Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tefsir, Turkey

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Tezli Yüksek Lisans, Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  HANEFÎ İBN AKÎLE EL-MEKKÎ ’NİN EL-CEVHERÜ’L-MANZÛM’DA UKÛBÂT ÂYETLERİNİ TEFSİRDE RİVÂYET YÖNTEMİ

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir)

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019İslam'da Dinî Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatür Okumaları

  Education Management and Planning , Klasik Düşünce Okulu

 • 2018Araştırmacı Yetiştirme Projesi Lisansüstü Akademik Destek Programı (AYP)

  Education Management and Planning , İslam Araştırmaları Merkezi

 • 2017Akademik Gelişim Programı

  Education Management and Planning , Kur'an ve Tefsir Akademisi

 • 2017VIII. Uluslararası Tahkik Kursu

  Education Management and Planning , İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

 • 2016Onur Programı

  Education Management and Planning , İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM)

 • 2013Classical Arabic Programme

  Foreign Language , Qasid Arabic Institute