Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

New School of Mustafa Sati Bey in Istanbul (1915)

PAEDAGOGICA HISTORICA, cilt.50, ss.42-58, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Origin of Black Smock and White Collar

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.9, ss.1739-1750, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

From Empire to Nation State: The Mutation of Educational Interaction Rituals in Turkey

ESPACIO TIEMPO Y EDUCACION, cilt.4, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tarihsel ve toplumsal açıdan eğitim ritüelleri

Alternatif Eğitim, cilt.1, ss.43-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademik Başarı ile Okul İklimi Arasındaki İlişki

Istanbul Journal of Innovation in Education (İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi), cilt.1, ss.83-101, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reading the Student Pledge Through the Eyes of Students in Turkey

EDUCATIONAL FORUM, cilt.79, ss.248-262, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seviye Belirleme Sınavının Dersler ve Bölgesel Farklılıklar Açısından İncelenmesi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.81-95, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Discourse of a Civics Textbook in Nation Schools: A Step Towards the Establishment of the Turkish Nation

ACCESS Critical Perspectives on Communication, Cultural & Policy Studies, Histories of Education: Local/Global Discourses, cilt.29, ss.23-36, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atatürk Dönemi Eğitim Politikaları

Türkoloji Kültürü, cilt.2, ss.123-138, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Training Village Children as Village Teachers for Village Work: The Turkish Village Institutes

History of Education Review, cilt.38, ss.43-55, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu: Bir Ömür Pedagoji

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.6, ss.713-726, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiltere’de İlköğretim Performans Değerlendirme Sistemi ve Türkiye İçin Öneriler

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.5, ss.79-105, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Eğitim Politikaları

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.7, ss.27-55, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmenin Sosyalleştirici Rolü ve İstenmeyen Davranışlarla Başa Çıkma

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.115-125, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen ve Müdürlerin Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Yönelik Algıları

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.157-171, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine ve Çalışanlarına Yönelik Algıları

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.175-186, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğretmen Özgeciliği Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik Çalışması

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.6, no.3, ss.947-972, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.93-103, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günümüz Üniversite Gençliğinin Sorunları

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.79-91, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lise Öğretmenleri ve Lise Öğrencilerinin Yaşam Tarzları Arasındaki Farklılıklar

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.237-251, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çokkültürlü Sınıf Ortamlarında Karşılaşılan Zorluklar, Fırsatlar ve Öneriler

International Virtual Forum-Istanbul 2016: Humanitarian Aspects in Geocultural Space, İstanbul, Türkiye, 1 - 06 October 2016, cilt.1, no.1, ss.806-816

Youth and Sports Day: Body of the youth/students as political instruments

ISCHE 38 2016, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 August 2016, cilt.1, no.1, ss.73

Mutation of Educational Rituals: Case of Turkey

International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), İstanbul, Türkiye, 24 - 27 June 2015, cilt.1, no.1, ss.71-72

Power of Educatıonal Rituals and Military Coups in Turkey

35. International Standing Conference for the History of Education, Riga, Litvanya, 21 - 24 August 2013, cilt.1, ss.5

Educational Thought and Practice of Mustafa Satı Bey in the Context of New Education Movement

34. International Standing Conference for the History of Education., Cenevre, İsviçre, 27 - 30 June 2012, cilt.1, no.1, ss.1

Discourse of the Student's Pledge in Turkey.

The European Conference on Educational Research, Berlin, Almanya, 13 - 16 September 2011, cilt.1, no.1, ss.1

Yükseköğretimde Akademik Yükseltilmeye İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 14 - 17 April 2011, cilt.1, no.1, ss.1

Seviye Belirleme Sınavının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 October 2009, cilt.1, no.1, ss.1

Unique way to create a nation: The Turkish Nation Schools

31th ISCHE Conference; Educating the people, the history of popular education., Utrecht, Hollanda, 26 - 29 August 2009, cilt.1, no.1, ss.1

Function of the Mandatory School Uniform Policy in Public Elementary Schools.

11th International Conference on Education, Atins, Yunanistan, 25 - 28 May 2009, cilt.1, no.1, ss.1

Training the villager children for village work: “Village Institutes” in Turkey

International Conference on the History of Work and Education, Sydney, Avustralya, 8 - 11 December 2008, cilt.1, no.1, ss.1

Meseci, F. (2007). “A Determinant On Teacher - Student Interaction: “Teacher Expectancy Effect”, Istanbul University, October 22–24, 2007 Istanbul, Turkey.

4th International Children and Communication Congress & 4th International Children Films Festival & Congress: 'Children Under Risk', İstanbul, Türkiye, 22 - 24 October 2007, cilt.1, no.1, ss.1

Duygusal Zeka Ve Öğretmen Özgeciliği Arasındaki İlişki

Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 04 July 2007, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Border-crossing in Education

New School of Mustafa Sati Bey in Istanbul (1915) , Droux, J. & Hofstetter, R, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.42-58, 2017

Eğitim Ritüelleri

Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, 2016

Eğitimde Bilim Teorisi: Prof.Dr. Muhsin Hesapçıoğlu?na Armağan

Louis Althusser ve Epistemolojisi Üzerine, S. Dündar , Editör, Nobel, Ankara, ss.139-164, 2012

Eğitim Bilimleri

Eğitimin felsefi temelleri, İ. Erdoğan , Editör, Kitap Matbaacılık, İstanbul, ss.97-109, 2010

Eğitim Bilimleri

Eğitimin tarihi temelleri, İ. Erdoğan , Editör, Kitap Matbaacılık, İstanbul, ss.29-53, 2010

Education Policy

Function of the Mandatory School Uniform Policy in Public Elementary Schools, Papanikos G.T., Editör, Athens Institute For Education And Research, Atina, ss.159-170, 2010

Öğretmen ve öğretmen adayları için rehberlik

Rehberliğin doğuşu ve gelişmesi, E.İ. Gazioğlu, Ş.M. İlgar, Editör, Pegema, Ankara, ss.21-42, 2008