Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü/Türk Tarihi Anabilim Dalı/Yakınçağ Tarihi (Yl) (Tezli)/, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü/Türk Tarihi Anabilim Dalı/Yakınçağ Tarihi (Yl) (Tezli)/, Turkey

 • 1992 - 1998 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Hıstory, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Osmanlı Kara Ordusunda Yeniden Yapılanma ve Sosyo-Politik Etkileri (1826-1839) / The Reconstruction of Ottoman Army and İts Socio-Ppolitical Effects (1826-1839)

  Istanbul University, Research Institute of Turkology, Department of Turkish History

 • 2002 Postgraduate

  Osmanlı Devleti'nde Hapishane Islahatı (1839-1908) / Prison Reform in the Ottoman Empire (1839-1908)

  Istanbul University, Research Institute of Turkology, Department of Turkish History

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • C1 Advanced German