Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Fars Dili ve Edebiyatı, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2011 Undergraduate Double Major

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Sociology, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Mu'izzî'nin Şiir Dünyası

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

 • 2013 Postgraduate

  Abdurrahmân Gubârî'nin Şebistân-ı Hayâl adlı eseri (Metin-İnceleme-Çeviri)

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü