Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

 • 2019 - 2021 Assistant Professor

  Kirikkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Eastern Languages And Lıteratures

 • 2018 - 2019 Research Assistant PhD

  Kirikkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Eastern Languages And Lıteratures

 • 2013 - 2018 Research Assistant

  Kirikkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Eastern Languages And Lıteratures

Managerial Experience

 • 2019 - 2021 Vice Dean

  Kirikkale University, Faculty Of Arts And Scıences

Courses

 • Undergraduate Fars Edebiyatı Tarihi 2

 • Undergraduate Fars Edebiyatı Tarihi 4

 • Postgraduate Edebî Sanatlar

 • Doctorate Timurlulardan Meşrutiyete Fars Şiiri

 • Undergraduate Türkçeden Farsçaya Çeviri 2

 • Undergraduate Farsça Yazılı Anlatım

 • Undergraduate Fars Kültürü ve Tarihi 2

 • Undergraduate Farsça Konuşma

 • Undergraduate Türkçeden Farsçaya Çeviri 4

 • Undergraduate İran Edebiyat Tarihi 1

 • Undergraduate Çağdaş İran Şiiri

 • Postgraduate İran Edebiyat Tarihi 2

 • Undergraduate Farsça Dilbilgisi 2

 • Undergraduate Metin Çevirisi 2

 • Postgraduate Farsça Modern Metinler 2

 • Undergraduate Farsça Dilbilgisi 4

 • Undergraduate Farsça Yazılı ve Görsel Basın 2

 • Undergraduate Farsça Dilbilgisi 1

 • Undergraduate Yazılı Anlatım 1

 • Postgraduate Farsça Modern Metinler

 • Undergraduate Farsça Dilbilgisi 3

 • Undergraduate Farsça Yazılı ve Görsel Basın 1