Dr.Öğr.Üyesi

Halit Alper TAYALI


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Üretim Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2016

2012 - 2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler, Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Yüksek Lisans

Esc Rennes, "Business Administration", "Operations And Finance", Fransa

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Üretim Yönetimi, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Koç Üniversitesi, "College Of Administrative Sciences And Economics", "Business Administration", Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

İstatistiksel varyans prosedürü ile bütünleşik analitik hiyerarşi prosesi: Çok kriterli kuruluş yeri seçiminde bir uygulama

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler

2012

2012

Yüksek Lisans

Düşük hacimli iş atölyelerinde zaman pencereli üretim çizelgesinin optimizasyonu

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Üretim

Araştırma Alanları

Yöneylem, İstatistik, Üretim Yönetimi, Bilgisayar Öğrenimi, Karar Destek Sistemleri, Optimizasyon

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Öğrenim ve öğretimde güvence kurulu

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Seminer

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uygulamalı optimizasyon

Lisans

Lisans

Üretim ve ekonomi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Lojistik sistemlerde modelleme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Benzetim teknikleri

Lisans

Lisans

Production theory

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Lojistik sistemlerde modelleme

Lisans

Lisans

Production management

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Üretim ve operasyon yönetimi

Lisans

Lisans

Üretim teorisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tedarik zincirinde optimizasyon

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Dimension reduction in mean-variance portfolio optimization

Tayali H. A. , Tolun S.

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.92, ss.161-169, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Ranking with Statistical Variance Procedure based Analytic Hierarchy Process

Tayalı H. A. , Timor M.

Acta INFOLOGICA, cilt.1, sa.1, ss.31-38, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Tedarikçi Seçiminde WASPAS Yöntemi

TAYALI H. A.

Asos Journal, cilt.5, sa.47, ss.368-380, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

A literature review on production scheduling with the drum-buffer-rope technique

TAYALI H. A.

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.1085-1090

2016

2016

Dimension Reduction in Optimal Portfolio Selection Problem Using Nonnegative Matrix Factorization and Nonnegative Principal Components Analysis

TAYALI H. A. , TOLUN S.

International Conference on Information Complexity and Statistical Modeling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2016, ss.15

2012

2012

Transformation of job shop to flow shop in an era of global crises

AKÇAY KASAPOĞLU Ö. , TAYALI H. A.

X. International Logistics & Supply Chain Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Manufacturing Scheduling Strategy for Digital Enterprise Transformation

Tayalı H. A.

Emerging Challenges, Solutions, and Best Practices for Digital Enterprise Transformation, Kamaljeet Sandhu, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.104-119, 2021

2021

2021

A Novel Web-Based Decision Support System for Aggregate Production Planning Problem,

Tayalı H. A.

Advanced Perspectives on Global Industry Transitions and Business Opportunities, Fanny Saruchera, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.135-153, 2021

2021

2021

Demand Forecasting Models With Time Series and Random Forest

Tayalı H. A.

Driving Innovation and Productivity Through Sustainable Automation, Ardavan Amini,Stephen Bushell,Arshad Mahmood, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.76-99, 2021

2016

2016

Data Mining for Multicriteria Single Facility Location Problems

TOLUN S. , TAYALI H. A.

Intelligent Techniques for Data Analysis in Diverse Settings, Çelebi N., Editör, Igı Global Publications, Hershey, Pa, ss.147-170, 2016

2005

2005

Orta Çağda Akdeniz'de Deniz Güçlerinin İncelenmesi

Hatipoğlu H. N. , TAYALI H. A.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul, 2005

Diğer Yayınlar

2010

2010

Tasarrufi Yaklaşım

TAYALI H. A.

Diğer, ss.10-11, 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Istanbul Business Research

Yayın Kurul Üyesi

2018 - 2018

2018 - 2018

Independent Journal of Management & Production

Değerlendirme Kurul Üyesi

2016 - 2018

2016 - 2018

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2021

Mart 2021

İktisadi İdari Ve Siyasal Araştırmalar Dergisİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2020

Aralık 2020

Handbook of Research on Global Industry Transitions and Opportunities

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitapta bölüm

Temmuz 2020

Temmuz 2020

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

International Journal of Data Analytics (IJDA)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2020

Mart 2020

TEKSTIL VE KONFEKSIYON

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

International Journal of Data Analytics

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Istanbul Business Research

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

Intelligent Techniques for Data Analysis in Diverse Settings

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitapKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

"Article colloquium", İÜ İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Doktora Programı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Doktora)

Satın Alma İhalelerinin Farklı Pazarlık Çözümleri ile Analizi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Bilim Dalı Doktora Programı

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Doktora)

Sanayideki Enerji Yük Tahmin Modelleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Bilim Dalı Doktora Programı

Girişimcilik Faaliyetleri

SEPER İş Analitiği Modelleme ve Yazılım

Limited, SEPER İş Analitiği Modelleme ve Yazılım, 04 Eylül 2018, Kurucu Ortak

Duyurular & Dokümanlar

Dersler hk. / About lectures
Duyuru
7.02.2020

Aktarılan zorunlu ve seçimlik derslerin tümünde 14 haftalık ders planının en az 9 haftasında düzenli katılım sağlanması beklenir. Mücbir sebep, yazılı rapor harici mazeret kabul edilmemekte, 4 haftadan fazla (ara sınav hariç) derse katılmayanlar final sınavına girememektedir. Zorunlu derslerdeki tüm sınav yükümlülükleri (lisans programında üretim yönetimi, yüksek lisans programında ise benzetim teknikleri) Fakülte ve Sosyal Bilimler Enstitüsü not ağırlıkları çerçevesinde olup seçimlik derslerin -lisans programında modern üretim sistemleri, "production theory" ve "production and economy"; yüksek lisans programında ise lojistik sistemlerde modelleme ve tedarik zincirinde optimizasyon- ilk haftasından itibaren dönem boyunca en az 4, en fazla 6 adet planlı/plansız kısa sınavlar vardır.

---

Students are expected to participate regularly in at least 9 weeks of the whole 14-week lecture plan. Those who have not attended more than 4 lecture weeks (excluding the mid-term) will not be able to take the final, and no excuses are allowed except for unforeseeable circumstances and written reports. Students will have 4-6 quizzes or pop-quizzes in elective courses of production theory and production & economy.

Teknogirişim projesi -Yazılım geliştirme uzmanı
Duyuru
30.01.2020

İstanbul Üniversitesi Teknokentinde TÜBİTAK desteği ile devam eden bir AR-GE projesi ekibinde haftada 36-45 saat arası esnek görev yapabilecek, üniversitelerin yapay zeka veya optimizasyon ile ilgili (matematik, mühendislik -bilgisayar, yazılım, imalat, üretim, finans, endüstri, işletme-, iktisat, işletme, yönetim bilişim sistemleri, enformatik vb.) önlisans/lisans/lisansüstü bölümleri öğrencisi ya da mezunu, en az bir "low-level" programlama dili ile en az 5 yıl “UI” ve “UX” tecrübesine sahip, en az 2 yıl R programlama ve Shiny uygulama geliştirme tecrübesi olan, bilimsel düşünceye önem veren, ekip çalışmasına yatkın, yeniliğe ve öğrenmeye açık, araştırma odaklı adaylar, çalışmalarından örnekler ile hazırladıkları özgeçmiş dosyasını iletebilir.