Education Information

Certificates, Courses and Trainings

  • 2022AGUH toplantısı

    Health&Medicine , klimik derneği

  • 2022IV.Uygulamalı Yara Bakım Kursu

    Health&Medicine , KLİMİK( Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği)