Arş.Gör.

Gül Deniz DERİN


Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Yetişkin Kadınların Cinsel Tacize Yönelik Tutumları ve Tacize İlişkin Duygularının Tacizi Reddetme Stratejileri Üzerindeki Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

2016

2016

Yüksek Lisans

Bir Sosyal Ağ Olarak Facebook Kullanmayan Kişilerin Yalnızlık Algıları, Kendini Açma Biçimleri ve Etkileşim Kaygıları

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Sempozyumu

Diğer

İstanbul Üniversitesi

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Facebook Kullanmama Tercihinin Kendini Açma Biçimi ve Etkileşim Kaygısı Bağlamında İncelenmesi.

Derin G. D. , Tekdemir G.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.25-44, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kentsel Mekân Algısı ve Kent Kimliği Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

DERİN G. D. , ALPARSLAN B.

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (CONGIST’19), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019

2019

2019

Kent Kimliği ve Mekân Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

DERİN G. D.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019, ss.153

2019

2019

The Relationship Between Values and Ambivalent Sexist Attitudes in Turkish University Students.

DERİN G. D.

XVI European Congress of Psychology, Moskova, Rusya, 2 - 05 Temmuz 2019, ss.1763

2016

2016

İnsan Doğası Barışı Mümkün Kılmaz Mı?

AYDEMİR İNÖNÜLÜ A. , ALPARSLAN B. , DERİN G. D. , BALIM S.

5. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016, ss.13

2016

2016

Barışı Konuşmak: Ortaöğretim Öğrencilerinde Barışın Sosyal Temsilleri

Ertekin B., Aydemir İnönülü A. , Derin D. , Balım S. , ÇELİKADAM C. , Gündüz T., et al.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016, ss.82-83

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Psikoloji Çalışmaları

Editörler Kurulu ÜyesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırmalar Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

I. Sosyal Psikoloji Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

5. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2016

2016

19. Ulusal Psikoloji Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye