Prof.

Halim KAZAN


Faculty of Economics

Department of Business Administration

Department of Production Management

Education Information

1993 - 1997

1993 - 1997

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finans Ve Sayısal Yöntemler Bölümü/Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Turkey

1991 - 1993

1991 - 1993

Postgraduate

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı, Turkey

1984 - 1989

1984 - 1989

Undergraduate

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

1997

1997

Doctorate

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİ VE BİR İŞLETME UYGULAMASI

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

1993

1993

Postgraduate

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli Üretim

Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Production Management, Marketing, Quantitative Methods, Logistics Management, Management Information Systems, Production and Service Systems, Entrepreneurship and Innovation Management

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration

2009 - 2014

2009 - 2014

Associate Professor

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Assistant Professor

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

1997 - 2003

1997 - 2003

Assistant Professor

Niğde Üniversitesi, Aksaray İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

1999 - 2001

1999 - 2001

Assistant Professor

Rensselaer Polytechnic Institute, The Lally School Of Management &Technology, Management &Technology

1994 - 1997

1994 - 1997

Lecturer

Niğde Üniversitesi, Eğitimfakültesi, Sınıf Öğretmenliğ Bölümü

1990 - 1993

1990 - 1993

Research Assistant

Selçuk Üniversitesi, Niğde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Managerial Experience

2014 - Continues

2014 - Continues

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Department of Business Administration

2003 - 2014

2003 - 2014

Head of Department

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2001 - 2003

2001 - 2003

Vice Dean

Niğde Üniversitesi, Aksaray İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2001 - 2003

2001 - 2003

Head of Department

Niğde Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

1996 - 1999

1996 - 1999

Director Of Junior College

Niğde Üniversitesi, Aksaray Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Kurucu Müdür

1995 - 1999

1995 - 1999

Director Of Junior College

Niğde Üniversitesi, Niğde Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Courses

Postgraduate

Postgraduate

İleri Araştırma Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Üretim Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Araştırma Teknikleri

Doctorate

Doctorate

İleri Araştırma Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

İşletmelerde Sayısal Karar Alma Teknikleri

Advising Theses

2010

2010

Postgraduate

Sağlık afet yönetiminde planlama ve risk analizleri

KAZAN H.

F.KARABIYIK(Student)

2009

2009

Postgraduate

Sokak çocuklarının eğitiminde sporun etkisi

KAZAN H.

A.ÖZEL(Student)

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2009

2009

The measurement of switching costs as a perception of customers in the Turkish credit card market

AYDIN S., ÖZER G., Kazan H. , Dogruer M. C.

Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering, vol.9, no.2, pp.1015-1028, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Visualization of the Global Supply Chain Research Domain Through Bibliometric Analysis

Coşkun S. S. , Kazan H.

Journal of Transportation and Logistics, vol.6, no.1, pp.125-136, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2018

2018

ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAYAT TUTUMLARININ, DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE OPTİMAL ÖLÇEKLEME TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

Kazan H. , Karaman E.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.18, pp.379-389, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2017

2017

Toplam Kalite Yönetiminin İç ve Dış Müşterilerin Performans Değerlendirmesi Üzerine Etkisi

KAZAN H. , DEĞERMEN H. A. , Gökçenur Yurtman G.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, vol.15, no.1, pp.43-65, 2017 (National Refreed University Journal)

2016

2016

HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ: BANKACILIK UYGULAMASI

KAZAN H. , Töre E.

Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.514-529, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2016

2016

Assessment of TEOG Examination Success: Topsis Multi-Criteria Decision-Making Method Practice

KAZAN H. , KARAMAN E.

Euroasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.800-814, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Üniversitelerde Öğrencilerin Aldıkları Eğitimle İlgili Hizmet Kalitesi Algıları ile Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülüp Karşılaştırılması

KAZAN H. , Ergülen A.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.S1, pp.670-689, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Türkiye’de Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Potansiyellerinin Doğrusal Programlama ve Bulanık Doğrusal Programlama Yöntemiyle Analizi

Ergülen A., KAZAN H. , Özdemir F. S.

Euroasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.S1, pp.91-102, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2016

2016

Türkiye’de 1992’de Kurulan Devlet Üniversitelerinin, Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle, Performans Değerlendirmesi: Coğrafi Bölge Uygulaması

Ergülen A., KAZAN H. , Harmankaya İ.

Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.666-676, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2016

2016

Büyük Ölçekli Firmalarda Hizmet Üretiminde Oluşan Darboğazların Belirlenmesi, Çözümü ve Analizi

KAZAN H. , Ergülen A., Çoban B.

