petorak İ., Sadıkoğlu B., BİLİR A., Bundak R., Saka N., Günöz H.
  JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH, vol.35, no.4, pp.401-405, 1999 (SCI-Expanded)
 242. Evaluation of gonadal function in 107 intersex patients by means of serum antimullerian hormone measurement
  Rey R., Belville C., Nihoul-Fekete C., Michel-Calemard L., Forest M., Lahlou N., Jaubert F., Mowszowicz I., David M., Saka N., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.84, no.2, pp.627-631, 1999 (SCI-Expanded)
 243. Yenidoğan geçici tiroid fonksiyon bozuklukları
  Saka H. N., BAŞ F., Berik P.
  Türk Pediatri Arşivi, vol.33, no.4, pp.187-192, 1998 (SCI-Expanded)
 244. Successful therapy with 3,5,3'-triiodothyroacetic acid (TRIAC) in pituitary resistance to thyroid hormone
  Darendeliler F. F., Bas F.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.10, no.5, pp.535-538, 1997 (SCI-Expanded)
 245. Brachymetacarpia V in familial short stature
  Sukur M., Darendeliler F. F., Bundak R., Bas F., Saka N., Gunoz H.
  ANNALS OF HUMAN BIOLOGY, vol.24, no.4, pp.371-375, 1997 (SCI-Expanded)
 246. Long-term diazoxide treatment in persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy: A patient report
  Darendeliler F. F., Bundak R., Bas F., Saka N., Gunoz H.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, vol.10, no.1, pp.79-81, 1997 (SCI-Expanded)
 247. spironolactone therapy in hypertrichosis
  DARENDELILER F. F., BAŞ F., BALABAN S., BUNDAK R., Demirkol D., SAKA N., GÜNÖZ H.
  European Journal of Endocrinology, vol.135, no.5, pp.604-608, 1996 (SCI-Expanded)
 248. THYROID ULTRASOUND IN IDDM
  DARENDELILER F. F., Kadıoğlu A., BAS F., BUNDAK R., Günöz H., Saka N., Neyzi O.
  JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.7, no.1, pp.33-37, 1994 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. THE INFLUENCE OF GROWTH HORMONE TREATMENT ON INSULIN SENSITIVITY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
  KARDELEN AL A. D., KARAKILIÇ ÖZTURAN E., KANDEMİR T., BAYRAK DEMİREL Ö., TERCAN U., ARSLAN S., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.86, no.4, pp.275-281, 2023 (ESCI)
 2. Motivational Interviewing Techniques for an Obese Adolescent: A Case Report and Literature Review
  Yetim Şahin A., Eliuz Tipici B., Durak C., Apaydın R., Güdek K., Baş F.
  Çocuk Dergisi, vol.23, no.2, pp.189-193, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Long-Term Endocrinologic Follow-Up of Children with Brain Tumors and Comparison of Growth Hormone Therapy Outcomes: A Single-Center Experience
  Yavaş Abalı Z., Öztürk A. P., BAŞ F., Poyrazoğlu Ş., Akcan N., KEBUDİ R., Çelik A. İ., Bundak R., Darendeliler F.
  Turkish Archives of Pediatrics, vol.58, no.3, pp.308-313, 2023 (Scopus)
 4. Evaluation of Children with Secondary Osteoporosis: A Single-center Experience Sekonder Osteoporoz Tanılı Çocukların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
  Abalı Z. Y., BAŞ F., Poyrazoğlu Ş., Öztürk A. P., Bundak R., Darendeliler F.
  Medical Journal of Bakirkoy, vol.19, no.1, pp.51-56, 2023 (ESCI)
 5. Gender Dysphoria in Adolescents
  DAĞ H., BAŞ F.
  Çocuk Dergisi, vol.22, no.2, pp.124-130, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Adolesan Çağındaki Çocuklarda Otoimmün Tiroiditte Parvovirus B19'un Rolü
  DURAK C., YAVAŞ ABALI Z., KÖKSAL M. O., BEKA H., AĞAÇFİDAN A., OĞUZ F., BAŞ F.
  Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.493-498, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 7. BONE HEALTH AND GROWTH IN SPINAL MUSCULAR ATROPHY TYPE 2 AND 3
  Kipoglu O., Ozturan E. K., Coskun O., Ozturk A. P., Yildiz E. P., Bas F., Aydinli N., CaliSkan M.
  JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.85, no.1, pp.22-28, 2022 (ESCI)
 8. COMPARISON OF SINGLE DOSE AND MULTI-DOSE hCG STIMULATION TESTS
  Kardelen A. D., Ozturan E. K., Asgarova L., Ozturk A. P., Yildiz M., Poyrazoglu S., Bas F., Darendeliler F.
  JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.85, no.2, pp.223-227, 2022 (ESCI)
 9. The relationship between urinary bisphenol A levels and body weight in children
  KILIÇ A., GÜMÜŞ PEKACAR S., YETİM ŞAHİN A., KESKİNDEMİRCİ G., ÖZÇETİN M., VARKAL M. A., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., DARENDELİLER F. F., BATTAL D., et al.
  ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.12, 2021 (ESCI)
 10. Clinical Alteration of Sleep Related Dissociative Disorder into Psychogenic Nonepileptic Seizure in an Adolescent Girl with The History of Physical Abuse in Early Childhood
  Yetim A., Alnak A., Aydın Y. Ş., Güdek K., Yıldız İ., Baş F., Kılıç A.
  Front med case rep , vol.02, no.02, pp.1-4, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 11. BASELINE CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH GROWTH HORMONE DEFICIENCY
  Uckun U., Bas F., Poyrazoglu Ş., Sukur N. M., Darendeliler F. F., Bundak R.
  JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.83, no.4, pp.413-420, 2020 (ESCI)
 12. Etiologic Evaluation of Severe Short Stature in Children at Tertiary Pediatric Endocrinology Centre
  Uçkun U., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., ŞÜKÜR N. M., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R.
  Çocuk Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 13. üçüncü basamak bir pediatrik endokrinoloji merkezinde izlenen ağır boy kısalığı vakalarının etiyolojik değerlendirilmesi
  uçkun u., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., ŞÜKÜR N. M., DARENDELİLER F. F., bundak r.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.19, pp.63-76, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 14. Frequency of Ambiguous Genitalia in 14,177 Newborns in Turkey.
  AYDIN B., SAKA N., BAS F., BAS E., COBAN A., YILDIRIM S., GÜRAN T., Darendeliler F. F.
  Journal of the Endocrine Society, vol.3, pp.1185-1195, 2019 (Scopus)
 15. Joubert syndrome with multiple pituitary hormone deficiency.
  Akcan N., Bas F., Poyrazoglu Ş., Bundak R.
  BMJ case reports, vol.12, 2019 (ESCI)
 16. Neonatal Hyperglycemia, which threshold value, diagnostic approach and treatment?: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report.
  Simsek D. G., Ecevit A., HATİPOĞLU N., Coban A., ARISOY A. E., Bas F., Mutlu G. Y., BİDECİ A., ÖZEK E.
  Turk pediatri arsivi, vol.53, 2018 (Scopus)
 17. Management of hypoglycemia in newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report.
  ALİEFENDİOĞLU D., Coban A., HATİPOĞLU N., Ecevit A., ARISOY A. E., Yesiltepe G., Bas F., BİDECİ A., ÖZEK E.
  Turk pediatri arsivi, vol.53, 2018 (Scopus)
 18. Endokrin Hastalıklarda Çocukluktan Erişkine Geçiş Deneyimi
  Karakılıç Özturan E., Kardelen A. D., Öztürk A. P., Kubat Üzüm A., Özçetin M., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Aral F., Dinççağ N., Tanakol R., et al.
  Çocuk Dergisi, vol.18, no.3, pp.129-134, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 19. Approach to hypoglycemia in the newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report.(Yenidoğanda hipoglisemiye yaklaşım:Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinolojive Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu)
  ALİEFENDİOĞLU D., ÇOBAN E. A., HATİPOĞLU N., ECEVİT A. N., ARISOY A. E., YEŞİLTEPE MUTLU R. G., BAŞ F., BİDECİ A., ÖZEK E.
  Turkish Archives of Pediatrics, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 20. Yenidoğan hiperglisemisi, hangi eşik değer, tanısal yaklaşım ve tedavi?:Tütk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diabet Dernekleri uzlaşı raporu (Neonatal Hyperglycemia, which threshold value, diagnostic approach and treatment?:Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies. consensus report)
  GÖKŞEN ŞİMŞEK R. D., ECEVİT A. N., HATİPOĞLU N., ÇOBAN E. A., ARISOY A. E., BAŞ F., YEŞİLTEPE MUTLU R. G., BİDECİ A., ÖZEK E.
  TURK PEDIATRI ARSIVI, vol.53, no.1, pp.234-238, 2018 (Scopus)
 21. The Experience of Transition from Childhood to Adulthood in Endocrinology
  KARAKILIÇ ÖZTURAN E., KARDELEN A. D., ÖZTÜRK A. P., KUBAT ÜZÜM A., ÖZÇETİN M., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., ARAL F., DİNÇÇAĞ N., TANAKOL R., et al.
  Çocuk Dergisi, vol.18, pp.129-134, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 22. Electrocardiographic changes in children with diabetic ketoacidosis and ketosis
  Aygun D., Aygun F., Nisli K., Bas F., Citak A.
  TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.52, no.4, pp.194-201, 2017 (ESCI)
 23. Sonography and Magnetic Resonance Imaging Characteristics of Testicular Adrenal Rest Tumors
  Yilmaz R. S., Sahin D., Aghayev A., Erole O. B., Poyrazoglu S., Saka N., Yekeler E.
  POLISH JOURNAL OF RADIOLOGY, vol.82, pp.583-588, 2017 (ESCI)
 24. Prevelance of vitamin D and B12 deficiency in adolescence
  YETİM A., TIKIZ C., BAŞ F.
  Çocuk Dergisi, vol.17, pp.24-29, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 25. Graves Hastalığından Sonra Gelişen Hashimoto Tiroiditi
  GENENÇ M., POYRAZOĞLU Ş., YAVAŞ ABALI Z., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  Türkiye Klinikleri Journal of Case Report, vol.24, no.2, pp.45-47, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 26. Graves Hastalığından Sonra Gelişen Hashiomoto Tiroiditi
  GENENŞ M., POYRAZOĞLU Ş., YAVAŞ ABALI Z., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  TÜRKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF CASE REPORT, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 27. Çocukluk Çağı Tiroid Bezi Kanserleri Tanı ve Tedavi
  POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F.
  Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, vol.12, no.2, pp.70-76, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 28. A Homozygous TPO Gene Duplication (c.1184_1187dup4) Causes Congenital Hypothyroidism in Three Siblings Born to a Consanguineous Family.
  CANGUL H., AYDIN B., Bas F.
  Journal of pediatric genetics, vol.4, pp.194-8, 2015 (ESCI)
 29. A Thiamine Responsive Megaloblastic Anemia Presented with Hypertriglyceridemia and Autoimmune Diabetes
  Yılmaz Y., Karakaş Z., Aydın B., Baş F., Ünüvar A., Karakaş Z., Poyrazoğlu Ş., Bundak R., Darendeliler F.
  Exp Clin Endocrinol Diabetes Rep, no.2, pp.8-10, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 30. A bactericidal agent used in attempts suicide İsoniazid
  ÖZÇEKER D., HAŞLAK F., YETİM ŞAHİN A., ÇITAK A., BAŞ F., TAMAY Z. Ü.
  Çocuk Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 31. İdyopatik boy kısalığı
  DARENDELİLER F. F., Küçükemre Aydın B., BAŞ F.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.11, no.4, pp.147-150, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
 32. 46,XY cinsel farklılaşma sorunlarına yaklaşım: Testosteron sentez kusurları
  BAŞ F.
  Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler, vol.7, no.3, pp.35-43, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
 33. Kriptorşidisi olan çocuğa yaklaşım
  Küçükemre Aydın B., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  Klinik Tıp Pediatri, vol.2, no.1, pp.19-21, 2010 (Peer-Reviewed Journal)
 34. Endocrine late effects of childhood cancer therapy
  POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., Darendeliler E., DARENDELİLER F. F.
  TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, vol.25, no.1, pp.37-46, 2010 (ESCI)
 35. CYP21A2 gene mutations in congenital adrenal hyperplasia: Genotype-phenotype correlation in Turkish children
  BAŞ F., Kayserili H., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R., UYGUNER Z. O., GÜNÖZ H., Yüksel-Apak M., ATALAR F., Wilson R. C., New M. I., et al.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.1, no.3, pp.116-128, 2009 (Scopus)
 36. A patient with 22q11.2 deletion syndrome: case report
  Kabataş Eryılmaz S., BAŞ F., Satan A., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R., Günöz H., Saka H. N.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.1, no.3, pp.151-154, 2009 (Scopus)
 37. Boy kısalığı olan çocuğa yaklaşım
  Küçükemre Aydın B., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  Klinik Tıp Pediatri, vol.1, no.1, pp.30-36, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 38. Hipoglisemi
  Küçükemre Aydın B., BAŞ F.
  Klinik Tıp Pediatri, vol.2, no.6, pp.8-16, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 39. Çocuk ve ergenlerde kalsiyum metabolizması bozuklukları
  BAŞ F.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.8, pp.55-69, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 40. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri
  Neyzi O., Günöz H., Furman A., BUNDAK R., Gökçay G., DARENDELİLER F. F., BAŞ F.
