Eğitim Bilgileri

Lisans, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye 2009 - 2015

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Radyasyon Onkolojisi, Tıbbi Genetik

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Dahili Tıp Bilimleri, 2017 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, 2016 - 2017

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

KALAYCI YİĞİN A., KAVAL G., DAŞDEMİR S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ring chromosome 18 in a patient with multiple anomalies, 2017 - 2017

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Üye, 2017 - Devam Ediyor

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2019
12. Multidipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2019
Best of Astro, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2018
Brakiterapi Bilgi Paylaşım Günleri, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2018
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2018
Post RSS ve SSS Hastalıklarında SRS/SBRT Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2018
Brakiterapi Sempozyumu, Katılımcı, Türkiye, 2018
Akciğer Kanseri Multidisipliner Eğitim Kursu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2017
Temel EKG Kursu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2017

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):3
h-indeksi (WOS):1