Lect. PhDEsma Gültüvin GÜR OMAY


Faculty of Political Sciences, Department of Business Administration

Division of Production Management and Marketing


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Communication Sciences

Metrics

Publication

22

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2004 - 2009

2004 - 2009

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Mütercim- Tercümanlık, Turkey

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

French

A2 Elementary

A2 Elementary

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Mass Communications and Mass Media

Communication Sciences

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Dış Ticarette İngilizce İletişim Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

İş Yaşamı İngilizcesi 1

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki ingilizce 3

Undergraduate

Undergraduate

English 1

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil 1

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki ingilizce 1

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil 1

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Yabancı Dil III

Undergraduate

Undergraduate

English I

Undergraduate

Undergraduate

İş Yaşamı İngilizcesi I

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil II

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Yabancı Dil I

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil I

Undergraduate

Undergraduate

İş Yaşamı İngilizcesi II

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil I

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Yabancı Dil IV

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil II

Undergraduate

Undergraduate

English II

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Yabancı Dil IV

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil 1(Hazırlıktan Başarılı Olanlar)

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce III

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce 2

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil 1(hazırlıktan Başarılı olanlar)

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil 2(Hazırlıktan Başarılı olanlar))

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil 2(hazırlıktan Başarılı olanlar)

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce 4

Undergraduate

Undergraduate

İş Yaşamı İngilizcesi I

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce I

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce3

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı dil 1(Hazırlıktan Başarılı olanlar))

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki ingilizce 1

Undergraduate

Undergraduate

İş Yaşamı İngilizcesi 1

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil 1(hazırlıktan Başarılı olanlar))

Undergraduate

Undergraduate

Yabancı Dil 2(Hazırlıktan Başarılı olanlar))

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Gazeteciliği

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Tükenmişlik ve Sosyal Medya Bağımlılığı

Omay U., Gür Omay E. G.

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.24, no.1, pp.5-19, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Tükenmişlik ve Sosyal Medya Bağımlılığı

Omay U., Gür Omay E. G.

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.24, no.1, pp.5-19, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Defining Health Mavens On Demographic Characteristics: A Pilot Study in Istanbul

CENGİZ E., AKYÜZ İ., Gür Omay E. G. , Boşat M.

European Scientific Journal, vol.12, no.13, pp.93-104, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

The Content Analysis of Hopitals' Web Sites as Providers of Healthcare Tourism in Istanbul

CENGİZ E., AKYÜZ İ., Gür Omay E. G. , Uyar R.

International Journal of Business and Management Studies, vol.04, no.1, pp.255-264, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Health tourism in Turkey: Opportunities and threats

Omay E. G. G. , Cengiz E.

Mediterranean Journal of Social Sciences, vol.4, no.10, pp.424-431, 2013 (Scopus) identifier

2010

2010

Medyanın Sağlık Hakkına Etkisi

GÜR OMAY E. G.

Tıp Dünyası, no.176, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2013

2013

The Content Analysis Of The Academic Studies About Marketing In Bosnia- Herzegovina

AKYÜZ İ., TUZCUOĞLU A., GÜR OMAY E. G. , CENGİZ E.

3rd International Balkan Annual Conference (IBAC-2013), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 December 2013, pp.388-404 Sustainable Development

2012

2012

Rethinking on the Concepts of Innovation and Entrepreneurship in Terms of Information

GÜR OMAY E. G.

3rd International Summit of Istanbul Economists, Turkey, 1 - 04 October 2012, pp.87-93

2010

2010

Dezenformasyona Uğratılan Bir Sosyal Hak Olarak Sağlık

GÜR OMAY E. G.

II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, Denizli, Turkey, 1 - 04 November 2010, pp.299-315

2010

2010

The Invisible Hand: A Newtonian Result Or A Moral Sentiment?

OMAY U., GÜR OMAY E. G.

Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.209-218

2009

2009

GenME AND MOBBING

Omay U., Gur E. G.

3rd International Conference on Changes in Social and Business Environment, Panevezhys, Lithuania, 4 - 05 November 2009, pp.296-301 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

2022

2022

Dijitalleşme Ekseninde Tüketim Kültürü

Gür Omay E. G.

in: Medya ve Tüketim 1, Dr. Koray Çankaya, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.31-46, 2022

2022

2022

İletişim Ekonomisinde Platform Toplumundan Metaverse Toplumuna Geçiş

Gür Omay E. G.

in: İletişim Ekonomisi, Suat Gezgin,Ali Efe İralı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.249-273, 2022

2021

2021

Dijital Platformlar Bağlamında Dijital Emek: Donanım Haber Örneği

Gür Omay E. G.

in: Geleneksel ve Dijital Üzerine iletişim Araştırmaları, And Algül, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.277-299, 2021

2021

2021

Covid-19 ve Sahte Haberler Ekonomisi: Türkiye Verileri ve Etkileri

Gür Omay E. G.

in: Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye, Turgay Münyas, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.545-565, 2021

2015

2015

Rethinking the concept of work in the consumer society

Omay U., Gür Omay E. G.

in: Forum Socjologiczne Special Issue: Social Boundaries and Meanings of work in the 21st century capitalism, Kolasinska E.,Mrozowicki A.,Rog-Ilnicka J., Editor, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, pp.61-73, 2015

2013

2013

Din ve İktisadi Yaşam Çalışmalarında Yeni Yönelimler

GÜR OMAY E. G.

in: İktisat Sosyolojisi, Esma Gültüvin Gür Omay, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.169-208, 2013

2012

2012

The Leisure Time Illusion:A Theoretical Analysis for the Reciprocal Connection Between Work and Leisure Time

OMAY U., GÜR OMAY D. E. G.

in: New Thoughts about Work: Theoretical and Practical Aspects, Ditton M. J., Editor, Inter-Disciplinary Press, Oxford, pp.21-30, 2012

2012

2012

Work as an Instrument of Consumerism

GÜR OMAY D. E. G. , OMAY U.

in: New Thoughts About Work: Theoretical and Practical Aspects, Ditton M. J., Editor, Inter-Disciplinary Press, Oxford, pp.11-20, 2012

Supported Projects

2014 - 2014

2014 - 2014

Media Representations on Healthcare Scandals in Turkey

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜR OMAY E. G. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

Health Tourism in Turkey: Opportunities and Threats

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜR OMAY E. G. (Executive)

Awards

November 2019

November 2019

En iyi bildiri özeti ikincilik ödülü

SİS 2019- Sağlık İletişimi Sempozyumu 5- Anadolu ÜniversitesiCongress and Symposium Activities

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

SİS2019- Sağlık İletişimi Sempozyumu 5

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

SİS2018- Sağlık İletişimi Sempozyumu 4

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

3rd International Conference on Human and Social Sciences

Attendee

Roma-Italy

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Living Responsibly -Ethical Issues in Everyday Life

Attendee

Prag-Czech Republic

01 November 2011 - 01 November 2011

01 November 2011 - 01 November 2011

The Value Of Work

Attendee

Prag-Czech Republic

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

2. Ulusal Sosyal Haklar Sempozyumu

Attendee

Denizli-Turkey