Res. Asst. Gül Deniz DERİN


Faculty of Literature, Department of Psychology

Social Psychology Division

Former Researcher

Metrics

Publication

10

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - Continues

2016 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of Psychology, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Yetişkin Kadınların Cinsel Tacize Yönelik Tutumları ve Tacize İlişkin Duygularının Tacizi Reddetme Stratejileri Üzerindeki Etkisi

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of Psychology

2016

2016

Postgraduate

Bir Sosyal Ağ Olarak Facebook Kullanmayan Kişilerin Yalnızlık Algıları, Kendini Açma Biçimleri ve Etkileşim Kaygıları

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Psikoloji Bölümü

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Sempozyumu

Other

İstanbul Üniversitesi

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Psikoloji Bölümü

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Kentsel Mekân Algısı ve Kent Kimliği Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

DERİN G. D., ALPARSLAN B.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (CONGIST’19), İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019

2019

2019

Kent Kimliği ve Mekân Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

DERİN G. D.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019, pp.153

2019

2019

The Relationship Between Values and Ambivalent Sexist Attitudes in Turkish University Students.

DERİN G. D.

XVI European Congress of Psychology, Moskova, Russia, 2 - 05 July 2019, pp.1763

2016

2016

İnsan Doğası Barışı Mümkün Kılmaz Mı?

AYDEMİR İNÖNÜLÜ A., ALPARSLAN B., DERİN G. D., BALIM S.

5. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, Mersin, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.13

Books & Book Chapters

2021

2021

Kent Kimliği Ölçeği: İstanbul Örneklemi Üzerinde Ölçek Geliştirme Çalışması

Derin G. D., Alparslan B.

in: On Interaction Between the City and the Language(s): Indivual to Society , Seda Güven,Göklem Tekdemir, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.63-100, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Psikoloji Çalışmaları

Committee MemberCongress and Symposium Activities

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

I. Sosyal Psikoloji Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

5. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu

Attendee

Mersin-Turkey

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

19. Ulusal Psikoloji Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1