Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul Sabun Tahsisatı ve Bu Tahsisatta Sabuncu Esnafının Yükümlülükleri

Osmanlı Öncesi İle Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul, Turkey, 9 - 10 May 2003, vol.2, pp.263-273

XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Kolera Salgını

Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Depremler Semineri, İstanbul, Turkey, 22 - 23 May 2000, pp.309-318 Sustainable Development

XIX. Yüzyılda Hicaz’da Kolera ve Zemzemsuyu

III. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 September 1993, vol.2, pp.295-300 Sustainable Development

II. Abdülhamid’in Hicaz’da Takip Ettiği Sıhhiye Politikası

Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 1992, pp.191-206

Books & Book Chapters

Şehrin Sabun Temini ve Sabun Yapım Sanayi

in: Antik Çağdan Sanayi Öncesi Döneme Kadar Doğu Akdeniz'de Zeytin ve Yağ, Elias Angnostakis-Evangelia BAlta, Editor, Pıraus Group Kültür Enstitüsü, Athens, pp.469-477, 2020

Cholera, Pilgrimage, and International Politics of Sanitation: The Quarantine station on The Island of Kamaran

in: Plague and Contagion in The Islamic Mediterranean , Nükhet Varlık, Editor, ARC Humanities Press, Bradford, pp.243-274, 2017

Osmanlı Sıhhiye Rüsum Tarifesi ve Muhtelit Sıhhiye Rüsum Tarifesi Komisyonları: Kapitülasyona Giden Bir Süreç

in: Osmanlıdan Cumhuriyete Sosyo-Kültürel-Siyasi Yansımalar, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Anısına, Gülden Sarıyıldız-Fatma Ürekli-Recep Karacakaya-Neriman Ersoy Hacısalihoğlu, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.273-318, 2015

19. Yüzyıl Merkez Taşra İdaresi ve Şehir Tarihi, Eğitim, Kültür ve Sanayi, Mali ve Askeri Reformlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Faaliyetleri, Osmanlıda Fikir Hareketleri Meşrutiyet ve Hukuk, Türk Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'e İşgal, Mübadele, Basın

in: Osmanlıdan Cumhuriyete Sosyo-Kültürel-Siyasi Yansımalar, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Anısına, Gülden Sarıyıldız-Fatma Ürekli-Recep Karacakaya-Neriman Eroy Hacısalihoğlu, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.1-575, 2015

“Yat, Yatak, Yatgak, Sak, Sakçı ve Savul, Savur Tabirleri Üzerine”

in: Prof Dr Şevki Nezihi Aykut Armağanı, Sarıyıldız Gülden, Çiçek Niyazi, Keskin İshak, Pamuk Sevil, Editor, Etkin Kitaplar, İstanbul, pp.47-56, 2011

The Soap Production of Lesvos, Mytilene and Ayvalik

in: Mytilene and Ayvalik, Kitromilides M. Paschalis, Michailaris D. Panagiotis , Editor, National Hellenic Research Foundation Press, Athens, pp.237-247, 2007

al-Hajr al-Sihhi fi al-Hijaz

Merkez el-melik Faysal li'l Buhus el-İslamiye, Ar Riyad, 2001

Episodes in the Encyclopedia

Kâğıt Emini

Diyanet Yayınevi, pp.573-577, 2019

Takvimhane

Diyanet Yayınevi, pp.2-3, 2019

Sicill-i Ahvâl Defterleri

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın, Dağıtım İşletmesi, pp.134-136, 2009

Karantina

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Dağıtım İşletmesi, pp.463-465, 2001

Hıfzıssıhha

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Yayın Dağıtım İşletmesi, pp.319-321, 1998