  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, vol.51, pp.1-14, 2008 (Scopus)
 41. Çocuk ve ergenlik döneminde hipertiroidi
  BAŞ F.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.8, pp.25-33, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 42. Çocuk ve ergenlerde hipertansiyon: etiyoloji ve tanı
  BAŞ F.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.8, pp.70-74, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 43. Vitamin D bağımlı rahitis tipI ve tip II
  DARENDELİLER F. F., BAŞ F., HANÇERLİ S.
  Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, vol.4, no.5, pp.51-55, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 44. Çocukluk dönemi santral diyabetes insipidus vakalarının etiyolojik değerlendirmesi
  ERSOY M., DARENDELİLER F. F., BAŞ F., BUNDAK R., Saka H. N., Günöz H.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.8, no.4, pp.217-220, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 45. Mandibuloakral displazi: Vaka sunumu ve laminopatilere genel bakış
  Pehlivan D., BAŞ F., Rosti R. Ö., DARENDELİLER F. F., KAYSERİLİ H.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.8, no.4, pp.251-256, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 46. Çocukluk ve ergenlik döneminde adrenal yetersizlik
  BAŞ F., Eryılmaz Kabataş S.
  Güncel Çocuk Sağlığı, vol.1, no.3, pp.9-26, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 47. Preterm doğan çocuklarda prepubertal dönemde insülin direncinin değerlendirilmesi
  DARENDELİLER F. F., BAŞ F., BUNDAK R., ÇOBAN E. A., Baş N., Sancaklı Ö., KABATAŞ ERYILMAZ S., Küçükemre B., Dişçi R., Gökçay G., et al.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.0-92, 2008 (Peer-Reviewed Journal)
 48. Puberty and pubertal growth in healty Turkish girls: no evidence for secular trend
  BUNDAK R., DARENDELİLER F. F., GÜNÖZ H., BAŞ F., SAKA H. N., NEYZİ O.
  JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.1, pp.8-14, 2008 (Scopus)
 49. Comparison of the effect two modes of hCG stimulation on testicular descent and on plasma testosterone levels in children true unilateral cryptorchidism
  BUNDAK R., ERMİŞ B., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  INTERNATIONAL PEDIATRICS, vol.22, no.1, pp.8-12, 2007 (Peer-Reviewed Journal)
 50. Ergenlik Gecikmesi
  BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., DARENDELİLER F. F.
  Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler, vol.2, no.10, pp.24-31, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 51. Hyperinsulinism in infancy Genetic aspects
  DARENDELİLER F. F., BAŞ F.
  Pediatr Endocrinol Rev, vol.3, pp.521-526, 2006 (Scopus)
 52. Çocuk ve ergende hipertiroidizm
  BAŞ F.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.6, pp.132-138, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 53. Hiperinsulinism in infancy-Genetic aspects
  BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY REV, vol.3, pp.521-526, 2006 (Peer-Reviewed Journal)
 54. Turner sendromunda büyüme hormonu tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi: Türkiye KIGS (Pfizer Uluslararası Büyüme Veri Tabanı) veri tabanı analiz sonuçları
  DARENDELİLER F. F., BAŞ F., Berberoğlu M., ÖCAL G., Günöz H., Darcan Ş., BUNDAK R., Arslanoğlu İ., Yüksel B., BİDECİ A.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.21-26, 2005 (Peer-Reviewed Journal)
 55. Büyüme hormonu eksikliği etyolojisi, demografik veriler ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi: Türkiye verileri. KIGS (Pfizer Uluslar arası büyüme veri tabanı) analiz sonuçları
  DARENDELİLER F. F., Berberoğlu M., Öcal G., Adıyaman P., BUNDAK R., Saka H. N., BAŞ F., Darcan Ş., Gökşen D., İŞGÜVEN P., et al.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.4, no.3, pp.141-148, 2004 (Peer-Reviewed Journal)
 56. Diyet dondurmanın diyabetik çocukların kan şekeri düzeyine etkisi
  Günöz H., Garipağaoğlu M., BAŞ F., BUNDAK R., Yılmaz S.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.4, no.3, pp.149-152, 2004 (Peer-Reviewed Journal)
 57. Tip I diyabetli çocuklarda büyüme ve püberte
  POYRAZOĞLU Ş., Saka H. N., BUNDAK R., BAŞ F., DARENDELİLER F. F., Günöz H.
  ÇOCUK DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.83-87, 2004 (Peer-Reviewed Journal)
 58. Kuşkulu genitalyalı 103 hastanın etyoloji, tanı ve cinsel kimlik açısından değerlendirilmesi
  DARENDELİLER F. F., BAŞ F., Saka H. N., KAYSERİLİ H., Apak M., Karaaslan N., BUNDAK R., SALMAN F. T., Günöz H.
  KLİNİK GELİŞİM, vol.13, pp.109-114, 2000 (Peer-Reviewed Journal)
 59. Çocukluk döneminde santral diyabetes insipidusun etyolojik değerlendirilmesi
  Yavuz T., DARENDELİLER F. F., Şükür M., Minareci K. Ö., BAŞ F., BUNDAK R., Saka H. N., Günöz H.
  KLİNİK GELİŞİM, vol.12, pp.803-807, 1999 (Peer-Reviewed Journal)
 60. Yenidoğan döneminde BCG aşısı yapılmış okul öncesi dönemdeki çocukların tüberkulin reaksiyonları
  GÖKÇAY G., PARTALCI A., Neyzi O., BAŞ F.
  Klinik Gelişim, vol.11, pp.663-667, 1998 (Peer-Reviewed Journal)
 61. Kriptorşidik çocuklarda farklı iki human korionik gonadotropin (hCG) tedavi protokolünün karşılaştırılması
  ERMİŞ B., BUNDAK R., BAŞ F., BONEVAL C., DARENDELİLER F. F., SAKA H. N., GÜNÖZ H.
  KLİNİK GELİŞİM, vol.10, pp.267-271, 1997 (Peer-Reviewed Journal)
 62. İnsuline bağımlı diyabetli çocuk ve adolesanlarda metabolik kontrolün diğer parametrelerle ilişkisi
  GARİPAĞAOĞLU M., Saka H. N., Hissever H., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R., BAŞ F., Günöz H.
  Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, vol.6, no.4, pp.150-154, 1997 (Peer-Reviewed Journal)
 63. Çocuk yaş grubunda hastaneye yatan alt solunum yolu infeksiyonlarında prognozu etkileyen faktörler
  Partalcı A., BAŞ F., GÖKÇAY G., BULUT A., NALBANT H., NEYZİ O.
  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, vol.39, pp.113-120, 1996 (Scopus)
 64. Çocuklarda böbrek yetersizliğinde akut periton diyalizi
  Karaböcüoğlu M., BAŞ F., Öney V., Nayır A., UĞUR S., UZEL N.
  KLİNİK GELİŞİM, vol.8, pp.3512-3535, 1995 (Peer-Reviewed Journal)
 65. Çocuklarda status epilepticus
  KARABÖCÜOĞLU M., BAŞ F., ÇALIŞKAN M., UĞUR S., UZEL N.
  KLİNİK GELİŞİM, vol.7, pp.3345-3347, 1994 (Peer-Reviewed Journal)
 66. Atnalı böbrek anomalisi ile birlikte rastlanan diğer bulgular
  BAŞ F., ALPAY H., NAYIR A., EMRE S., ŞİRİN A., Kadıoğlu A., TANMAN F.
  İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, vol.29, pp.136-139, 1994 (Peer-Reviewed Journal)
 67. Bir olgu nedeni ile nörofibromatoz tip I ve renovasküler hipertansiyon
  BAŞ F., Alpay H., NAYIR A., EMRE S., TANMAN F., ŞİRİN A.
  Istanbul Çocuk Kliniği Dergisi, vol.29, pp.240-243, 1994 (Peer-Reviewed Journal)
 68. Ani bebek ölümü sendromu ve uyuma pozisyonu
  BAŞ F., GÖKÇAY G., Neyzi O.
  KLİNİK GELİŞİM, vol.6, pp.2707-2710, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. ENDOKRİNOLOJİK ACİLLER: ADRENAL YETERSİZLİK VE DİYABETİK KETOASİDOZ
  İnan Balcı E., Bayrak Demirel Ö., Baş F.
  in: ÇOCUK ACİLDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM GEREKTİREN HASTALAR, METİN UYSALOL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.53-63, 2022
 2. Breast Diseases in Adolescent and Young Adult Girls
  Yetim Şahin A., Tuğrul Aksakal M. Z., Baş F.
  in: Adolescent Gynecologic Endocrinology, Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.93-97, 2022
 3. Konjenital hipotiroidi taraması
  BAŞ F., ÇOBAN E. A.
  in: Türkiye Klinikleri: Neonatoloji: Yenidoğan Taramaları., ERGİN HATİCE, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.26-33, 2022
 4. Endokrinolojik Aciller: Adrenal Yetersizlik ve Diyabetik Ketoasidoz
  BALCI E., DEMİREL Ö., BAŞ F.
  in: Türkiye Klinikleri: Çocuk Acilde Multidisipliner Yaklaşım Gerektiren Hastalar, UYSALOL METİN, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.53-63, 2022
 5. 21-Hidroksilaz ve 11-Beta Hidroksilaz Eksikliği
  BAŞ F.
  in: Türkiye Klinikleri. Çocuk Endokrinolojisi: Çocukluk Çağı Adrenal Hastalıkları, Bilgin Yüksel, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.53-63, 2022
 6. Çocukta metabolik sendrom yönetimi
  ÖZTÜRK A. P., BAŞ F.
  in: Genel Pediyatri: Pediyatrinin Temel Taşları, OĞUZ FATMA, Editor, EMA TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.849-865, 2022
 7. Konjenital adrenal hiperplazi taraması
  BAŞ F., ÇOBAN E. A.
  in: Türkiye Klinikleri: Neonatoloji: Yenidoğan Taramaları, ERGİN HATİCE, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.26-33, 2022
 8. HİPOPİTUİTARİZM
  Baş F., Toksoy G., Uyguner Z. O.
  in: Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet, Prof. Dr. Feyza Darendeliler,Prof. Dr. Zehra Aycan,Prof. Dr. Cengiz Kara,Doç. Dr. Samim Özen,Doç. Dr. Erdal Eren, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.367-424, 2021
 9. Tip 1 ve Tip 2 Diyabette Çocukluktan Erişkinliğe Geçiş
  BAŞ F.
  in: ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET, Darendeliler Feyza, Aycan Zehra, Kara Cengiz, Özen Samim, Eren Erdal, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.2146-2155, 2021
 10. Endokrin Hastalıklar ve Covid-19
  ÖZTÜRK A. P., Sarban E., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  in: ÇOCUKLARDA HER YÖNÜ İLE COVİD-19, Demirkol Demet, Karacabey Burçin Nazlı, Karakaş Zeynep, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.45-58, 2021
 11. Tip 1 Diyabetin Akut Komplikasyonları ve Diyabetik Ketoasidoz
  BAŞ F.
  in: ÇOCUK VE ADOLESAN DİYABETİNDE YENİLİKLER, Bundak Rüveyde, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, İstanbul, pp.60-76, 2021
 12. Hipoparatiroidi
  GÖKSU ÇETİNKAYA A. P., BAŞ F.
  in: PEDİATRİK NEFROENDOKRİN, Darendeliler Fatma Feyza, Nayır Ahmet, Yürük Yıldırım Zeynep Nagihan, Editor, EMA TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.181-205, 2021
 13. Konjenital Adrenal Hiperplazide Çocukluktan Erişkinliğe Geçiş
  BAŞ F.
  in: ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET, Darendeliler Feyza, Aycan Zehra, Kara Cengiz, Özen Samim, Eren Erdal, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.2134-2145, 2021
 14. Osteoporoz
  GÖKSU ÇETİNKAYA A. P., BAŞ F.
  in: PEDİATRİK NEFROENDOKRİN, Darendeliler Fatma Feyza, Nayır Ahmet, Yürük Yıldırım Zeynep Nagihan, Editor, EMA TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.207-231, 2021
 15. ENDOKRİN HASTALIKLARI VE COVİD-19
  ÖZTÜRK A. P., ŞARBAN E., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  in: ÇOCUKLARDA HER YÖNÜYLE COVİD-19, DEMET DEMİRKOL, BURÇİN NAZLI KARACABEY, ZEYNEP KARAKAŞ, Editor, SELEN YAYINCILIK, pp.45-58, 2021
 16. Kraniofarinjioma Operasyonu Sonrası Tekrarlayan Derin Ven Trombozu Gelişen Olguya Yaklaşım
  Karakılıç Özturan E., Karaman S., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Ünüvar A., Darendeliler F. F.
  in: Çocuk Hemtalojide Olgularla Tromboz, Namık Yaşar Özbek,Hale Ören,Ayşegül Ünüvar,Serap Karaman,Melike Sezgin Evim, Editor, Galenos, İstanbul, pp.143-145, 2020
 17. Adolesan ile Görüşme ve İletişim
  Yetim Şahin A., Baş F.
  in: Pediyatri, Prof. Dr. Feyza Darendeliler,Prof. Dr. Olcay Neyzi,Prof. Dr. Türkân Ertuğrul, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.2303-2310, 2020
 18. PARATİROİD BEZİ VE BOZUKLUKLARI
  BAŞ F., BUNDAK R.
  in: PEDİYATRİ, NEYZİ OLCAY, ERTUĞRUL TÜRKAN, DARENDELİLER FEYZA, Editor, NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, İstanbul, pp.1897-1911, 2020
 19. ADRENAL BEZ HASTALIKLARI
  BAŞ F., SAKA H. N.
  in: PEDİYATRİ, NEYZİ OLCAY, ERTUĞRUL TÜRKAN, DARENDELİLER FEYZA, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.1913-1932, 2020
 20. ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME
  GENENŞ M., BAŞ F.
  in: PEDİYATRİK SEMİYOLOJİ, OĞUZ FATMA, Editor, EMA TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.33-44, 2020
 21. İskelet mineralizasyon bozuklukları (Osteoporoz)
  BAŞ F., YAVAŞ ABALI Z.
  in: YURDAKÖK PEDİATRİ, YURDAKÖK MURAT, Editor, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.4073-4081, 2017
 22. Yenidoğan döneminde hipoglisemi ve hiperglisemi
  BAŞ F., YAVAŞ ABALI Z.
  in: NEONATOLOJİ, DAĞOĞLU TÜRKAN, OVALI FAHRİ, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.1113-1121, 2017
 23. Adrenal bez hastalıkları
  BAŞ F., YAVAŞ ABALI Z.
  in: NEONATOLOJİ, DAĞOĞLU TÜRKAN, OVALI FAHRİ, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.1101-1112, 2017
 24. Normal cinsel gelişim ve cinsel gelişim bozuklukları
  DARENDELİLER F. F., BAŞ F., SAKA N.
  in: Neonatoloji, DAĞOĞLU TÜRKAN, OVALI FAHRİ, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.1133-1143, 2017
 25. ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE GELİŞME
  GENENŞ M., BAŞ F.
  in: Pediatrik Semiyoloji, Oğuz F, Yıldız İ, Varkal MA, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, pp.29-40, 2016
 26. Adolesanda büyüme ve puberte
  BAŞ F., BUNDAK R.
  in: Adolesanda büyüme, Haspolat YK, Aktar F, Yolbaş İ, Editor, Cinius Yayınları, Diyarbakır, pp.30-40, 2016
 27. ÇOCUKTA ENDOKRİN SİSTEM SEMİYOLOJİSİ
  GENENŞ M., BAŞ F.
  in: Pediyatrik Semiyoloji, Oğuz F, Yıldız İ, Varkal MA, Editor, İSTANBUL TIP KİTAPEVİ, İstanbul, pp.181-197, 2016
 28. Konjenital Adrenal Hiperplazide Klinik Bulgular ve Tanı
  SAKA N., BAŞ F., ŞIKLAR Z.
  in: Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, Saka Nurçin, Akçay Teoman, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.99-111, 2015
 29. Konjenital Adrenal Hiperplazi (21 Hidroksilaz Enzim Eksikliği, 11β- Hidroksilaz Enzim Eksikliği, 3β-Hidroksisteroid Dehidrogenaz Enzim Eksikliği)
  SAKA N., BAŞ F.
  in: Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Akıncı Aysehan, Saka Hatice Nurçin, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.115-135, 2015
 30. Santral Ergenliğin Tedavisi
  BAŞ F.
  in: Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, Saka Nurçin, Akçay Teoman, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, pp.43-47, 2015
 31. Cinsiyet Farklılaşmasının Genetik Kontrolü
  KAYSERİLİ KARABEY H., BAŞ F., SAKA N.
  in: Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Akıncı Ayşehan, Saka Hatice Nurçin, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.19-31, 2015
 32. Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinolojide Rutinler
  Saka N., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., Küçükemre Aydın B., UÇAR A.
  in: Pediatride Rutinler, Devecioğlu Ö, Çıtak A, Editor, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık, İstanbul, pp.411-490, 2014
 33. Endokrin testler, Dinamik testler (Bölüm 30): HCG (İnsan Koriyonik Gonadotropin) uyarı testleri, diğer testler (Bölüm 30.5)
  BAŞ F.
  in: Çocuk Endokrinolojisi, Kurtoğlu S, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.827-832, 2014
 34. Endokrin hastalıklarda ateş
  POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F.
  in: Çocuklarda Ateş, Somer A, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.181-187, 2014
 35. Büyüme,Gelişme ve Pediyatrik Endokrinoloji
  Saka N., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., Küçükemre Aydın B., UÇAR A.
  in: Pediyatride Rutinler, Devecioğlu Ömer, Çıtak Agop, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, pp.411-490, 2014
 36. Hipofiz ve beyin tümörü ameliyatlarında perioperatif yönetim
  BAŞ F.
  in: Pediatrik Endokrinolojik Aciller, Kurtoğlu S, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.411-422, 2014
 37. Konjenital adrenal hiperplazi
  BAŞ F., Saka N.
  in: Yenidoğan Dönemi Endokrin Hastalıkları, Kurtoğlu S, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.293-308, 2011
 38. Adrenal (Sürrenal) Bezler ve Hastalıkları
  Saka N., BAŞ F.
  in: Pediyatri Kitabı, Neyzi O, Ertugrul T, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1563-1589, 2010
 39. Boy kısalığı
  BAŞ F., Saka N.
  in: Ben Hasta Değilim: Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü, Ekşi A, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.113-115, 2010
 40. Paratiroid Bezler ve Hastalıkları
  BUNDAK R., BAŞ F.
  in: Pediyatri Kitabı, Neyzi O, Ertugrul T, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1549-1562, 2010
 41. Diabetes Mellitus
  Saka N., BAŞ F.
  in: Pediyatri Kitabı, Neyzi O, Ertugrul T, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1625-1641, 2010
 42. Kritik hastalıklarda hiperglisemi ve insülin tedavisi
  BAŞ F.
  in: Çocuk Yoğun Bakım Esas ve Uygulamalar, Karaböcüoğlu M, Köroğlu TF, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.599-601, 2008
 43. Kritik hastalıklarda kalsiyum metabolizması bozuklukları
  BAŞ F.
  in: Çocuk Yoğun Bakım Esas ve Uygulamalar, Karaböcüoğlu M, Köroğlu TF, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.602-606, 2008
 44. Yenidoğanın hipotalamo-hipofizer sistem hastalıkları
  BAŞ F., Saka N.
  in: Neonatoloji, Dağoğlu T, Ovalı F, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.705-709, 2007
 45. Konjenital adrenal hiperplazi tanısında kullanılan testler
  Saka N., BAŞ F.
  in: Çocuk ve Adölasanda Endokrin Testler, Yordam N, Alikaşifoğlu A, Bideci A, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.159-173, 2006
 46. Pediatrik Endokrinolojide Aciller
  BAŞ F.
  in: Acil Çocuk Kitabı, Karaböcüoğlu M, Uzel N, Yılmaz L, Editor, Çapa Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.481-527, 2004
 47. Pediatrik endokrinolojide kullanılan kaynak veriler
  BAŞ F., Günöz H.
  in: Pediatrik Endokrinoloji, Günöz H, Öcal G, Yordam N, Kurtoğlu S, Editor, Kalkan Matbaacılık, Pediatrik Endokrinoloji Ve Oksoloji Derneği Yayınları, Ankara, pp.747-807, 2003
 48. Hipotalamo-hipofizer sitem hastalıkları
  Saka N., BAŞ F.
  in: Neonatoloji Kitabı, Dağoğlu T, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.625-626, 2000
 49. Yenidoğanın tiroid hastalıkları
  Saka N., BAŞ F.
  in: Neonatoloji Kitabı, Dağoğlu T, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.627-631, 2000
 50. Yenidoğan hipoglisemi ve hiperglisemileri
  Saka N., BAŞ F.
  in: Neonatoloji Kitabı, Dağoğlu T, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.639-643, 2000
 51. Büyüme Gelişme ve Pediyatrik Endokrinoloji
  DARENDELİLER F. F., SAKA H. N., Günöz H., BUNDAK R., BAŞ F.
  in: Pediyatride Rutinler, Ö.Devecioğlu ve T.Cantez, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.241-300, 2000
 52. Adrenal bez hastalıkları
  Saka N., BAŞ F.
  in: Neonatoloji Kitabı, Dağoğlu T, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.633-637, 2000
 53. Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinolojide Rutinler. Pediatride Rutinler
  GÜNÖZ H., Saka H. N., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R., BAŞ F.
  in: PEDİATRİDE RUTİNLER, Devecioğlu Ö, Cantez T, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.241-299, 2000
 54. Normal cinsel gelişim ve gelişim kusurları
  Saka N., BAŞ F.
  in: Neonatoloji Kitabı, Dağoğlu T, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.645-649, 2000

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Do Athlete Girls Eat Healthy?
  Eliuz Tipici B., Erdoğan F. N., Tuğrul Aksakal M. Z., Ketenci Altıkardeşler Ö., Yakal S., Yetim Şahin A., Baş F.
  67. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 22 October 2023, pp.361-362
 2. INVESTIGATION OF SHOX GENE MUTATIONS
  Candan B. Ö., Aslanger A. D., Özsait Selçuk B. Ş., Bulut G., Toksoy G., Baş F., Karaman B.
  14th Balkan Congress of Human Genetics & 9th Rare Disease SEE Meeting 2023, Skopje, Macedonia, 5 - 07 October 2023, pp.91
 3. Nailfold capillaroscopy: An alternative non-invasive tool for evaluating microvascular involvement in children with type 1 diabetes
  ÇAKMAK F., İNAN BALCI E., YILDIZ M., DEMİRKAN F. G., YETİM ŞAHİN A., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F., AKTAY AYAZ N.
  61st European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Annual Meeting, Netherlands, 21 - 23 September 2023
 4. A Rare Coexistence of Turner Syndrome and Mycosis Fungoides: A Case Report
  Bayrak Demirel Ö., Karakılıç Özturan E., Kardelen Al A. D., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  61st Annual ESPE Meeting 2023, The Hague, Netherlands, 21 - 23 September 2023
 5. Investigation of Genetic Etiology of Short Stature
  Karaman B., Najaflı A., Baş F., Darendeliler F. F.
  14th European Cytogenomics Conference , Montpellier, France, 1 - 04 July 2023, pp.50
 6. TİP 1 Diyabetli Çocuklarda Non-invaziv Bir Yöntem Olan Tırnak Yatağı Kapilleroskopisi ile Mikrovasküler Etkilenmenin Değerlendirilmesi
  Çakmak F., İnan Balcı E., Yıldız M., Demirkan F. G., Yetim Şahin A., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F., Aktay Ayaz N.
  XXVII.ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ ve DİYABET KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 07 May 2023, pp.115
 7. Transition from childhood to adult care in type 1 diabetes mellitus: Single-center experience
  Yiğit Yalçın B., Yıldız M., Hacişahinoğulları H., Yenidünya Yalın G., Gül N., Soyluk Selçukbiricik Ö., Kubat Üzüm A., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Karşıdağ K., et al.
  25 th European Congress of Endocrinology - ECE 2023, İstanbul, Turkey, 13 - 16 May 2023, pp.1-2
 8. Transfer Of Congenital Adrenal Hyperplasia Patients From The Pediatric ClinicTo The Adult Clinic: A Single Center Experience
  Bilik Oyman G., Kandemir T., Hacişahinoğulları H., Yenidünya Yalın G., Yıldız M., Gül N., Kubat Üzüm A., Poyrazoğlu Ş., Soyluk Selçukbiricik Ö., Baş F., et al.
  25 th European Congress of Endocrinology - ECE 2023, İstanbul, Turkey, 13 - 16 May 2023, pp.1-3
 9. Course of Papillary Thyroid Carcinoma Diagnosed in Childhood and Adolescence and Followed Through Adulthood: Experience from a Tertiary Referral Center
  Hacişahinoğulları H., İnan Balcı E., Yenidünya Yalın G., Soyluk Selçukbiricik Ö., Baş F., Kubat Üzüm A., Poyrazoğlu Ş., Gül N.
  25 th European Congress of Endocrinology - ECE 2023, İstanbul, Turkey, 13 - 16 May 2023, pp.1-3
 10. Turner Sendromu İle Mikozis Fungoides Birlikteliği: Nadir Bir Olgu Sunumu
  BAYRAK DEMİREL Ö., KARAKILIÇ ÖZTURAN E., KARDELEN AL A. D., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  XXVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 07 May 2023
 11. Çocukluk Döneminde Tanı Alan Papiller Tiroid Karsinomu Hastalarının Erişkin Dönem Seyrinin Değerlendirilmesi
  İnan Balcı E., Bayrak Demirel Ö., Hacışahinoğulları H., Yenidünya Yalın G., Soyluk Selçukbiricik Ö., Kubat Üzüm A., Gül N., Baş F., Poyrazoğlu Ş.
  XXVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2023, vol.1, no.1, pp.134
 12. Diyabetes Mellitusla Seyreden Nadir Bir Genodermatoz Nedeni: H Sendromu
  YAMAN B., TERCAN U., BAYRAK DEMİREL Ö., KANDEMİR T., KARDELEN AL A. D., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  45. Pediatri Günleri / 24. Pediatri Hemşireliği Günleri / 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023
 13. Konjenital Adrenal Hiperplazi Yenidoğan Taraması 2022 Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
  ALIÇ R. Y., KANDEMİR T., BAYRAK DEMİREL Ö., TERCAN U., İNAN BALCI E., KARDELEN AL A. D., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  45. Pediatri Günleri / 24. Pediatri Hemşireliği Günleri / 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023
 14. Boy Kısalığı ve Kiloda Artış Şikayetleri ile Başvuran Bir Hastada Saptanan Cushing Hastalığı
  TUNCAY H. A., AYSAL B., KANDEMİR T., BAYRAK DEMİREL Ö., TERCAN U., KARDELEN AL A. D., BAŞ F., YILDIZ M., DARENDELİLER F. F.
