Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Bazı İmidazo[1,2-a]piridin Türevlerinin Sentezleri ve Antimikrobiyel Özellikleri Üzerinde Çalışmalar.

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 • 2001 Postgraduate

  Yeni 6-Metilimidazo[1,2-a]piridin türevlerinin Sentezleri ve Antimikrobiyel Özellikleri Üzerinde Çalışmalar

  Istanbul University, Faculty of Pharmacy , Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2008Sağlık ve Tıp Summer School on Molecular Modeling and Drug Design, Yeditepe Üniversitesi, 2008

  Health&Medicine , Yeditep Üniversitesi