Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Nakşıdil Valide Sultan”

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.97-109, 2001 (National Refreed University Journal)

Osmanlı Muhalefet Geleneğinde Yeni Bir Dönem: İlk Siyasî Bildiriler

BELLETEN, vol.CLXIV, pp.901-920, 2000 (Other Refereed National Journals)

Üç Amasya Tarihçisi ve Eserleri

İstanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü Dergisi, no.14, pp.37-40, 1994 (National Refreed University Journal)

Books & Book Chapters

Military Cartography by the Ottoman Empire

in: The History of Cartography, Volume 4: CARTOGRAPHY IN THE EUROPEAN ENLIGHTENMENT, MATTHEW H. EDNEY,MARY SPONBERG PEDLEY, Editor, University of Chicago Press, Chicago (IL), USA , Illinois, pp.993-999, 2020

Boundary Surveying in the Ottoman Empire

in: The History of Cartography, Volume 4: CARTOGRAPHY IN THE EUROPEAN ENLIGHTENMENT, MATTHEW H. EDNEY,MARY SPONBERG PEDLEY, Editor, University of Chicago Press, Chicago (IL), USA , Illinois, pp.199-203, 2020

Property Mapping in the Ottoman Empire

in: The History of Cartography, Volume 4: CARTOGRAPHY IN THE EUROPEAN ENLIGHTENMENT, MATTHEW H. EDNEY,MARY SPONBERG PEDLEY, Editor, University of Chicago Press, Chicago (IL), USA , Illinois, pp.1190-1192, 2020

Topographical Maps in the Ottoman Empire

in: The History of Cartography, Volume 4: CARTOGRAPHY IN THE EUROPEAN ENLIGHTENMENT, MATTHEW H. EDNEY,MARY SPONBERG PEDLEY, Editor, University of Chicago Press, Chicago (IL), USA , Illinois, pp.1464-1469, 2020

Administrative Cartography in the Ottoman Empire

in: The History of Cartography, Volume 4: CARTOGRAPHY IN THE EUROPEAN ENLIGHTENMENT, MATTHEW H. EDNEY,MARY SPONBERG PEDLEY, Editor, University of Chicago Press, Chicago (IL), USA , Illinois, pp.64-69, 2020

İstanbul Kadı Sicilleri, İstanbul Mahkemesi 44 Numaralı Sicil (H. 1193-1994/M. 1779-1780)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş-İstanbul Medipol Üniversitesi, Seçil Ofset, İstanbul, 2019

Cihânnümâ ve Ebûbekir b. Behrâm ed-Dımeşkî-İbrahim Müteferrika

in: Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan, Kütükoğlu M. S., Editor, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, pp.121-142, 1991

Episodes in the Encyclopedia

Ebû Bekir b. Behrâm ed-Dımaşkî

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.110-111, 2014

Abd al-Hamid I

E. J. Brill, Leiden, pp.7-9, 2010

Cartography

Facts On Facts On File, Inc., pp.120-124, 2009

Sır Kâtibi, Osmanlılar'da

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.117-118, 2009

Siyavuş Paşa

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.313-315, 2009

Rûznâme

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.278-281, 2008

Osman III

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.456-459, 2007

Nakşidil Sultan

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.343-344, 2006

Melek Ahmed Paşa

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.42-44, 2004

Mehmed Paşa, Derviş

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.507-508, 2003

Mehmed Paşa, Dârendeli

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.505-507, 2003

Kitâb-ı Bahriyye

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.72-75, 2002

Karavezir Mehmed Paşa

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.477-478, 2001

Kalafat Mehmed Paşa

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.221-222, 2001

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.494-496, 2001

İzzet Mehmed Paşa

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.557-558, 2001

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.538-539, 2000

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.8-9, 1999

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.340-341, 1997

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.339-340, 1997

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.210-216, 1997

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.487-488, 1996

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, pp.195-196, 1994