Announcements & Documents

Steroid İlaçlar 1
Lecture Note
10/14/2020

Dişi Cinsiyet Hormonları ve İlgili İlaçlar

Steroidler1.pdf Creative Commons License

Steroidler 2
Lecture Note
10/14/2020

Erkek Cinsiyet hormonları, Kortikosteroidler ve İlgili İlaçları

Steroidler2.pdf Creative Commons License

Antihistaminik İlaçlar
Lecture Note
10/14/2020

H1, H2 reseptör antagonistleri ve proton pompası inhibitörleri

Antihistaminik İlaçlar.pdf Creative Commons License

Antidiyabetikler
Lecture Note
10/14/2020

Antidiyabetik İlaçların Farmasötik ve Medisinal Kimyası

Antidiyabetikler.pdf Creative Commons License