  45. Pediatri Günleri / 24. Pediatri Hemşireliği Günleri / 1. Pediatri Diyetisyenliği Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023
 15. NOONAN SENDROMU : OLGU SUNUMU
  Tırtır Yılmaz B., Kandemir T., Aslanger A. D., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  45. Pediatri Günleri, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2023
 16. Evaluation of Genetic Etiology in Children Born Small for Gestational Age with Persistent Short Stature: Preliminary Results
  ÖZTÜRK A. P., ASLANGER A. D., KARAKILIÇ ÖZTURAN E., KONUR E. N., GÜLEÇ Ç., KARAMAN V., YILDIZ M., YEŞİL SAYIN G., TOKSOY G., POYRAZOĞLU Ş., et al.
  60th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE)., Roma, Italy, 15 September 2022, pp.313
 17. Effects of regular well-child follow-up from birth on adolescent well-being: Preliminary Results
  Tuğrul Aksakal M. Z., Özbörü Aşkan Ö., Bakır Kayı A., Yetim Şahin A., Keskindemirci G., Kuleli O., Parıldar Tiryaki H., Baş F., Gökçay E. G.
  The 3rd International Eurasian Social Pediatrics Annual Congress and the 7th National Social Pediatrics Annual Congress, İzmir, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.1-3
 18. Osteogenezis Imperfekta Tanılı 15 Olgunun Moleküler Sonuçları
  Hacer Ö., Aslanger A. D., Kalaycı T., Güleç Ç., Demir K., Toksoy G., Karaman V., Öztürk A. P., Baş F., Yeşil Sayın G., et al.
  15. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Muğla, Turkey, 09 November 2022, pp.149
 19. Gebelik Haftasına Göre Küçük Doğan (Sga) Çocuklarda Sebat Eden Boy Kısalığının Etiyolojisinin Genetik Analizler Ile Değerlendirilmesi
  Karaman V., Aslanger A. D., Konur E. N., Öztürk A. P., Toksoy G., Özsait Selçuk B. Ş., Baş F., Darendeliler F. F., Karaman B., Uyguner Z. O., et al.
  15.ULUSLARARASI KATILIMLI, ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Muğla, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.189
 20. Metabolik Hastalıklarda Endokrinolojik Sorunlar; Biz ne yapabiliriz ?
  İnan Balcı E., Balcı M. C., Karakılıç Özturan E., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  XXVI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October - 30 November 2022, pp.91
 21. Papillary Tyhroid Carcinoma in Two Siblings With Congenital Famial Hypothyroidism
  İnan Balcı E., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  60 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Rome , Rome, Italy, 15 - 17 September 2022, pp.571-572
 22. Investigation of Genes Associated with Multiple Pituitary Hormone Deficiencies via Next Generation Sequencing Technology
  Öztürk A. P., Toksoy G., Baş F., Yavaş Abalı Z., Bagirova G., Karaman V., Yıldız M., Aslanger A. D., Yeşil Sayın G., Poyrazoğlu Ş., et al.
  60th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Rome, Italy, 15 - 17 September 2022, vol.95, pp.91-92
 23. ERKEN ERGENLİK İLE RATHKE KLEFT KİSTİ BİRLİKTELİĞİ
  Bayrak Demirel Ö., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  11. OLGU SUNUMLARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 13 May - 14 October 2022
 24. Ağır Boy Kısalığı Olan Olgumuzda Cornelia de Lange Sendromu ve IGFR1 kusuru birlikteliği
  İNAN BALCI E., ASLANGER A. D., KARAKILIÇ ÖZTURAN E., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  11. Çocuk Endokrinolojisi Olgu sunumları, Turkey, 13 May 2022, pp.68
 25. SENDROMİK BÜYÜME GELİŞME GERİLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ: 1q21.1 DUPLİKASYON SENDROMU
  ASLANGER A. D., ÖZTÜRK A. P., BAŞ F., KARAMAN B.
  ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ OLGU SUNUMLARI -11-, Turkey, 13 May 2022, pp.67
 26. COVID-19 INFECTION IN CHILDREN WITH CANCER AFTER THE FIRST WAVE IN TURKEY: A STUDY OF THE TURKISH PEDIATRIC ONCOLOGY (TPOG) AND HEMATOLOGY (TPHD) SOCIETIES
  TUĞCU D., ÇÖLLÜ M., TUNA DEVECİ R., BİLİCİ M., BAŞ F., KARAMAN S., ÜNÜVAR A., KARAKAŞ Z.
  PEDIATRIC BLOOD CANCER;53rd Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) Virtual Congress, Hawaii, United States Of America, 21 - 24 October 2021, vol.68, pp.139-140
 27. Çoğul Hipofiz Hormon Eksikliklerinde İlişkili Genlerin Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi İle Araştırılması
  ÖZTÜRK A. P., TOKSOY G., BAŞ F., YAVAŞ ABALI Z., KARAMAN V., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., UYGUNER Z. O., DARENDELİLER F. F.
  XXV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 06 October 2021
 28. Sitokrom P450 oksidoredüktaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleri: Olgu serisi
  Bayrak Demirel Ö., Baş F., Kalaycı T., Yıldız M., Konur E. N., Poyrazoğlu Ş., Yeşil Sayın G., Darendeliler F. F.
  25. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, pp.305-307
 29. İdiyopatik Boy Kısalığında Nihai Boy ve Etiyolojiye Yönelik Değerlendirme
  Önal Özen İ., Bayrak Demirel Ö., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  25. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, pp.253-254
 30. Response to growth hormone therapy with high IGF-1-levels and severe insulin resistance in two-cases with SOFT syndrome: A novel homozygous mutation in POC1A
  KARAKILIÇ ÖZTURAN E., ALTUNOĞLU U., ÖZTÜRK A. P., TOKSOY G., TUTKU TURGUT G., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., UYGUNER Z. O., DARENDELİLER F. F.
  59th Annual ESPE (ESPE 2021 Online), 22 - 23 September 2021, vol.94, pp.277
 31. Evaluation of early puberty in boys and girls with Silver-Russell Syndrome: Discordance between testicular growth and pituitary-gonadal hormones in male cases
  YILDIZ M., BAŞ F., KARAMAN B., POYRAZOĞLU Ş., BAŞARAN S., DARENDELİLER F. F.
  59th ESPE 2021 Meeting, Turkey, 22 September 2021
 32. Folow-up of individuals with gender dyshoria:experience of a pediatric endocrinology clinic in a tertiary center
  KARAKILIÇ ÖZTURAN E., ÖZTÜRK A. P., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., AYAZ A. B., KAPTAN S., YÜKSEL Ş., DARENDELİLER F. F.
  4TH EUROPEAN PROFESSIONAL ASSOCIATION FOR TRANSGENDER HEALTH, Sweden, 11 August 2021
 33. Follow-up of individuals with gender dysphoria: Experience of a pediatric endocrinology clinic in a tertiary center
  Karakılıç Özturan E., Öztürk A. P., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Ayaz A. B., Kaptan S., Yüksel Ş., Darendeliler F. F.
  4th EPATH Hybrid Conference: Reconnecting and Redefining Transgender Care, Gothenburg, Sweden, 11 - 13 August 2021, pp.77
 34. Primer Gonadal Yetmezliğin Etiyolojisinde Yeni ve Nadir Bir Neden: Transaldolaz Eksikliği
  YILDIZ M., ÖNAL Z., SARBAN E., KABİL T. G., ASLANGER A. D., YEŞİL SAYIN G., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DURMAZ Ö., DARENDELİLER F. F.
  10. Çocuk Endokrinolojisi Olgu, Turkey, 09 April 2021, pp.73
 35. NÖROBLASTOM TANILI HASTADA ERKEN PUBERTE İLE TANI ALAN KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ OLGUSU
  SARBAN E., YILDIZ M., ÖZTÜRK A. P., KARAMAN S., YEŞİL G., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  Çocuk endokrinolojisi olgu sunumları-10, İzmir, Turkey, 09 April 2021
 36. BOY KISALIĞI İLE BAŞVURAN BİR OLGUDA AYIRICI TANI: İDİYOPATİK BOY KISALIĞI GERÇEK TANI MI?
  KARAKILIÇ ÖZTURAN E., ÖZTÜRK A. P., ASLANGER A., YEŞİL G., SARBAN E., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  Çocuk endokrinolojisi olgu sunumları-10, İzmir, Turkey, 09 April 2021
 37. PRİMER GONADAL YETMEZLİĞİN ETİYOLOJİSİNDE YENİ VE NADİR BİR NEDEN: TRANSALDOLAZ EKSİKLİĞİ
  YILDIZ M., ÖNAL Z., SARBAN E., KABİL T. G., ASLANGER A., YEŞİL G., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DURMAZ Ö., DARENDELİLER F. F.
  Çocuk endokrinolojisi olgu sunumları-10, İzmir, Turkey, 09 April 2021
 38. TBX19 mutasyonuna bağlı konjenital izole ACTH eksikliği ile beraber sekonder hipotirodi, BH eksikliği ve hiper IgE benzeri sendrom birlikteliği
  ÖZTÜRK A. P., YÜCEL E., SABAN E., KARAKILIÇ ÖZTURAN E., ASLANGER A. D., YEŞİL SAYIN G., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  10. Çocuk Endokrinolojisi Olgu sunumları, Turkey, 09 April 2021, pp.110
 39. Boy kısalığı ile başvuran bir olguda ayırıcı tanı: İdiyopatik boy kısalığı gerçek tanı mı
  KARAKILIÇ ÖZTURAN E., ÖZTÜRK A. P., ASLANGER A. D., YEŞİL SAYIN G., SARBAN E., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  10. Çocuk Endokrinolojisi Olgu sunumları, Turkey, 09 April 2021, pp.119
 40. OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA TANILI HASTALARDA BÜYÜME VE PUBERTE
  Öztürk A. P., Dudaklı A., Karakılıç Özturan E., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrimiçi Kongresi, 30 October - 01 November 2020
 41. Osteogenezis İmperfekta Tanılı Hastalarda Büyüme Ve Puberte
  ÖZTÜRK A. P., DUDAKLI A., KARAKILIÇ ÖZTURAN E., KARDELEN AL A. D., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Ankara, Turkey, 30 October 2020
 42. Global gelişim geriliği ve boy kısalığı nedeniyle “Kleefstra sendromu 2” tanısı alan hastada daha önce bildirilmeyen diyabet ve büyüme hormonu eksikliği birlikteliği
  KARAKILIÇ ÖZTURAN E., ALTUNOĞLU U., ÖZTÜRK A. P., KARDELEN AL A. D., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Çevrim içi, Turkey, 30 October - 01 November 2020
 43. Ailevi Erken Puberte Olgularında MKRN3 ve DLK1 Genlerinin Dizilenmesi
  Karaman V., Karakılıç Özturan E., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Başaran S., Darendeliler F. F., Uyguner Z. O.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrimiçi Kongresi , 30 October - 01 November 2020, pp.12
 44. Osteogenezis İmperfekta Tanılı Hastalarda Büyüme Ve Puberte
  ÖZTÜRK A. P., DUDAKLI A., KARAKILIÇ ÖZTURAN E., KARDELEN AL A. D., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  XXIV Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Çevrim içi, Turkey, 30 October - 01 November 2020
 45. Her Tip 1 Diyabet tanısı alan hasta Tip1 Diyabet olmayabilir: MODY tanılı hastalarımızın değerlendirilmesi
  ÖZBAY D., KARDELEN AL A. D., KARAKILIÇ ÖZTURAN E., ÖZTÜRK A. P., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  XXIV Ulusal Pediatri Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Çevrim içi, Turkey, 30 October - 01 November 2020
 46. Silver-Russell Sendromu tanılı kız ve erkek olgularımızda erkence pubertenin değerlendirilmesi ve erkek olgularda testis büyümesi ile hipofizer-gonadal hormonlar arasında uyumsuzluk
  Yıldız M., Baş F., Karaman B., Poyrazoğlu Ş., Başaran S., Darendeliler F. F.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Ankara, Turkey, 30 October - 01 November 2020, pp.102
 47. Nadir bir boy kısalığı nedeni olan SOFT sendromu tanılı olgularımızda çok yüksek IGF1 düzeyleri ve ağır insülin direnci birlikteliği ile büyüme hormonu tedavisine yanıtın değerlendirilmesi
  KARAKILIÇ ÖZTURAN E., ALTUNOĞLU U., TOKSOY G., ÖZTÜRK A. P., KARDELEN AL A. D., TURGUT G. T., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., UYGUNER Z. O., et al.