Euroasian Academy of Sciences Euroasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.S1, pp.74-90, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Tarım İşletmeleri Ekonomisinde Küresel Düzeyde Rekabet Gücü Çerçevesinde Üretici Tüketici Dengesi Sağlamada Lisanslı Depolama Sisteminin Rolü

KAZAN H. , HAYKIR HOBİKOĞLU E. , ÇEVİK E.

Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, vol.S2, pp.746-773, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

GERÇEK EYLEM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UYGULAMASI

Bayassova A., KAZAN H.

International Journal of Social and Educational Sciences - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.71-86, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

2016

2016

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP TOPSIS ve PROMETHEE Karşılaştırılması: Gemi İnşada Ana Makine Seçimi Uygulaması

UZUN S. , KAZAN H.

Journal of Transportation and Logistic, vol.1, no.1, pp.99-113, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

PERFORMANCE EVALUATION IN FAMILY PHYSICIAN: THE APPLICATION OF TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD

KARAMAN E., KAZAN H.

ALPHANUMERİC JOURNAL, vol.3, no.2, pp.1-12, 2015 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Credit Portfolio Selection According To Sectors in Risky Environments: Markowitz Practice

KAZAN H. , ULUDAĞ K.

Asian Economic and Financial Review, vol.4, no.9, pp.1208-1219, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

R&D Expenditures, New Product Introductions, and Sales Performance With Application to the Furniture Industry

KAZAN H. , BAYDAR M.

International Journal of Operations and Logistics Management, vol.3, no.1, pp.30-41, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Havacılıkta Üreyen Rutin Olmayan(Non Rutine) İşlerin AdamxSaat Tahmini: Gerçek Zamanlı Bakım Kartlarında Uygulama

KAZAN H. , TAVSAMAZ A.

ALPHANUMERİC JOURNAL, vol.2, no.1, pp.23-42, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Transport Path Selection: Multi-Criteria Comparison.

KAZAN H.

International Journal of Operations and Logistics Management, vol.2, no.4, pp.33-48, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Performance Measurement With Data Envelopment Analysis In Service Industry: Banking Application

KAZAN H. , BAYDAR M.

Business Management Dynamics, vol.3, no.5, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

TRANSPORT PATH SELECTION: MULTI-CRITERIA COMPARISON

KAZAN H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS MANAGEMENT, vol.2, no.4, pp.33-48, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Measurement of Employees' Performance: A State Bank Application

KAZAN H. , GÜMÜŞ S.

International Review of Management and Business Research, vol.2, no.2, pp.429-441, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Managerial Decision for Cost in Transportation: An Applying Integer Lineear Programming Model

KAZAN H. , ERGÜLEN A.

Ekonomika a Management, vol.2011, pp.15-36, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Performance Evalation in Research and Development, Intellectual Capital and Firm Infrastructure Projects as Intangible Assets

KAZAN H. , PEKKANLI B., ÇATAL H. V.

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.6, no.5, pp.1872-1882, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

The Measurement of Switching Costs As A Perception Of Customers In The Turkish Credit Card Market

KAZAN H. , AYDIN S., ÖZER G., DOĞRUER M. C.

Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol.9, no.2, pp.1015-1028, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Benefit Of Mass Customization as a Manufacturing Strategy With a Case Study

KAZAN H. , Baydar M.

Journal of Global Strategic Management (JGSM), vol.I, no.2, pp.116-125, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006

2006

Process and Quality Model for The Production Planning and Control Systems

Kazan H. , Ergülen A., Tanrıverdi H.

The Journal of American Academy of Business, vol.X, pp.1, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2006

2006

The effect of manufacturing strategies on financial performance

Kazan H. , Özer G., Çetin A. T.

Measuring Business Excellence, vol.10, pp.14-26, 2006 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2005

2005

One Application for Using PERT Methodology in Strategic Decisions

KAZAN H.

The Journal of American Academy of Business, vol.VI, no.2, pp.1, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

İşletme İçi Verimliliği Etkileyen Faktörlerin İnsan, Makine-Ekipman Bazında Değerlendirilmesi, Üzerine Bir Araştırma

KAZAN H.

Review of Social, Economic & Business Studies, vol.VI, no.8, pp.1, 2005 (International Refereed University Journal)

2005

2005

Mathematical Models In Finance

KAZAN H. , ERGÜLEN A.

SELÇUK JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, vol.6, no.2, pp.27-41, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

İşletmelerde Dağıtım Sistemi Maliyetleri Minimizasyonu için Çözüm Modeli: Bir Firma Uygulaması

ERGÜLEN A., KAZAN H. , KAPLAN M.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, pp.163-171, 2005 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2005

2005

Tamsayılı Doğrusal Programlama Yöntemi İle Maliyetlerin Optimize Edilmesi: Gıda Sektöründe Örnek Uygulama

ERGÜLEN A., KAZAN H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.101-116, 2005 (National Refreed University Journal)

2005

2005

A Study Of Factors Affecting Effective Production And Workforce Planning

KAZAN H.

