Education Information

Education Information

  • 2003 - 2008 Expertise In Medicine

    Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 2008 Expertise In Medicine

    İleri yaş grubu hastalarda genel ve epidural anestezi ile yalnızca genel anestezi uygulamalarının nörokognitif fonksiyonlara etkilerinin karşılaştırılması

    Istanbul University, Istanbul Medical Faculty