  XXIV ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Çevrim içi, Turkey, 30 October - 01 November 2020
 48. Çocukluk çağında nadir bir vaka: Hipofizer jigantizm
  UFACIK YÖNDEM A., ÖZTÜRK A. P., KARAKILIÇ ÖZTURAN E., KARDELEN AL A. D., YILDIZ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Çevrim içi, Turkey, 30 October - 01 November 2020
 49. Klasik tip 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi tanılı olgularda puberte özellikleri, pubertal boy kazanımı ve final boya etki eden faktörlerin değerlendirilmesi: çok merkezli çalışma
  YAVAŞ ABALI Z., YILDIZ M., BAŞ F., ÖNAL H., ABALI S., ÇİLSAAT G., UYGUNER Z. O., DEMİRCİOĞLU S., DARENDELİLER F. F., BEREKET A., et al.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Ankara, Turkey, 30 October 2020
 50. Turner Sendromunda önerilen dozda büyüme hormonu tedavisi altında yüksek IGF-1 düzeylerinin değerlendirilmesi: Tedavi yönetimindeki zorluklar
  KARAKILIÇ ÖZTURAN E., KARAGÖZ N., KARDELEN AL A. D., ÖZTÜRK A. P., CEYLANER S., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Çevrim içi, Turkey, 30 October - 01 November 2020
 51. SOFT Sendromu Tanılı Olgularımızda Çok Yüksek IGF1 Düzeyleri Ve Ağır İnsülin Direnci Birlikteliği İle Büyüme Hormonu Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi
  Karakılıç Özturan E., Altunoğlu U., Toksoy G., Öztürk A. P., Kardelen Al A. D., Turgut G. T., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Uyguner Z. O., et al.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrimiçi Kongresi , 30 October - 01 November 2020, pp.1-2
 52. Global gelişim geriliği ve boy kısalığı olan bir hastada nadir görülen bir sendrom: Kleefstra sendromu 2
  Karakılıç Özturan E., Altunoğlu U., Öztürk A. P., Kardelen Al A. D., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  XXIV.XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrimiçi Kongresi, Ankara, Turkey, 30 October - 01 November 2020, pp.1-2
 53. Steroid 11 beta-hidroksilaz eksikliği olan 100 çocuk hastanın klinik bulgularının genetik ve adrenokortikal hormon profili ile ilişkisinin değerlendirilmesi
  YILDIZ M., IŞIK E., DEMİRCİOĞLU S., KESKİN M., Özbek M. N., BAŞ F., UÇAKTÜRK S. A., BÜYÜKİNAN M., KARA C., BARNARD L., et al.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrim İçi Kongresi, Turkey, 30 October - 01 November 2020
 54. Ayme-Gripp Sendromu Olan Bir Olguda Büyüme Hormonu Tedavisi
  Öztürk A. P., Akkuş N., Karakılıç Özturan E., Yıldız M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Çevrimiçi Kongresi , 30 October - 01 November 2020
 55. SUN-077 Do Low Sex Hormone Binding Globulin Levels in Newborns Predict Weight Gain in Infancy and Early Childhood?
  Küçükemre Aydın B., Yasa B., P. Moore J., Yasa C., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., ÇOBAN E. A., DARENDELİLER F. F., Winters S. J.
  ENDO 2020 Congress, United States Of America, 28 - 31 March 2020
 56. İdiyopatik Boy Kısalığı Etiyopatogenezinde IGF-1 Gen Polimorfizmi Araştırılması
  Tekcan D., Baş F., Atalar F., Akan G., Tarhan T., Darendeliler F.
  33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2011, pp.13
 57. “Leptin, Leptin Receptor, MC4R, PPAR Gamma and Osteopontin Gene Polymorphisms in Obese and Overweight Children”
  ATALAR F., BAŞ F., AKAN G., TARHAN T., DARENDELILER F., AYDIN B. K., BUNDAK R., SAKA N., GÜNÖZ H.
  49th Annual Meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE), Czech Republic, pp.79
 58. Çocukluk Çağı Obezitesinde IGF-1 Ve IGFBP-3 Genleri ile Lepin Gen Ekspresyonlarının Korelasyonunun Araştırılması
  Atalar F., Baş F., Akan G., Tarhan T., Darendeliler F., Bundak R., Aydin B. K., Saka N., Günöz H.
  XIV.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 10 October 2010, pp.122
 59. Konjenital Adrenal Hiperplazide Pro12Ala ve Val103 Polimorfizmlerinin İncelenmesi
  TARHAN T., ATALAR F., BAŞ F., AKAN G., Demir G., DARENDELILER F., BUNDAK R., GÜNÖZ H., SAKA N.
  XIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, pp.124
 60. Proinflamatuvar Bir Mediatör Olan Osteopontin ve Obezite
  TARHAN T., ATALAR F., BAŞ F., AKAN G., Demir G., DARENDELILER F., BUNDAK R., SAKA N., GÜNÖZ H.
  Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Bolu, Turkey, pp.113
 61. CYP21 Gene Mutations in Congenital Adrenal Hyperplasia due To 21-Hydroxylase Deficiency: Genotype-Phenotype Correlation in Turkish Children
  ATALAR F., WOLLNIK B., DARENDELILER F., BAŞ F., GÜNÖZ H., KAYSERILI H., SAKA N., BUNDAK R.
  43rd Annual Meeting European Society for Paediatric Endocrinology, Switzerland, pp.109
 62. Konjenital Adrenal Hiperplazi Vakalarında LEP ve LEPR Gen Polimorfizmlerinin İnsülin Direnci ile İlişkilendirilmesi
  BAŞ F., TARHAN T., ATALAR F., AKAN G., Demir G., DARENDELILER F., BUNDAK R., GÜNÖZ H., SAKA N.
  XIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, pp.103
 63. Leptin ve Leptin Reseptör Polimorfizmlerinin Çocukluk Çağı Obezitesi ile İlişkisi
  Akan G., Atalar F., Baş F., Demir G., Tarhan T., Darendeliler F., Bundak R., Saka N., Günöz H.
  XIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2009, pp.160
 64. Çocukluk Çağı Obez ve Erişkin Metabolik Bozuklukları olan Hastalarda Leptin ve Leptin Reseptörü Polimorfizmlerinin Serum Leptin Seviyeleri ile Karşılaştırılması
  Akan G., Atalar F., Baş F., Demir G., Tarhan T., Bundak R., Saka N., Günöz H., Darendeliler F.
  Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Bolu, Turkey, 8 - 10 October 2009, pp.112
 65. PPAR Gamma Gene Expression is Positively Correlated with Leptin and MC4R Expressions in Congenital Adrenal Hyperplasia
  ATALAR F., BAŞ F., TARHAN T., AKAN G., DARENDELILER F., BUNDAK R., SAKA N., GÜNÖZ H.
  50th Annual Meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE), United Kingdom, pp.172
 66. Erken Obezite Tedavisi için Marker olan Pro12ALA Ppar? Ve VAL103ILE MC4R Polimorfizmlerinin Obez Çocuklardaki Sıklıklarının Araştırılması
  Demir G., ATALAR F., BAŞ F., AKAN G., TARHAN T., DARENDELILER F., BUNDAK R., SAKA N., GÜNÖZ H.
  Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Bolu, Turkey, pp.90
 67. The Crosstalk Between the Insulin-Like Growth Factor (IGF)-IGF Binding Proteins Axis and Leptin: Differential Impact of Childhood Obesity in IGF-1, IGFBP-3 and Leptin
  ATALAR F., BAŞ F., AKAN G., TARHAN T., DARENDELILER F., BUNDAK R., SAKA N., GÜNÖZ H.
  European Society For Paediatric Endocrinology (ESPE), United Kingdom, pp.553
 68. İdiyopatik Boy Kısalığı Hastalarında IGF-1, IGFBP-3 Düzeyleri ve Gen Ekspresyonlarının İlişkisi
  Cengiz P., ATALAR F., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELILER F., AKAN G., SAKA N., GÜNÖZ H.
  XIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, pp.135
 69. Correlation of Leptin, Leptin Receptor Gene Polymorphism and Expression with Insulin Resistance in Congenital Adrenal Hyperplasia
  BAŞ F., ATALAR F., DARENDELILER F., TARHAN T., AKAN G., AYDIN B. K., BUNDAK R., SAKA N., GÜNÖZ H.
  49th Annual Meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE), Czech Republic, pp.118
 70. “Expression of IGF-1, IGFBP-3, IGF-1R Genes in Idiopathic Short Stature
  CENGIZ P., BAŞ F., BUNDAK R., ATALAR F., DARENDELILER F., AYDIN B. K., AKAN G., TARHAN T., SAKA N., GÜNÖZ H.
  49th Annual Meeting of the European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE), Czech Republic, pp.198
 71. Leptin Ve Leptin Regülatörlerinin Çocukluk Çağı Obezitesindeki Rollerinin Araştırılması
  AKAN G., TARHAN T., ATALAR F., BAŞ F., DARENDELILER F., BUNDAK R., SAKA N., GÜNÖZ H.
  XIV.Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Muğla, Turkey, pp.207
 72. Genetic Evaluation of Idiopathic Short Stature
  Karaman B., Baş F., Najaflı A., Şahin A., Toksoy G., Darendeliler F., Başaran S., Poyrazoğlu Ş., Altunoğlu U., Uyguner Z. O.
  European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Vienna, Austria, 19 - 21 September 2019, pp.323
 73. Genotype-Phenotype Correlation and Clinical Findings in 145 Patients with Congenital Adrenal Hyperplasia: Single Centre Experience
  Çilsaat G., Toksoy G., Baş F., Karaman B., Poyrazoğlu Ş., Uyguner Z., Başaran S., Altunoğlu U., Darendeliler F.
  58 th Annual Meeting European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Vienna, Austria, 20 - 22 September 2019, vol.1, no.1, pp.282
 74. Cinsiyet Kimlik Hoşnutsuzluğu Olan Adölesan Bireylerin Izlemi: Üçüncü Basamak Bir Merkezin Deneyimi
  Karakılıç Özturan E., Öztürk A. P., Kardelen Al A. D., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Ayaz A. B., Yüksel Ş., Darendeliler F. F.
  ADSAD 1. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.46
 75. Tuğrul Aksakal M. Z., Yetim Şahin A., Kılıç A., Baş F., Darendeliler F., Gökçay E. G.
  ADSAD I. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.52
 76. Novel variants in DHH gene identified with 46,XY gonadal dysgenesis
  Aghayev A., Toksoy G., Poyrazoglu S., Karaman B., Avci S., Abali Z. Y., Altunoglu U., Bas F., Darendeliler F. F., Basaran S., et al.
  52nd Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG), Gothenburg, Sweden, 15 - 18 June 2019, vol.27, pp.1250-1251
 77. Targeted Panel Gene Sequencing for Identification of Genetic Etiology of 46, XY Disorders of Sex Development
  Poyrazoğlu Ş., TOKSOY G., Aghayev A., KARAMAN B., Şahin A., ALTUNOĞLU U., YAVAŞ A. Z., BAŞ F., BAŞARAN S., UYGUNER Z. O., et al.
  European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Basel, Switzerland, 20 - 22 September 2019, pp.193
 78. Two Siblings with Hypophosphatemic Rickets: SLC34A3 Gene Mutations with Different Clinical Phenotypes
  KARAKILIÇ ÖZTURAN E., ÖZTÜRK A. P., KARDELEN A. D., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  The 58th Annual ESPE Meeting, Viyana, Austria, 19 - 21 September 2019, pp.92
 79. The Clinical Features and Effect of Growth Hormone Treatment in 3-M Syndrome Cases with Severe Growth Retardation
  Öztürk A. P., Altunoğlu U., Toksoy G., Karakılıç Özturan E., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Uyguner Z. O., Darendeliler F. F.
  58th Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Vienna, Austria, 19 - 21 September 2019, vol.1, no.1, pp.452
 80. Follow-up of Individuals with Gender Identity Disorders: A Long and Challenging Process
  Karakılıç Özturan E., Öztürk A. P., Kardelen Al A. D., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Ayaz A. B., Yüksel Ş., Darendeliler F. F.
  58th Annual ESPE meeting, Vienna, Austria, 19 - 21 September 2019, vol.92, pp.486-487
 81. Boy Kısalığının Genetik Etiyolojisinin Araştırılması
  KARAMAN B., BAŞ F., NAJAFLI A., AVCI Ş., KARDELEN AL A. D., TOKSOY G., ALTUNOĞLU U., POYRAZOĞLU Ş., UYGUNER Z. O., DARENDELİLER F. F., et al.
  XXIII Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019
 82. Konjenital Hipotiroidi Tanılı Ailevi Vakalarda Genetik Etiyolojinin Araştırılması
  KARDELEN AL A. D., IŞIK F. B., KARAKILIÇ ÖZTURAN E., SÖZÜGÜZEL M. D., ÖZTÜRK A. P., POYRAZOĞLU Ş., PARLAYAN C., CANGÜL H., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019
 83. Çocuk Endokrinoloji Ünitesinde Yapılan Dinamik Testler ve Yan Etkileri
  Yılmaz S., SEMİN N., Karaca N., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019
 84. 46,XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Hastalarının Genetik Etyolojisinin Değerlendirilmesi
  POYRAZOĞLU Ş., AGHAYEV A., TOKSOY G., KARAMAN B., AVCI Ş., ALTUNOĞLU U., YILDIZ M., YAVAŞ ABALI Z., BAŞ F., BAŞARAN S., et al.
  XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 17 April 2019
 85. Otoimmün Diyabetin Nadir Bir Nedeni:LRBA Eksikliği
  Kardelen Al A. D., Karakılıç Özturan E., Kara M., Güller D., Ceylaner S., Cantez S., Hançerli Törün S., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  ÇOCUK ENDOKRINOLOJISI OLGU SUNUMLARI -9-, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018, pp.14
 86. Hiperinsülinemik Hipoglisemiden Diyabete
  Karakılıç Özturan E., Kardelen Al A. D., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  ÇOCUK ENDOKRINOLOJISI OLGU SUNUMLARI -9-, İstanbul, Turkey, 19 - 20 October 2018, pp.81
 87. Long term side effects of childhood acute lymphoblastic leukemia therapy on bone mineral metabolism
  Caliskan S. G., Karaman S., Bas F., Unuvar A., Aydogdu S., Karagenc A. O., Tugcu D., Anak S., Devecioglu O., Ozturk G., et al.
  9th International Eurasian Hematology Oncology Congress (EHOC), İstanbul, Turkey, 17 - 20 October 2018, vol.73
 88. Nationwide Hypophosphatemic Rickets Study
  ŞIKLAR Z., TURAN S., BEREKET A., ABACI A., BAŞ F., DEMİR K., GÜRAN T., AKBERZADE A., BÖBER E., ÖZBEK M. N., et al.
  57.th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology(ESPE), ATİNA, Greece, 27 - 29 September 2018
 89. PROKR2 Mutations in Patients with Growth Hormone Deficiency andMultiple Pituitary Hormone Deficiency
  Najaflı A., BAŞ F., KARAMAN B., UYGUNER Z. O., BAŞARAN S., POYRAZOĞLU Ş., DARENDELİLER F. F.
  57. ESPE 2018, 27 - 29 September 2018
 90. Copy-Number Variations of the Human Olfactory Receptor Gene Family in Patients with Macromastia and Prepubertal Gynecomastia
  BAŞ F., KARAMAN B., KARDELEN A., DARENDELILER F., TOKSOY G., BAŞARAN S., POYRAZOĞLU Ş., ALTUNOĞLU U., UYGUNER Z. O.
  57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Atina, Greece, 27 - 29 September 2018, pp.562
 91. Evaluation of Three Patients with 46,XY Gonadal Dysgenesis due to Desert Hedgehog Gene Mutations
  POYRAZOĞLU Ş., KARAMAN B., BAŞ F., Darendeliler F., TOKSOY G., BAŞARAN S., ALTUNOĞLU U., UYGUNER Z. O., Darendeliler F., TOKSOY G., et al.
  57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Atina, Greece, 27 - 29 September 2018, pp.558
 92. Evaluation of Genetic Etiology in Patients with 46,XY Disorders of Sex Development: One Center Experience
  AGHAYEV A., TOKSOY G., POYRAZOĞLU Ş., KARAMAN B., AVCI Ş., YILDIZ M., YAVAŞ ABALI Z., ALTUNOĞLU U., BAŞ F., DARENDELİLER F. F., et al.
  57th ESPE 2018 Meeting, Atina, Greece, 27 September 2018
 93. Vascularity Index via Superb Microvascular Imaging is PositivelyCorrelated With Radioactive Iodine Uptake andDosage of Medication in Thyroid Dyshormonogenesis
  BAYRAMOĞLU Z., ÇALIŞKAN E., YILMAZ R. S., AKYOL SARI Z. N., KARDELEN A. D., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F., ADALETLİ İ.
  Euroson 2018, 6 - 09 September 2018
 94. Osteoporosis-pseudoglioma Syndrome (OPPG): Improvement of Osteoporosis on Biphosphonate Therapy
  Karakılıç Özturan E., Altunoğlu U., Kardelen Al A. D., Yavaş Abalı Z., Avcı Ş., Kayserili Karabay H., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Darendeliler F. F.
  57th Annual ESPE, Athens, Greece, 27 - 29 September 2018, vol.89, pp.90
 95. Endokrin Hastalıklarda Çocukluktan Erişkine Geçiş
  Karakılıç Özturan E., Kardelen A. D., Kubat Üzüm A., Özçetin M., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Anuk D., Alçalar A. N., Bahadır G., Satman İ., et al.
  XXII. Ulusal Pediatrik Endokronoloji ve Diyabet Kongresi , Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.118
 96. 21 HİDROKSİLAZ EKSİKLİĞİNE BAĞLI KLASİK OLMAYAN KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİDE KLİNİK, LABORATUVAR, GENETİK ÖZELLİKLER, TEDAVİYE ALINAN YANITLAR VE ULAŞILAN FİNAL BOY VERİLERİ
  SAVAŞ ERDEVE Ş., ÇETİNKAYA S., YAVAŞ ABALI Z., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., BERBEROĞLU M., ŞIKLAR Z., KORKMAZ Ö., BULUŞ D., DEMET AKBAŞ E., et al.
  22. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET DERNEĞİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018
 97. Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Değerlendirilmesi
  ŞIKLAR Z., TURAN S., BEREKET A., ABACI A., GÜRAN T., DEMİR K., AKBERZADE A., BAŞ F., BÖBER E., ÖZBEK M. N., et al.
  22. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018
 98. Türkiye`de Konjenital Adrenal Hiperplazi Yenidoğan Taraması: 38.936 Bebeği Kapsayan Pilot Çalışma Verilerinin Değerlendirilmesi
  GÜRAN T., tezel b., GÜRBÜZ F., SELVER EKLİOĞLU B., HATİPOĞLU N., KARA C., ŞİMŞEK E., şahin n., ÇİZMECİOĞLU F. M., ALKAN A., et al.
  XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018
 99. Çocuklarda hipogonadizm tedavisine yaklaşım
  BAŞ F.
  22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 22 April 2018
 100. Molecular Genetic diagnostıc efficiency of targeted next generation sequencing on “disorders of sex development
  Toksoy G., Agayev A., Poyrazoğlu Ş., Avcı Ş., Karaman B., Yavaş Abalı Z., Baş F., Darendeliler F. F., Başaran S., Uyguner Z. O.
  Erciyes Medical Genetics Days 2018, Kayseri, Turkey, 7 - 10 March 2018, vol.1, no.1, pp.51
 101. A rare cause of congenital adrenal hyperplasia: Clinical and genetic findings and follow-up of six patients with 17 hydroxylase deficiency.
  KARDELEN A. D., BAŞ F., TOKSOY G., POYRAZOĞLU Ş., BUNDAK R., ALTUNOĞLU U., NAJAFLI A., UYGUNER Z. O., DARENDELİLER F. F.
  10 th International Meeting of Pediatric Endocrinology, Washington, Kiribati, 14 - 17 September 2017, vol.88, pp.457-458
 102. Characteristics in 5-Alpha Reductase Type 2 Deficiency: A Multicenter Study from Turkey.
  ABACI A., ÇATLI G., Kırbıyık Ö., ŞAHİN N. M., ABALI Z. Y., ÜNAL E., ŞIKLAR Z., MENGEN E., ÖZEN S., GÜRAN T., et al.
  10th International Meeting of Pediatric Endocrinology, 10 - 17 September 2017
 103. The assessment of growth hormone treatment and adult height in patients with growth hormone deficiency
  POYRAZOĞLU Ş., VAZGEÇER OGULTEKIN E., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  10 th International Meeting of Pediatric Endocrinology, Washington, Kiribati, 14 - 17 September 2017
 104. PHENOTYPIC, HORMONAL AND MOLECULAR GENETIC CHARACTERISTICS OF 5-ALPHA REDUCTASE TYPE 2 DEFICIENCY PATIENTS: A MULTICENTER STUDY FROM TURKEY.
  ABACI A., ÇATLI G., kırbıyık ö., şahin n., YAVAŞ ABALI Z., ünal e., ŞIKLAR Z., uçaktürk mengen e., ÖZEN S., GÜRAN T., et al.
  IMPE 2017, 14 - 17 September 2017
 105. Increased aortic diameters in normotensive children and adolescents with Turner syndrome with emphasis on associations with B-type natriuretic peptide and insülin like growth factors
  UÇAR A., AKSAKAL M., OĞUZ E., YEKELER E., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., DARENDELİLER F. F., SAKA N., BUNDAK R.
  10 th International Meeting of Pediatric Endocrinology, Washington, Kiribati, 14 - 17 September 2017
 106. The relationship of obesity and insulin resistance with hyperandrogenemia, anti-Müllerian hormone, inhibin A, inhibin B and insulin-like peptide-3 levels in patients with polycystic ovary syndrome
  YETİM A., BAŞ F., YETİM Ç., POYRAZOĞLU Ş., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  10 th International Meeting of Pediatric Endocrinology, 14 - 17 September 2017
 107. Uncovering a new mechanism in the pigmentary hypertrichosis and non-autoimmune diabetes mellitus (PHID) syndrome involving the 3’ UTR
  Riachi M., DARENDELİLER F. F., BAŞ F., Hussain K.
  10 th International Meeting of Pediatric Endocrinology Meeting, Washington, Kiribati, 14 - 17 September 2017
 108. 45,X/46,XY MOSAICISM: CLINICAL CHARACTERISTICS AND FOLLOW-UP DATA45,X/46,XY MOSAICISM: CLINICAL CHARACTERISTICS AND FOLLOW-UP DATA
  POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  6th international DSD symposium, 29 June - 01 July 2017
 109. Ondört Yıldır İzlenen Wolcott Rallison Sendromu (WRS) Tanılı Bir Olgu
  ÇAM S., ARSLANOĞLU İ., BOLU S., BAŞ F., BUNDAK R.
  XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2017
 110. 5-Alfa Redüktaz Tip 2 Eksikliği Tanılı Olguların Fenotipik, Hormonal ve Moleküler Genetik Özellikleri: Çok Merkezli Ulusal Veriler
  ABACI A., ÇATLI G., KIRBIYIK Ö., MURATOĞLU ŞAHİN N., YAVAŞ ABALI Z., UNAL E., ŞIKLAR Z., MENGEN UÇAKTÜRK E., ÖZEN S., GÜRAN T., et al.
  XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 26 April 2017
 111. Ondört yıldır izlenen Wolcott Rallison Sendromu (WRS) tanılı olgu
  ÇAM S., ARSLANOĞLU İ., BOLU S., BAŞ F., BUNDAK R.
  XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2017
 112. Precocious or early puberty in patients with combined pituitary hormone deficiency due to POU1F1 (PIT1) gene mutation
  YAVAŞ ABALI Z., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  The Endocrine Society’s 99 th Annual Meeting, 1 - 04 April 2017
 113. 46, XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu olan Dört Olguda AR ve SRD5A2 Geninde Yeni Mutasyonlar
  Aghayev A. R., Toksoy G., Baş F., Altunoğlu U., Karaman B., Poyrazoğlu Ş., Darendeliler F., Kayserili H., Başaran S., UYGUNER Z. O.
  2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 23 - 25 February 2017, pp.1
 114. Erken ergenlik olgular ile Uzmanına danışalım
  BAŞ F.
  60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016
 115. Türkiyenin kuzey batı bölgesinde çocukluk döneminde tip 1 diyabet insidansı
  POYRAZOĞLU Ş., BUNDAK R., YAVAŞ ABALI Z., İŞSEVER H., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 October 2016
 116. Türkiye nin Kuzey Batı Bölgesinde Çocukluk Döneminde Tip 1 Diyabet İnsidansı
  POYRAZOĞLU Ş., BUNDAK R., Yavaş Abalı Z., İşsever H., BAŞ F., DARENDELİLER F. F., Önal H., Sarıkaya S., Akçay T., Akgün A., et al.
  XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 5 - 09 October 2016
 117. Sınırda Erken Puberteli ve Normal Fizyolojik Puberteli Kız Çocuklarında Kemik Yaşı ve Öngörülen Erişkin Boy Temelinde Gonadotropin Salgılatıcı Hormon Analoglarının (GnRHa) Final Boya Etkisi
  Hızlı Demirkale Z., Baş F., Poyrazoğlu Ş., Darendeliler F. F.
  XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.201
 118. Polikistik over sendromlu olgularda insülin direnci ile hiperandrojenemi inhibin A inhibin B ve insülin like peptid 3 düzeyleri ile ilişkisinin araştırılması
  YETİM A., BAŞ F., KILIÇ A., DARENDELİLER F. F.
  XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2016
 119. Hipotalamo hipofizer hastalıkların perioperatif yönetimi
  BAŞ F.
  XX. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2016
 120. 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı klasik olmayan konjenital adrenal hiperplazide klinik laboratuvar genetik özellikler tedaviye alınan yanıtlar ve ulaşılan final boy verileri Ulusal örneklem
  ERDEVE SAVAŞ Ş., ÇETİNKAYA S., YAVAŞ ABALI Z., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., BERBEROĞLU M., ŞIKLAR Z., KORKMAZ Ö., BULUŞ D., AKBAŞ E., et al.
  XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2016
 121. Clinical characteristics and molecular analysis of patients with neonatal diabetes
  YAVAŞ ABALI Z., BUNDAK R., BAŞ F., De FRANCO E., GENENŞ M., POYRAZOĞLU Ş., ELLARD S., HATTERSLEY A., DARENDELİLER F. F.
