Prof.Dr.

Halim KAZAN


İktisat Fakültesi

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1993 - 1997

1993 - 1997

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finans Ve Sayısal Yöntemler Bölümü/Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Türkiye

1991 - 1993

1991 - 1993

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

1984 - 1989

1984 - 1989

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1997

1997

Doktora

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİ VE BİR İŞLETME UYGULAMASI

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

1993

1993

Yüksek Lisans

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Bilgisayar Destekli Üretim

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Üretim ve Servis Sistemleri, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Doç.Dr.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

1997 - 2003

1997 - 2003

Yrd.Doç.Dr.

Niğde Üniversitesi, Aksaray İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

1999 - 2001

1999 - 2001

Yrd.Doç.Dr.

Rensselaer Polytechnic Institute, The Lally School Of Management &Technology, Management &Technology

1994 - 1997

1994 - 1997

Öğretim Görevlisi

Niğde Üniversitesi, Eğitimfakültesi, Sınıf Öğretmenliğ Bölümü

1990 - 1993

1990 - 1993

Araştırma Görevlisi

Selçuk Üniversitesi, Niğde İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2003 - 2014

2003 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2001 - 2003

2001 - 2003

Dekan Yardımcısı

Niğde Üniversitesi, Aksaray İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2001 - 2003

2001 - 2003

Bölüm Başkanı

Niğde Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

1996 - 1999

1996 - 1999

Yüksekokul Müdürü

Niğde Üniversitesi, Aksaray Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Kurucu Müdür

1995 - 1999

1995 - 1999

Yüksekokul Müdürü

Niğde Üniversitesi, Niğde Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Araştırma Teknikleri

Lisans

Lisans

Üretim Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Araştırma Teknikleri

Doktora

Doktora

İleri Araştırma Uygulamaları

Lisans

Lisans

İşletmelerde Sayısal Karar Alma Teknikleri

Yönetilen Tezler

2010

2010

Yüksek Lisans

Sağlık afet yönetiminde planlama ve risk analizleri

KAZAN H.

F.KARABIYIK(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Sokak çocuklarının eğitiminde sporun etkisi

KAZAN H.

A.ÖZEL(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

How Does External Knowledge Sourcing Affect Business Performance in Large-Scale Firms? The Mediating Role of Open Technology Strategies

Avunduk Z. B. , Kazan H. , Tatoğlu E., Zaim S.

IEEE Transactions On Engineering Management, no.9333672, ss.1-17, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2009

2009

The measurement of switching costs as a perception of customers in the Turkish credit card market

AYDIN S., ÖZER G., Kazan H. , Dogruer M. C.

Istanbul University - Journal of Electrical and Electronics Engineering, cilt.9, ss.1015-1028, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAYAT TUTUMLARININ, DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE OPTİMAL ÖLÇEKLEME TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

Kazan H. , Karaman E.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.18, ss.379-389, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Toplam Kalite Yönetiminin İç ve Dış Müşterilerin Performans Değerlendirmesi Üzerine Etkisi

KAZAN H. , DEĞERMEN H. A. , Gökçenur Yurtman G.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.15, ss.43-65, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Türkiye’de Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Potansiyellerinin Doğrusal Programlama ve Bulanık Doğrusal Programlama Yöntemiyle Analizi

Ergülen A., KAZAN H. , Özdemir F. S.

Euroasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, cilt.S1, ss.91-102, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Üniversitelerde Öğrencilerin Aldıkları Eğitimle İlgili Hizmet Kalitesi Algıları ile Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülüp Karşılaştırılması

KAZAN H. , Ergülen A.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.S1, ss.670-689, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tarım İşletmeleri Ekonomisinde Küresel Düzeyde Rekabet Gücü Çerçevesinde Üretici Tüketici Dengesi Sağlamada Lisanslı Depolama Sisteminin Rolü

KAZAN H. , HAYKIR HOBİKOĞLU E. , ÇEVİK E.

Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, cilt.S2, ss.746-773, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Assessment of TEOG Examination Success: Topsis Multi-Criteria Decision-Making Method Practice

KAZAN H. , KARAMAN E.

Euroasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, cilt.S2, ss.800-814, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ: BANKACILIK UYGULAMASI

KAZAN H. , Töre E.

Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, cilt.S2, ss.514-529, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye’de 1992’de Kurulan Devlet Üniversitelerinin, Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle, Performans Değerlendirmesi: Coğrafi Bölge Uygulaması

Ergülen A., KAZAN H. , Harmankaya İ.

Euroasian Academy of Sciences Euroasian Business & Economics Journal, cilt.S2, ss.666-676, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Büyük Ölçekli Firmalarda Hizmet Üretiminde Oluşan Darboğazların Belirlenmesi, Çözümü ve Analizi

KAZAN H. , Ergülen A., Çoban B.