The Journal of American Academy of Business, vol.7, pp.1, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005

2005

Bilişim Teknolojilerinin Üretimde Kullanımları Üzerine Çukurova Bölgesinde Bir Araştırma

KAZAN H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.I, no.1, pp.173-190, 2005 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Genel Ortam Faktörlerinin Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

KAZAN H. , Demirel Y., Uslu S.

Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi, vol.42, no.503, pp.60-75, 2003 (Other Refereed National Journals)

2002

2002

Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelere Sağladığı Üstünlükler

KAZAN H. , Demirel Y.

Kalder Forum, vol.7, pp.48-56, 2002 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Elsan A.Ş’de Lineer Programlama Tekniği İle Kereste Kesim/Biçiminin Fire Minimizasyonunun Optimize Edilmesi

KAZAN H.

Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Bakım Kartlarından Üreyen Rutin Olmayan İşlerin Adam Saat Tahmini: Türk Hava Yolları Teknik Üzerinde Bir Uygulama

AVUNDUK Z. B. , KAZAN H. , DEĞERMEN H. A.

III. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2019), İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.1

2019

2019

New Trends and Industrial Changes in Production Technology

KAZAN H. , AVUNDUK Z. B.

5th International Social and Education Sciences Studies Congress, Yalova, Turkey, 14 February - 17 May 2019, pp.402

2018

2018

Bir Örgütsel Değişim Aracı Olarak E-Porfolyonun İşletme Eğitim Programına Entegrasyonu

Coşkun S. S. , Kazan H.

III. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Kayseri, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.75-76

2018

2018

Marka İletişiminde Hikayeleştirmenin Marka Bağlılığına Olan Etkisi

KAZAN H. , DEĞERMEN H. A.

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018

2018

2018

Which is Harder: Go or Stay? The Moderating Effect of Overqualification Perception on the Relationship Between Careerism and Turnover Intention

KAZAN H. , YILDIZ B.

International EMI Entrepreneurship and Social Science Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2018, vol.7, pp.305

2018

2018

A Qualitative Research on the Industry 4.0 Concepts in Production Management

AVUNDUK Z. B. , KAZAN H.

ınternational EMI Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.1

2017

2017

A Research on Development of Open Innovation Scale in Enterprises

AVUNDUK Z. B. , KAZAN H.

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.1

2017

2017

Yeni Endüstriyel Devrim ve Lojistik 4.0

Kazan H. , Ozcelik S.

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.59

2017

2017

Eko Süreç İnovasyonun Sera Gazı Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye’nin Birinci 500 Büyük İşletmesine Yönelik bir Uygulama

KAZAN H. , yurdakul m.

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, Antalya, Turkey, 19 October - 21 December 2017

2017

2017

Visualizing Global Supply Chain Research Between 1995 and 2016: A Scientometric Analysis

COŞKUN S. S. , KAZAN H.

EMAN 2017, Ljubljana, Slovenia, 30 - 31 March 2017, pp.1104-1105

2016

2016

A Proposed Conceptual Model of Abusive Supervision Whistleblowing Relationship: The Moderator Role of Envy

YILDIZ B. , KAZAN H. , ALPKAN L.

12th International Strategic Management Conference, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2016, vol.12, no.1, pp.433-439

2015

2015

Economic Development of Ski Industry in Experimental Innovation: Example of Palandoken Turkey and Alps Switzerland

Kazan H. , Hobikoglu E. H. , Karademir H., Dalyanci L., TURGUTER Y.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.487-492 Sustainable Development identifier

2015

2015

Election of Deputy Candidates for Nomination with AHP-Promethee Methods

Kazan H. , Ozcelik S. , Hobikoglu E. H.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.603-613 identifier

2015

2015

Assessment of TEOG Examination Success: Topsis Multi-Criteria Decision-Making Method Practice

Kazan H. , Karaman E., Akcali B. Y. , Sismanoglu E.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.915-924 identifier

2015

2015

Application of a Hybrid Method in the Financial Analysis of Firm Performance

Kazan H. , Ertok M., Ciftci C.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.403-412 identifier

2015

2015

An Application for Measuring Performance Quality of Schools by Using the PROMETHEE Multi-Criteria Decision Making Method

Murat S., Kazan H. , Coskun S. S.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.729-738 identifier

2015

2015

The Fuzzy Logic for the Selection of the Transportation Type A firm Application

Kazan H. , Ciftci C., Hobikoglu E. H.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.1593-1601 identifier

2007

2007

THE IMPORTANCE OF AGILE MANUFACTURING AS A COMPETITIVE ADVANTAGE: A CASE STUDY

KAZAN H. , ÖZGÜN İ. Ö. , ERGÜLEN A.