  55 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Paris, France, 10 - 12 September 2016, vol.86, pp.211
 122. The 3M syndrome A cause of pre and post natal severe growth retardation
  GENENŞ M., ALTUNOĞLU U., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., YAVAŞ ABALI Z., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  55 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Paris, France, 10 - 12 September 2016, vol.86, pp.465
 123. Precocious puberty in patients with primary adrenal insufficiency due to melanocortin receptor 2 mutation
  BAŞ F., YAVAŞ ABALI Z., GÜRAN T., GENENŞ M., POYRAZOĞLU Ş., POYRAZOĞLU Ş., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  55 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE, Paris, France, 10 - 12 September 2016, vol.86, pp.418
 124. Onset of puberty in healthy boys is associated with a decreased BMI compared to values prior to the onset of puberty
  BUNDAK R., DARENDELİLER F. F., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., GÜNÖZ H., NEYZİ O.
  55 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Paris, France, 10 - 12 September 2016, vol.86, pp.290
 125. Clinicopathological characteristics of papillary thyroid cancer in children with emphasis on the pubertal status and association with BRAF V600E mutation
  POYRAZOĞLU Ş., BUNDAK R., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  55 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Paris, France, 10 - 12 September 2016, vol.86, pp.481
 126. Effect of gonadotropin releasing hormone analogues GnRHa on final height in girls with borderline early puberty or normal physiological puberty depend on bone age advancement and predicted height
  HIZLI Z., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., GENENŞ M., YAVAŞ ABALI Z., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  55 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Paris, France, 10 - 12 September 2016, vol.86, pp.436
 127. Ağır büyüme geriliği olan diyabetli olguda SLC29A3 gen mutasyonu
  YAVAŞ ABALI Z., BAŞ F., KESKİN M., GENENŞ M., POYRAZOĞLU Ş., BUNDAK R., KAYSERİLİ KARABEY H., HUSSAIN K., DARENDELİLER F. F.
  Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-8, Adana, Turkey, 29 April - 30 June 2016
 128. Silver Russel sendromunda erken puberte Tanı sürecinde klinik ve laboratuvar bulguları arasındaki uyumsuzluk
  POYRAZOĞLU Ş., YAVAŞ ABALI Z., BAŞ F., GENENŞ M., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-8, Turkey, 29 - 30 April 2016
 129. Turner sendromunda ultrasonografi ile hepatik değerlendirme kesitsel bir çalışma
  YAVAŞ ABALI Z., YAVUZ E., EROL O. B., GENENŞ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., BUNDAK R., YEKELER E., DURMAZ UĞURCAN Ö., DARENDELİLER F. F.
  38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 3 - 06 April 2016
 130. Çocuklarda obezite ve idrar bisfenol a düzeyleri
  GÜMÜŞ S., KILIÇ A., VARKAL M. A., YILDIZ İ., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R., OĞUZ F., ÜNÜVAR E.
  38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 3 - 06 April 2016
 131. Osteoporoz psödoglioma sendromu
  SAPMAZ S., YAVAŞ ABALI Z., GENENŞ M., ALTUNOĞLU U., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F., UYGUNER Z. O.
  38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 3 - 06 April 2016
 132. Levetirasetamın çocuklarda iştah ve enerji metabolizması üzerine etkisi
  GÜNHAR S., BAŞ F., ÇALIŞKAN M. M.
  38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 3 - 06 April 2016
 133. Tiroid Fonksiyon Testleri ile Tiroid Hastalıkları Olgular Eşliğinde Değerlendirme
  BAŞ F., YAVAŞ ABALI Z., GENENŞ M.
  MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM, İstanbul, Turkey, 06 April 2016
 134. Erken ergenlik bulguları ile araştırılan olguda primer hipotiroidizm ve hipofizde kitle görünümü
  YILDIZ M., YAVAŞ ABALI Z., GENENŞ M., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 3 - 06 April 2016
 135. Ağır boy kısalığı olgularında etiyoloji dağılımı
  UÇKUN U., BUNDAK R., YAVAŞ ABALI Z., GENENŞ M., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 3 - 06 April 2016
 136. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsinin çocuklardaki tiroid nodüllerinin takip ve tedavisindeki rolü
  YILMAZ C., GENENŞ M., ÖZLÜK M. Y., EROL O. B., YAVAŞ ABALI Z., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., BUNDAK R., FIRAT P., YILMAZBAYHAN E. D., et al.
  38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 3 - 06 April 2016
 137. Çocuklarda Obezite Ve İdrar Bisfenol A Düzeyleri
  Gümüş S., KILIÇ A., Varkal M. A., Varkal M. A., Yıldız İ., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R., ÇOK İ., et al.
  38. Pediatri günleri ve 17. Hemşirelik haftası, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2016
 138. Nonklasik konjenital adrenal hiperplazi hastalarının genotip ve fenotip özellikleri
  Abalı S., Akcan N., Toksoy G., Baş F., Güran T., Atay Z., Uyguner Z. O., Altunoğlu U., Baş S., Haliloğlu B., et al.
  38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2016, vol.1, no.1, pp.95
 139. Can Mycoplasma Pneumoniae Be A Trigger For Type 1 Diabetes?
  Hızlı Demirkale Z., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Ağaçfidan A., Darendeliler F. F., Somer A.
  1st CONGRESS of the EUROPEAN YOUNG PAEDIATRICIANS’ ASSOCIATION, İstanbul, Turkey, 4 - 06 December 2015, pp.122
 140. Diagnosis of Pseudohypoparathyroidism during a routine care of an asthmatic child: Do pediatricians aware enough about the disease
  SAYAR BİLGİN G., YAVAŞ ABALI Z., YILDIZ İ., VARKAL M. A., ÜNÜVAR E., BAŞ F.
  1st European Congress of the Young Pediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, 4 - 06 December 2015, pp.1
 141. Evaluation of the Effect of GH Treatment on Insulin Resistance and Cardiovascular Tissue
  SAYGILI S. K., KOCAAĞA M., KAYA G., ŞÜKÜR N. M., KARACA ÖZER P., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  54th Annual European Society for Paediatric Endocrinology, Barselona, Spain, 1 - 03 October 2015, vol.84
 142. The evaluation of AR and SRD5A2 gene mutations in 87 patients with 46, XY DSD children in Turkey
  Akcan N., Toksoy G., Uyguner Z. O., Saka N., Altunoğlu U., Yavaş Abalı Z., Genens M., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Bundak R., et al.
  54th Annual Meeting of the ESPE, Barcelona, Spain, 01 October 2015 - 03 October 2019, vol.84, no.1, pp.203
 143. Nonalcoholic fatty liver disease and intestinal inflammation in obese children
  YAVAŞ ABALI Z., SAYGILI S. K., CANTEZ S., BAŞ F., ERTEKİN V., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  54 rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, 30 September - 03 October 2015, vol.84, pp.221
 144. The role of thyroid fine needle aspiration cytology in the treatment and follow up of thyroid nodules in the paediatric population
  GENENŞ M., YILMAZ C., ÖZLÜK M. Y., EROL O. B., YAVAŞ ABALI Z., POYRAZOĞLU Ş., BAŞ F., BUNDAK R., YILMAZBAYHAN E. D., DARENDELİLER F. F.
  54 rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, 30 September - 03 October 2015, vol.84, pp.571
 145. Does applying regular questionnaire to patients on GH increase the compliance
  GENENŞ M., POYRAZOĞLU Ş., ŞÜKÜR N. M., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  54 rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, 30 September - 03 October 2015, vol.84, pp.463
 146. Comparison of the Turkish growth standards with WHO standarts
  YAVAŞ ABALI Z., BUNDAK R., FURMAN A., GÖKÇAY E. G., GÜNÖZ H., BAŞ F., DARENDELİLER F. F.
  54 rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, 30 September - 03 October 2015, vol.84, pp.270-271
 147. CYP11B1 gene mutations in patients congenital adrenal hyperplasia in Turkey
  Baş F., Ergun-Longmire B., Saka N., Toksoy G., Uyguner Z. O., Poyrazoğlu Ş., Ahmed S., Cobb E., Altunoğlu U., Bundak R., et al.
  54th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Barcelona, Spain, 30 September - 03 October 2015, vol.84, no.1, pp.315
 148. Evaluation of the effect of GH treatment on insülin resistance and cardiovascular tissue
  SAYGILI S. K., KOCAAĞA M., KAYA G., ŞÜKÜR N. M., ÖZER P., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  54 rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, 30 September - 03 October 2015, vol.84, pp.249
 149. Metabolic syndrome frequency in longitudinally followed children with prematüre adrenarche during pubertal ages
  KAYA G., POYRAZOĞLU Ş., EROL O., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  54 rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, 30 September - 03 October 2015, vol.84, pp.84
 150. Multiple Pituitary Hormone Deficiency Associated with Pituitary Hyperplasia: A Case Repor
  Genenş M., Akcan N., Yavaş Abalı Z., Baş F., Uyguner Z. O., Poyrazoğlu Ş., Toksoy G., Bundak R., Darendeliler F. F.
  1.Ege Endocrinology and Genetic Symposium, İstanbul, Turkey, 25 - 27 February 2015, vol.7, no.56, pp.81
 151. Suicide attempt during sleep: a case report with somnambulism and dissosiative identity disorder
  YETİM A., YILDIZ İ., AYDIN Y. Ş., ÜNÜVAR E., ABALI O., BAŞ F.
  19th European Meeting IAAH, Lisbon, Portugal, 25 - 26 June 2015, pp.91
 152. Evaluation of obesity and insuline resistance and investigation of the relationship of antimullerian hormone AMH and inhibin B levels with clinical metabolic and hormonal findings in adolescent girls diagnosed as polycystic ovary syndrome
  YETİM ŞAHİN A., ŞEKER EKİZCELİ N. B., KARAGÖZ N., BAŞ F., KILIÇ A., DARENDELİLER F. F.
  19th European Congress of the International Association for Adolescent Health, 24 - 26 June 2015
 153. Suicide attempt during sleep a case report with somnambulism and dossosiative identity disorder
  YETİM ŞAHİN A., AYDIN Y. Ş., GÖKÇAY E. G., KILIÇ A., ABALI O., BAŞ F.
  19th European Congress of the International Association for Adolescent Health, 24 - 26 June 2015
 154. Evaluation obesity and insülin resistance and investigation of the relationship of Anti Mullerian Hormone AMH and Inhinin B levels with clinical metabolic and hormonal findings in adolescent girls diagnosed as polycystic ovary syndrome
  YETİM A., KARAGÖZ N., BAŞ F., KILIÇ A., DARENDELİLER F. F.
  19 th European Meeting International Association For Adolescent Health, 24 - 26 June 2015
 155. Risk of having gestational diabetes in the future for mothers and their offspring
  GÖKTAŞ AYDIN S., KUBAT ÜZÜM A., KÜÇÜKEMRE AYDIN B., ÖZEL YILDIZ S., GEDİK S., İDİZ C., CANBAZ B., BAŞ F., BUNDAK R.
  17 th European Congress of Endocrinology, 16 - 20 May 2015
 156. Risks of having gestational diabetes in the future for mothers and their offspring
  GÖKTAŞ AYDIN S., KUBAT ÜZÜM A. K., Küçükemre Aydın B., ÖZEL YILDIZ S., İDİZ C., Gedik S., CANBAZ B., BAŞ F., BUNDAK R., DİNÇÇAĞ N.
  17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Ireland, 16 - 20 May 2015, vol.37
 157. Nonspesifik Yakınmalar ile Ergen Sağlığı Polikliniğine Başvuranlarda D ve B12 Vitamini Düzeyleri
  YETİM ŞAHİN A., SUFİYEVA A., OĞUZ F., ÜNÜVAR E., BAŞ F.
  37. PEDİATRİ GÜNLERİ KONGRESİ, Turkey, 8 - 11 April 2015
 158. Ergen Sağlığı Polikliniğinde Sosyal Çalışmacı Tarafından Değerlendirilen Hastaların Özellikleri
  GÜDEK K., YETİM ŞAHİN A., TIKIZ C., OĞUZ F., BAŞ F., GÖKÇAY E. G.
  37. PEDİATRİ GÜNLERİ KONGRESİ, Turkey, 8 - 11 April 2015
 159. Ergenlerde semptomatik vulvovajinit nedeniyle alınan vaginal kültür sonuçlarının değerlendirilmesi
  DURAL Ö., YETİM ŞAHİN A., YAŞA C., ÇELEBİ M., AKHAN S. E., AYDIN M. D., BAŞ F.
  37. PEDİATRİ GÜNLERİ KONGRESİ, Turkey, 8 - 11 April 2015
 160. Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Ergen Gebeler ve Özellikleri
  YETİM ŞAHİN A., DURAL Ö., TIKIZ C., AKHAN S. E., KALELİOĞLU İ. H., KILIÇ A., ALİKAŞİFOĞLU M., GÖKÇAY E. G., BAŞ F.
  37. PEDİATRİ GÜNLERİ KONGRESİ, Turkey, 8 - 11 April 2015
 161. CYP21A2 gene aberrations in patıents with nonclassical congenital adrenal hyperplasia
  AKCAN N., UYGUNER Z. O., TOKSOY G., BAŞ F., ALTUNOĞLU U., POYRAZOĞLU Ş., SAKA N., BUNDAK R., KAYSERİLİ KARABEY H., DARENDELİLER F. F.
  The Endocrine Society’s 97th Annual Meeting, 5 - 08 March 2015
 162. CYP21A2 gene aberrations in patients with non classical congenital adrenal hyperplasia
  Akcan N., Uyguner Z. O., Toksoy G., Baş F., Altunoğlu U., Poyrazoğlu Ş., Saka N., Bundak R., Kayserili Karabay H., Darendeliler F. F.