Euroasian Academy of Sciences Euroasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, cilt.S1, ss.74-90, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

GERÇEK EYLEM OLARAK NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UYGULAMASI

Bayassova A., KAZAN H.

International Journal of Social and Educational Sciences - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.71-86, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden AHP TOPSIS ve PROMETHEE Karşılaştırılması: Gemi İnşada Ana Makine Seçimi Uygulaması

UZUN S. , KAZAN H.

Journal of Transportation and Logistic, cilt.1, sa.1, ss.99-113, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

PERFORMANCE EVALUATION IN FAMILY PHYSICIAN: THE APPLICATION OF TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD

KARAMAN E., KAZAN H.

ALPHANUMERİC JOURNAL, cilt.3, no.2, ss.1-12, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Credit Portfolio Selection According To Sectors in Risky Environments: Markowitz Practice

KAZAN H. , ULUDAĞ K.

Asian Economic and Financial Review, cilt.4, ss.1208-1219, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

R&D Expenditures, New Product Introductions, and Sales Performance With Application to the Furniture Industry

KAZAN H. , BAYDAR M.

International Journal of Operations and Logistics Management, cilt.3, ss.30-41, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Havacılıkta Üreyen Rutin Olmayan(Non Rutine) İşlerin AdamxSaat Tahmini: Gerçek Zamanlı Bakım Kartlarında Uygulama

KAZAN H. , TAVSAMAZ A.

ALPHANUMERİC JOURNAL, cilt.2, sa.1, ss.23-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Transport Path Selection: Multi-Criteria Comparison.

KAZAN H.

International Journal of Operations and Logistics Management, cilt.2, ss.33-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Performance Measurement With Data Envelopment Analysis In Service Industry: Banking Application

KAZAN H. , BAYDAR M.

Business Management Dynamics, cilt.3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

TRANSPORT PATH SELECTION: MULTI-CRITERIA COMPARISON

KAZAN H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS MANAGEMENT, cilt.2, sa.4, ss.33-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Measurement of Employees' Performance: A State Bank Application

KAZAN H. , GÜMÜŞ S.

International Review of Management and Business Research, cilt.2, sa.2, ss.429-441, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Performance Evalation in Research and Development, Intellectual Capital and Firm Infrastructure Projects as Intangible Assets

KAZAN H. , PEKKANLI B., ÇATAL H. V.

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, cilt.6, sa.5, ss.1872-1882, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Managerial Decision for Cost in Transportation: An Applying Integer Lineear Programming Model

KAZAN H. , ERGÜLEN A.

Ekonomika a Management, cilt.2011, ss.15-36, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

The Measurement of Switching Costs As A Perception Of Customers In The Turkish Credit Card Market

KAZAN H. , AYDIN S., ÖZER G., DOĞRUER M. C.

Journal of Electrical & Electronics Engineering, cilt.9, sa.2, ss.1015-1028, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Benefit Of Mass Customization as a Manufacturing Strategy With a Case Study

KAZAN H. , Baydar M.

Journal of Global Strategic Management (JGSM), cilt.I, sa.2, ss.116-125, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Process and Quality Model for The Production Planning and Control Systems

Kazan H. , Ergülen A., Tanrıverdi H.

The Journal of American Academy of Business, cilt.X, ss.1, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006

2006

The effect of manufacturing strategies on financial performance

Kazan H. , Özer G., Çetin A. T.

Measuring Business Excellence, cilt.10, ss.14-26, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

One Application for Using PERT Methodology in Strategic Decisions

KAZAN H.

The Journal of American Academy of Business, cilt.VI, ss.1, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İşletme İçi Verimliliği Etkileyen Faktörlerin İnsan, Makine-Ekipman Bazında Değerlendirilmesi, Üzerine Bir Araştırma

KAZAN H.

Review of Social, Economic & Business Studies, cilt.VI, sa.8, ss.1, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Mathematical Models In Finance

KAZAN H. , ERGÜLEN A.

SELÇUK JOURNAL OF APPLİED MATHEMATİCS, cilt.6, sa.2, ss.27-41, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İşletmelerde Dağıtım Sistemi Maliyetleri Minimizasyonu için Çözüm Modeli: Bir Firma Uygulaması

ERGÜLEN A., KAZAN H. , KAPLAN M.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.163-171, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Tamsayılı Doğrusal Programlama Yöntemi İle Maliyetlerin Optimize Edilmesi: Gıda Sektöründe Örnek Uygulama

ERGÜLEN A., KAZAN H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.101-116, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

A Study Of Factors Affecting Effective Production And Workforce Planning

KAZAN H.

