Education Information

Education Information

  • 2001 - 2005 Expertise In Medicine

    Manisa Celal Bayar University, School Of Medıcıne, Patoloji, Turkey

Dissertations

  • 2006 Expertise In Medicine

    TİROİD FOLLİKÜLER NEOPLAZİLERİNİN AYIRICI TANISINDA GALEKTŞN-3,CD44v6 VE TİROİD PEROKSİDAZ EKSPRESYONUNUN YERİ

    Manisa Celal Bayar University, Tıp Fakültesi, Patoloji