  Endocrine Society’s 97th Annual Meeting and Expo, California, United States Of America, 5 - 08 March 2015, vol.36, no.1, pp.1
 163. Obesity At what age does obesity the disease of the 21st Century starts
  KÜÇÜKEMRE AYDIN B., DEVECİOĞLU E., KISABACAK S., GÖKÇAY E. G., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  The Endocrine Society’s 97th Annual Meeting, 5 - 08 March 2015
 164. BAYILMA VE HAFIZA KAYBI İLE BA VURAN ERGENDE İSTİSMARA BAĞLI DİSOSYATF KİMLİK BOZUKLUĞU
  YETİM A., ELİAÇIK K., KILIÇ A., ABALI O., BAŞ F.
  5.ulusal ergen sağlığı kongresi, Turkey, 28 - 29 November 2014
 165. Polikistik over sendromu tanılı ergenlerde obezite ve insülin direncinin değerlendirilmesi AMH ve inhibin B düzeyleri ile klinik metabolik ve hormonal bulguların ilişkisinin araştırılması
  YETİM ŞAHİN A., ŞEKER EKİZCELİ N. B., karagöz n., BAŞ F., KILIÇ A., DARENDELİLER F. F.
  5. ULUSAL ERGEN SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 28 - 29 November 2014
 166. Genotype and phenotype charasterictics of patients with nonclassical congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency
  Akcan Tombalak N., Toksoy G., Uyguner Z. O., Karakılıç Özturan E., Aydın B., Baş F., Saka N., Poyrazoğlu Ş., Bundak R., Kayserili Karabay H., et al.
  53 rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82, no.1, pp.176-177
 167. An adolescent with syncope and memory loss Dissociative Identity Disorder development as a result of abuse a case report
  YETİM ŞAHİN A., eliaçık k., KILIÇ A., GÖKÇAY E. G., ABALI O., BAŞ F.
  18. European Congress of the International Association for Adolescent Health, 16 - 18 June 2014
 168. Relationship of Metabolic Control Degree and Health Behaviors in Adolescents With Type 1 Diabetes Mellitus T1DM
  YETİM ŞAHİN A., BAŞ F., ALİKAŞİFOĞLU M.
  18. European Congress of the International Association for Adolescent Health, 16 - 18 June 2014
 169. Joubert sendromu tanılı olguda çoğul hipofiz hormon eksikliği
  Akcan Tombalak N., Altunoğlu U., Toksoy G., Poyrazoğlu Ş., Uyguner Z. O., Baş F., Kayserili Karabay H., Bundak R., Saka N., Darendeliler F. F.
  Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6, , 2014, İzmir, Turkey, 18 - 19 April 2014, vol.1, no.1, pp.6
 170. Yirmi Yaş Altı Papiller Tiroid Kanserli Hastalarda Tanı Anında Klinik Özellikler ve Prognoz
  MERİÇ S., Memişoğlu E., SORMAZ İ. C., TUNCA F., Poyrazoğlu Ş., Baş F., ŞENYÜREK Y., TERZİOĞLU T.
  19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.171
 171. Serum Vitamin D Levels and Clinical Features Of The Disease In Children With Asthma Aged 5-To 18 Years Old
  Tamay Z. Ü., Ozcan N., Bas F., Turkoglu U., Guler N.
  Annual Meeting of the American-Academy-of-Allergy-Asthma-and-Immunology (AAAAI), California, United States Of America, 28 February - 04 March 2014, vol.133
 172. Büyüme hormonu tedavisine uyumun değerlendirilmesi Çok merkezli 1 yıllık çalışmanın sonuçları
  BANU K. A., AYCAN Z., ŞIKLAR Z., BERBEROĞLU M., ÖCAL G., ÇETİNKAYA S., BAŞ V. N., PELTEK KENDİRCİ H. N., ÇETİNKAYA E., DARCAN Ş., et al.
  14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 4 - 10 October 2010
 173. A case of rapid-onset obesity with hypothalamic dysfunction, hypoventilation, autonomic dysregulation: ROHHAD syndrome
  UÇAR A., BAŞ F., UMUR Ö., YILMAZ Y., POYRAZOĞLU Ş., BUNDAK R., SAKA N., DARENDELİLER F. F.
  9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, Italy, 19 - 22 September 2013, vol.80, pp.241
 174. Drawbacks of genotype-phenotype correlation in Cleidocranial Dysplasia in eleven families.
  DİNÇSOY BİR F., GÜVEN Y., DİNÇKAN N., ALTUNOĞLU U., SELVİ KUVVETLİ S., BAŞ F., UYGUNER Z. O., KAYSERİLİ KARABEY H.
  European Human Genetics Conference 2013, Paris, France, 8 - 11 June 2013
 175. Obezite nedeni ile başvuran bir olguda Kabuki make up sendromu ve büyüme hormonu eksikliği
  UÇAR A., BAŞ F., POYRAZOĞLU Ş., KAYSERİLİ KARABEY H., Saka N., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  35. Pediatri günleri ve 14. pediatri hemşireliği gün leri, Turkey, 9 - 12 April 2013
 176. Graves Hastalığı olan Adolesanda Metimazole Bağlı Nadir Geç Dönem Yan Etki Nötropeni
  KARAASLAN F., DİNÇ B., BAŞ F., KARAMAN S., AYDIN B., UÇAR A., POYRAZOĞLU Ş., SAKA N., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  35. Pediatri Günleri 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2013, pp.315
 177. The distribution of exon 3-deleted/full-lenght growth hormone receptor polymorphism in Turkish population
  Baş F., Keleşoğlu F., Kabataş Eryılmaz S., Darendeliler F., Aydın B., TİMİRCİ KAHRAMAN Ö., Bozkurt N., Bundak R., Saka N., Gunoz H., et al.
  LWPES/ESPE 8th Joint Meeting Global Care in Pediatric Endocrinology in collaboration with APEG, APPES, JSPE and SLEP, Newyork, United States Of America, 9 - 12 September 2012, pp.1
 178. Papillary thyroid carcinoma in a 15 month old child
  KÜÇÜKEMRE AYDIN B., GÜN SOYSAL F., SAKA N., BAŞ F., UÇAR A., ÇELİK A.
  51th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Leipzig, Germany, 20 - 23 September 2012, vol.78, pp.167
 179. Transfüzyona bağımlı talasemi hastalarında endokrin bozukluklar
  ÖZCAN N., KÜÇÜKEMRE AYDIN B., KARAKAŞ Z., SOYLUK SELÇUKBİRİCİK Ö., BAŞ F., SAKA N., AĞAOĞLU L., TANAKOL R.
  34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2012
 180. IGF-1 and IGFBP-3 Levels and Distribution of IGF-1 Gene Polymorphisms in Idiopatic Short Stature
  Tekcan D., Baş F., Atalar F., Akan G., Tarhan T., Darendeliler F.
  European Society For Paediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, England, 25 - 28 September 2011, vol.76, pp.694
 181. Molecular analysis of the PROP1 gene in the cohort of Turkish patients with Combined Pituitary Hormone Deficiency
  Uyguner Z. O., Toksoy G., Baş F., Darendeliler F. F., Aycan Z., Çetinkaya E., Berberoğlu M., Silkar Z., Yüksel B., Darcan Ş., et al.
  9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Society with international Participation, 2010, İstanbul, Turkey, 1 - 05 December 2010, vol.78, no.1, pp.96
 182. Consumption of Artificial Sweeteners and Diabetic Products of Children and Adolescents Who Attended Diabetes Camp
  Garipağaoğlu M., Eliuz Tipici B., Keskin S., Baş F., Bundak R.
  The 1st Congress on Abdominal Obesity , Victoria-City, Hong Kong, 28 - 30 January 2010, vol.3, pp.55
 183. Konjenital adrenal hiperplazili vakalarda overin steroid hücreli lezyonları
  KÜÇÜKEMRE AYDIN B., BAŞ F., SAKA N., TUZLALI H. S., DARENDELİLER F. F., BUNDAK R., GÜNÖZ H.
  13. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2009, pp.191
 184. Obez Çocuklarda IGFBP-3 -202A/C Polimorfizmlerinin Serum IGFBP-3 ve IGF-1 Düzeyleri ile İlişkisi
  Atalar F., Akan G., Baş F., Tarhan T., Demir G., Bundak R., Saka N., Günöz H., Darendeliler F.
  Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Bolu, Turkey, 8 - 10 October 2009, pp.116
 185. Comparison of Lipid Profile With APO B-100 EcoRI Polymorphism on Obese Children With Hyperlipidemia By Using Denaturating Gradient Gel Electrophpresis
  TİMİRCİ KAHRAMAN Ö., Darendeliler F., Baş F., isbir t.
  III. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Turkey, 5 - 08 May 2009, pp.1
 186. The Effects Of Bırth Weıght On Kıdney Growth And Blood Pressure İn Chıldren Wıth Small For Gestatıonal Age
  BİLGE I., YEKELER E., EMRE S., Eryilmaz S., Baş F., Gökalp S., DARENDELİLER F. F., Şirin A.
  42 Annual meeting ESPN, France, 1 - 04 September 2008, vol.23, no.9, pp.1653
 187. Santral Diabetes insipitusta bir neden: Hipofiz makroadenomu
  CAN C., ABALI S., KILIÇ A., Kabataş Eryılmaz S., BAŞ F., ÜNÜVAR E., OĞUZ F., Sıdal M.
  30. Pediatri Günleri ve 9. Pediatri Hemşireliği Günleri, Turkey, 14 - 17 April 2008
 188. Doğumsal Hipotiroidi Etyolojik Tanısında Nükler Tıp Yöntemleri ve ultrasonografinin Rolü
  ÖNER TAMAM M., ADALET I., ŞANLI Y., DARENDELİLER F. F., BAŞ F., BAKIR B., TÜRKMEN C., KUYUMCU S., CANTEZ S.
  7. International Congress of Nuclear Oncology 18. National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, Turkey, 13 - 17 May 2006
 189. Comparison of radioisotopic and ultrasonic scanning in the evaluation of congenital hypothyroidism
  Tamam M., Turkmen C., Adalet I., Bas F., Darendeliler F. F., Mudun A., Unal S., Cantez S.
  17th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine, Helsinki, Finland, 4 - 08 September 2004, vol.31
 190. Succesful therapy of persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI) with calcium channel blocker
  BAŞ F., DEMİRKOL D., DARENDELİLER F. F., Bundak R., Saka N., Günöz H.
  37th Annual Meeting of The European Society for Paediatric Endocrinology, Floransa, Italy, 25 - 27 September 1998, pp.85

Other Publications

 1. Differansiye tiroid kanserli hastaların klinik ve patolojik özellikleri ve tedavilerinin değerlendirilmesi
  POYRAZOĞLU Ş., SAKA H. N., BAŞ F., BUNDAK R., DARENDELİLER F. F.
  Presentation, pp.99, 2013

Courses

Görsel olgu tanıtımları: Hipofizer boy kısalığı/Aşırı büyüme (1saat), Undergraduate, 2013 - 2014
Probleme Dayalı Öğretim: Boy Kısalığı Oturumu, Undergraduate, 2013 - 2014
Ergen sağlığı, Associate Degree, 2013 - 2014
Diyabetik ketoasidoza yaklaşım: vakalarla, Undergraduate, 2013 - 2014
Görsel olgu tanıtımı: Hipokalsemi-hiperkalsemi (1 saat), Undergraduate, 2013 - 2014
Entegre oturum: Tek gen hastalıklarından multigenik hastalıklara geçiş (Diyabet örneği ile) (1 saat), Undergraduate, 2013 - 2014
Ergenlerde en sık rastlanılan sorunlar, Undergraduate, 2013 - 2014
İntraüterin büyüme gerliği, Associate Degree, 2013 - 2014
Obezite, Associate Degree, 2013 - 2014
Büyüme ve gelişme , Undergraduate, 2013 - 2014
Ergene yaklaşım:Vaka sunusu, Undergraduate, 2013 - 2014
Ergen sağlığı ve ergenin gereksinimleri, Undergraduate, 2013 - 2014
1. Ergene yaklaşım: Vaka sunusu, Undergraduate, 2013 - 2014

Advising Theses

BAŞ F., Konjenital adrenal hiperplazi olgularında genetik ve klinik bulgular arasındaki ilişkinin irdelenmesi, Expertise In Medicine, G.ÇİLSAAT(Student), 2018
BAŞ F., Adolesan çağındaki çocuklarda otoimmün tiroiditte parvovirus B19’un rolü, Expertise In Medicine, C.DURAK(Student), 2016
BAŞ F., İri doğan (LGA) çocukların insülin direnci riski açısından değerlendirilmesi, Expertise In Medicine, C.ÇİFTÇİ(Student), 2012
BAŞ F., Endokrin hastalıklarda sistatin-C düzeyleri, Expertise In Medicine, H.Tekerek(Student), 2005

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Endocrine Society (ENDO) (Amerika Birleşik Devletleri), Member, 2012 - Continues
Türk Milli Pediatri Derneği, Member, 2009 - Continues
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mezunlar Derneği, Member, 2001 - Continues
European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Member, 1996 - Continues
Türk Tabibler Odası, Member, 1994 - Continues
Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, Member, 1994 - Continues
Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, Member, 1994 - Continues

Metrics

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Child Health and Diseases, Pediatric Endocrinology and Metabolism