Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fonksiyonel Dispepsili Hastalarda Pankreas Enzim Yetersizliğinin Etiyolojideki Yeri

XXIII. ULUSAL KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.150 Creative Commons License

GPx1 pro198leu polimorfizmi ile böbrek hücreli karsinom arasındaki ilişki

Uluslararası katılımlı XXII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi., Antalya, Turkey, 12 - 15 May 2022, pp.226 Creative Commons License

eNOS 4a/4b gen polimorfizminin renal hücreli karsinom ile ilişkisi

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2020, pp.148 Creative Commons License

Metrics

Publication

5

Project

1