The Journal of American Academy of Business, cilt.7, ss.1, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Bilişim Teknolojilerinin Üretimde Kullanımları Üzerine Çukurova Bölgesinde Bir Araştırma

KAZAN H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.I, sa.1, ss.173-190, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Genel Ortam Faktörlerinin Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

KAZAN H. , Demirel Y., Uslu S.

Standard: Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.42, ss.60-75, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Kobi’lerin Üretim Sorunlarının Tespiti Ve Rekabet Güçlerinin Artırılmasında Teknoloji Faktörü’: Konya Örneği

KAZAN H. , Uygun M.

Verimlilik Dergisi, cilt.2, ss.79-102, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelere Sağladığı Üstünlükler

KAZAN H. , Demirel Y.

Kalder Forum, cilt.7, ss.48-56, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Elsan A.Ş’de Lineer Programlama Tekniği İle Kereste Kesim/Biçiminin Fire Minimizasyonunun Optimize Edilmesi

KAZAN H.

Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Bakım Kartlarından Üreyen Rutin Olmayan İşlerin Adam Saat Tahmini: Türk Hava Yolları Teknik Üzerinde Bir Uygulama

AVUNDUK Z. B. , KAZAN H. , DEĞERMEN H. A.

III. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2019), İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.1

2019

2019

New Trends and Industrial Changes in Production Technology

KAZAN H. , AVUNDUK Z. B.

5th International Social and Education Sciences Studies Congress, Yalova, Türkiye, 14 Şubat - 17 Mayıs 2019, ss.402

2018

2018

Marka İletişiminde Hikayeleştirmenin Marka Bağlılığına Olan Etkisi

KAZAN H. , DEĞERMEN H. A.

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018

2018

2018

Which is Harder: Go or Stay? The Moderating Effect of Overqualification Perception on the Relationship Between Careerism and Turnover Intention

KAZAN H. , YILDIZ B.

International EMI Entrepreneurship and Social Science Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.7, ss.305

2018

2018

A Qualitative Research on the Industry 4.0 Concepts in Production Management

AVUNDUK Z. B. , KAZAN H.

ınternational EMI Social Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Nisan 2018, ss.1

2017

2017

A Research on Development of Open Innovation Scale in Enterprises

AVUNDUK Z. B. , KAZAN H.

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.1

2017

2017

Yeni Endüstriyel Devrim ve Lojistik 4.0

Kazan H. , Ozcelik S.

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.59

2017

2017

Eko Süreç İnovasyonun Sera Gazı Emisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye’nin Birinci 500 Büyük İşletmesine Yönelik bir Uygulama

KAZAN H. , yurdakul m.

Innovation and Global Issues in Social Sciences II, Antalya, Türkiye, 19 Ekim - 21 Aralık 2017

2017

2017

Visualizing Global Supply Chain Research Between 1995 and 2016: A Scientometric Analysis

COŞKUN S. S. , KAZAN H.

EMAN 2017, Ljubljana, Slovenya, 30 - 31 Mart 2017, ss.1104-1105

2016

2016

A Proposed Conceptual Model of Abusive Supervision Whistleblowing Relationship: The Moderator Role of Envy

YILDIZ B. , KAZAN H. , ALPKAN L.

12th International Strategic Management Conference, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2016, cilt.12, no.1, ss.433-439

2015

2015

Economic Development of Ski Industry in Experimental Innovation: Example of Palandoken Turkey and Alps Switzerland

Kazan H. , Hobikoglu E. H. , Karademir H., Dalyanci L., TURGUTER Y.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.487-492 identifier

2015

2015

Assessment of TEOG Examination Success: Topsis Multi-Criteria Decision-Making Method Practice

Kazan H. , Karaman E., Akcali B. Y. , Sismanoglu E.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.915-924 identifier

2015

2015

Election of Deputy Candidates for Nomination with AHP-Promethee Methods

Kazan H. , Ozcelik S. , Hobikoglu E. H.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.603-613 identifier

2015

2015

Application of a Hybrid Method in the Financial Analysis of Firm Performance

Kazan H. , Ertok M., Ciftci C.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.403-412 identifier

2015

2015

An Application for Measuring Performance Quality of Schools by Using the PROMETHEE Multi-Criteria Decision Making Method

Murat S., Kazan H. , Coskun S. S.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.729-738 identifier

2015

2015

The Fuzzy Logic for the Selection of the Transportation Type A firm Application

Kazan H. , Ciftci C., Hobikoglu E. H.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.1593-1601 identifier

2014

2014

Sistemler Sistemi: Bütün, Parçalarin Toplamindan Daha Fazladir Örnek Vaka: Türkiye İha Sistemleri

KAZAN H. , Selimoğlu Y.

7. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014

2007

2007

ADVANTAGE OF MASS CUSTOMIZATION IN MANUFACTURING: A CASE STUDY

KAZAN H. , BAYDAR M.

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Antalya, Türkiye, 01 Haziran 2007, ss.1-16

2007

2007

THE IMPORTANCE OF AGILE MANUFACTURING AS A COMPETITIVE ADVANTAGE: A CASE STUDY

KAZAN H. , ÖZGÜN İ. Ö. , ERGÜLEN A.

INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Antalya, Türkiye, 01 Haziran 2007

2005

2005

A Multi-Criteria Model For Optimization; A New Strategic Information Technology Investment

KAZAN H.

International Strategic Management Conference, Çanakkale, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2005, ss.1

2005

2005

The Effect of Manufacturing Strategies on the Financial Performance

KAZAN H. , ÖZER G., TANSEL ÇETİN A.

International Conference On Business, Economics And Management, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Haziran 2005, ss.1

2002

2002

The Use of Information Technologyies in Qualitiy Systems an Application

KAZAN H. , Karadal H., Doğan İ.

4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2002, ss.1

2002

2002

Bilişim Teknolojilerine Geçiş Sürecinde Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Temel Sorunlar: Aksaray Örneği

KAZAN H. , Karadal H., Uygun M.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’ 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri’, Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 3 - 04 Ocak 2002, ss.2

2002

2002

KOBİ’lerin Üretim Sorunlarının Tespiti Ve Rekabet Güçlerinin Artırılmasında Teknoloji Faktörü’: Konya Örneği

KAZAN H. , Uygun M.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’ 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri’ Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 3 - 04 Ocak 2002, ss.1

1996

1996

Computer Aided Design And Computer Aided Manufacturing (CAD-CAM)/“Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Bilgisayar Destekli Üretim

KAZAN H.

Tübitak Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi, Uluslararası Workshop” Scientific Computations, Konya, Türkiye, 29 - 30 Temmuz 1996, ss.3

1993

1993

Bir Sanayi İşletmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Bilgisayar Destekli Üretim Uygulaması

Tekin M., KAZAN H.

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Bilgisayar Sempozyumu, Konya, Türkiye, 9 - 10 Haziran 1993, ss.4

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

New Trends and Industrıal Changes in Production Technology

AVUNDUK Z. B. , KAZAN H.

Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Doç.Dr. Emel İSLAMOĞLU, Doç.Dr. Sinem YILDIRIMALP , Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.453-465, 2019

2017

2017

Mahallem İstanbul

ŞEKER M., ERSÖZ H. Y. , KAZAN H. , SALDANLI A., ULUTÜRK AKMAN S. , BEKTAŞ H. , et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul, 2017

2017

2017

Mahallem İstanbul

Şeker M. , Ersöz H. Y. , Kazan H. , Ulutürk Akman S. , Saldanlı A. , Bektaş H., et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Karakış Basım, İstanbul, 2017

2015

2015

İŞLETMELERDE SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİ

KAZAN H.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

2015

2015

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

KAZAN H.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

2015

2015

ÜRETİM SİSTEMLERİ

KAZAN H.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

2015

2015

ÜRETİM YÖNETİMİ

KAZAN H.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

Desteklenen Projeler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

İstanbul Ahilik Haritasının Çıkarılması ve Ahisanat Tasarım Atölyesi Kurulumu

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

KAZAN H. (Yürütücü)

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Girişimciliğin Yolunu Küçükçekmece Aydınlatıyor

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

KAZAN H. (Yürütücü)

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

İstanbul Yatırım Karar Destek Sistemi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

KAZAN H. (Yürütücü)

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Mahallem İstanbul

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ŞİŞMANOĞLU E., YURDER Y., SALDANLI A., BEKTAŞ H. , KAZAN H. (Yürütücü) , UZUN S. , et al.

2012 - 2013

2012 - 2013

Gönüllü ve Sosyal Gençlik Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

KAZAN H. (Yürütücü)

Ödüller

Ocak 2007

Ocak 2007

Türkiye Bilimler Akademisi Yayın Teşvik Ödülü

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

Ocak 2006

Ocak 2006

Türkiye Bilimler Akademisi Yayın Teşvik Ödülü

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

Ocak 2005

Ocak 2005

Türkiye Bilimler Akademisi Yayın Teşvik Ödülü

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA)

Temmuz 1999

Temmuz 1999

BAŞARILI YÖNETİCİ ÖDÜLÜ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 39

h-indeksi (WOS): 3