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Antalya, Turkey, 01 June 2007

2007

2007

ADVANTAGE OF MASS CUSTOMIZATION IN MANUFACTURING: A CASE STUDY

KAZAN H. , BAYDAR M.

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Antalya, Turkey, 01 June 2007, pp.1-16

2005

2005

A Multi-Criteria Model For Optimization; A New Strategic Information Technology Investment

KAZAN H.

International Strategic Management Conference, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 June 2005, pp.1

2005

2005

The Effect of Manufacturing Strategies on the Financial Performance

KAZAN H. , ÖZER G., TANSEL ÇETİN A.

International Conference On Business, Economics And Management, İzmir, Turkey, 16 - 19 June 2005, pp.1

2002

2002

The Use of Information Technologyies in Qualitiy Systems an Application

KAZAN H. , Karadal H., Doğan İ.

4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, Turkey, 6 - 08 June 2002, pp.1

2002

2002

Bilişim Teknolojilerine Geçiş Sürecinde Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Temel Sorunlar: Aksaray Örneği

KAZAN H. , Karadal H., Uygun M.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’ 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri’, Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 04 January 2002, pp.2

2002

2002

KOBİ’lerin Üretim Sorunlarının Tespiti Ve Rekabet Güçlerinin Artırılmasında Teknoloji Faktörü’: Konya Örneği

KAZAN H. , Uygun M.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’ 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri’ Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 04 January 2002, pp.1

1996

1996

Computer Aided Design And Computer Aided Manufacturing (CAD-CAM)/“Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Bilgisayar Destekli Üretim

KAZAN H.

Tübitak Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi, Uluslararası Workshop” Scientific Computations, Konya, Turkey, 29 - 30 July 1996, pp.3

1993

1993

Bir Sanayi İşletmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Bilgisayar Destekli Üretim Uygulaması

Tekin M., KAZAN H.

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Bilgisayar Sempozyumu, Konya, Turkey, 9 - 10 June 1993, pp.4

Books & Book Chapters

2019

2019

New Trends and Industrıal Changes in Production Technology

AVUNDUK Z. B. , KAZAN H.

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Doç.Dr. Emel İSLAMOĞLU, Doç.Dr. Sinem YILDIRIMALP , Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.453-465, 2019

2017

2017

Mahallem İstanbul

ŞEKER M., ERSÖZ H. Y. , KAZAN H. , SALDANLI A., ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H. , et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul, 2017

2017

2017

Mahallem İstanbul

Şeker M. , Ersöz H. Y. , Kazan H. , Ulutürk Akman S., Saldanlı A. , Bektaş H., et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Karakış Basım, İstanbul, 2017

2015

2015

İŞLETMELERDE SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ

KAZAN H.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

2015

2015

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

KAZAN H.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

2015

2015

ÜRETİM SİSTEMLERİ

KAZAN H.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

2015

2015

ÜRETİM YÖNETİMİ

KAZAN H.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

Supported Projects

2016 - Continues

2016 - Continues

İstanbul Ahilik Haritasının Çıkarılması ve Ahisanat Tasarım Atölyesi Kurulumu

Project Supported by Other Official Institutions

KAZAN H. (Executive)

2016 - Continues

2016 - Continues

Girişimciliğin Yolunu Küçükçekmece Aydınlatıyor

Project Supported by Other Official Institutions

KAZAN H. (Executive)

2016 - Continues

2016 - Continues

İstanbul Yatırım Karar Destek Sistemi

Project Supported by Other Official Institutions

KAZAN H. (Executive)

2016 - Continues

2016 - Continues

Mahallem İstanbul

Project Supported by Other Official Institutions

ŞİŞMANOĞLU E., YURDER Y., SALDANLI A., BEKTAŞ H. , KAZAN H. (Executive) , UZUN S. , et al.

2012 - 2013

2012 - 2013

Gönüllü ve Sosyal Gençlik Projesi

Project Supported by Other Official Institutions

KAZAN H. (Executive)

Awards

January 2007

January 2007

Türkiye Bilimler Akademisi Yayın Teşvik Ödülü

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

January 2006

January 2006

Türkiye Bilimler Akademisi Yayın Teşvik Ödülü

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

January 2005

January 2005

Türkiye Bilimler Akademisi Yayın Teşvik Ödülü

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

July 1999

July 1999

BAŞARILI YÖNETİCİ ÖDÜLÜ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİCitations

Total Citations (WOS): 40

h-index (WOS): 3