Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yasama Denetimi

Yeni Türkiye , vol.23, no.94, pp.471-476, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Dokunulmazlıklar Sorunu ve Meclisin Sorumluluğu

Stratejik Düşünce , vol.78, pp.17-20, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sistem Kilitlenmesi ve Siyasi Sorumluluk

Stratejik Düşünce , vol.67, pp.22-26, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Latin Amerika Başkanlık Sistemi

Stratejik Düşünce , vol.65, pp.28-32, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Neden Başkanlık Sistemini Tartışıyoruz?

Stratejik Düşünce , vol.64, pp.12-15, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Orta Asya Yolsuzluk ve Demokratikleşme Paralelliği

Analist , no.24, pp.1-14, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kırgızistan’ın Güneyine Etnik Müdahale

Stratejik Düşünce , vol.8, pp.93-96, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Lübnan Ulus Devlet Olabilir mi?

Asam Avrasya Dosyası , vol.6, no.3, pp.289-314, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de İşadamı Örgütleri ve Devlet

Birikim , vol.114, pp.43-62, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1982 Anayasasının Değiştirilmesi Zorunlu mu?

2023 Anayasa Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 September 2023, pp.1-10

Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Geleceği Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Liberal Düşünce Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.1-10

15 Temmuz Darbe Girişiminin Siyasi Sonuçları

15 Temmuz Sempozyumu, SETA, İstanbul, Turkey, 12 July 2018, pp.1-15

Yeni Sistemde Yasama Yetkisinin Anayasal Çerçevesi

2017 Anayasa Referandumunun Birinci Yılında Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yapılanması Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 16 April 2018, pp.1-15

Uluslararası Örgütlerin Yeniden Yapılandırılmasında Kazakistan ve Türkiye’nin Yaklaşımları

Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Uluslararası Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 1 - 03 November 2013, pp.1-21

Türkiye’de Yerel Siyaset Çalışma Alanının 1950’lerden Bugüne Gelişim ve Dönüşümü”,

USİB Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 17 November 2012, pp.1-20

General Assessment of Central Asian Politics

The Turkic Republics at The 20th Anniversary of Their Independence, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2011, pp.1-8

2007 Anayasa Değişiklikleri ve Türkiye’de Siyasal Rejim

Kamu Yönetimi Forumu VII, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 October 2009, pp.1-25

An Awkward Relationship Between Business Elites and the Military in Turkey

Tenth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Terme, Italy, 25 - 28 March 2009, pp.1-30

International Aid and Governance: An Analysis on Uzbek District (Mahalla) Authority

IIAS 4th International Specialized Conference –International Aid and Public Administration, Ankara, Turkey, 22 - 26 June 2008, pp.1-20

Places of the Businessmen Organizations in Turkey in the Era of the EU Accession

Sixth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Terme, Italy, 16 - 20 March 2005, pp.1-25

The Role of The Parliament in The Authoritarian Systems: The Case of Azerbaijan

Parliamentary Leadership and Governance, International Political Science Association (IPSA) Annual Conference, İstanbul, Turkey, 23 - 26 June 2002, pp.1-25

Local Governments In The Context Of Globalisation And The EU Integration

Public Administration Between Globalization and Decentralization, İstanbul, Turkey, 17 - 20 June 2002, pp.1-20

Toplumsal Şiddet ve Siyasal Suç Olgusu Açısından Siyasal Rejimler: Azerbaycan Siyasal Rejimi Üzerine Bir İnceleme

Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları Konferansı, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2001, pp.1-28 Sustainable Development

Yerel Yönetimlerde Siyasal Parti Taşra Örgütlerinin Yeri: Kahramanmaraş Örneği

TODAİE Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 02 November 2000, pp.1-26

Türkiye’de İşadamı Örgütlerinin Kamu Yönetimi Birimleri İle Etkileşimleri ve Davranış Eğilimleri

7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 1999, pp.5

Bürokratik Liderlik

21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 June 1997, pp.1-25

Books & Book Chapters

Anayasa Yapım Süreci: Kapsam, Aktörler ve Parametreler

in: Yeni Anayasa Vizyonu Cilt 2, A. Nohutçu,K. Öztürk, Editor, Savaş Yayınları, Ankara, pp.1-10, 2023

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Siyaset Süreci

in: Farklı Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Elvettin Akman, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.25-46, 2021

COVİD-19 Sonrasında Yönetsel Kapasite Demokrasi Bağlamında Devletlerin Geleceği

in: Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği, Muzaffer Şeker,Ali Özer Cem,Cem Korkut, Editor, Tüba Basın Yayın, Ankara, pp.255-277, 2020

Geleceğin Türkiyesinde Yönetim

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2019

Kırgızistan'da Türk Siyasal Kültürü ve Toplumsal Katılım Süreci 2010-2019

in: Türk Siyasal Kültür Havzaları, Süleyman Elik - Cihan Gündüz, Editor, Global Research Thinking Center, Kütahya, pp.233-262, 2019

Balkanlarda Müzik-Kimlik Bağlamında Türk Siyasal Kültürünün İzleri

in: Türk Siyasal Kültür Havzaları, süleyman Elik-Cihan Gündüz, Editor, GRTC, Kütahya, pp.303-310, 2019

Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Kurumsallaşma Süreci

in: Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Kireçci M. A., Editor, Ahmet Yesevi Yayıncılık Üniversitesi, Ankara, pp.25-60, 2018

İslam Siyasi Düşüncesinde Otorite Kavramı

in: İslam Siyaset Düşüncesi, L. Sunar - Ö Kavak, Editor, İlem Yayını, İstanbul, pp.95-127, 2018

The Necessity of System Change in Turkey and The legislative Domain

in: Turkey’s Presidential System, Duran, B, Miş, N., Editor, Seta, Ankara, pp.205-232, 2018

Sorularla Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Memur-Sen Yayınları, Ankara, 2017

Kuram ve Uygulamada Başkanlık Sistemi

in: Sosyo-Politik, Ekonomik ve Hukuki Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, A. Özkan , Editor, Endülüs Yayınları, Ankara, pp.23-35, 2017

15 Temmuz Darbe Girişiminin Türkiye ve Diğer Ülke Askeri darbelerinden Farklılıkları

in: 15 Temmuz Failler, Süreçler, Olgular, Ercan-H. İnaç, , Editor, Taşmektep Yayınları, İstanbul, pp.197-213, 2017

Türkmenistan’da Bağımsızlık Sonrası İç Siyasal Yapı

in: Türkmenistan, K. Kasım, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.350-375, 2016

Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Deneyimi

in: Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri, H. Alkan, Editor, Stratejik Düşünce Enst Yayını, Ankara, pp.3-20, 2016

Türkiye’de Sistem Sorunu ve Yarı Başkanlık

Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayını, Ankara, 2015

Türkmenistan - İç Politika

in: Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları, M. Yılmaz, Editor, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını, Ankara, pp.347-365, 2015

HDP Seçim Beyannamesinin Değerlendirilmesi

in: 7 Haziran 2015’e, M. Yılmaz, Editor, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayını, Ankara, pp.15-22, 2015

Siyaset Biliminde Yeni Eğilimler

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler, L. Sunar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-22, 2015

Güney Asya: Hindistan Örneği

in: Gelişmekte Olan Ülkeler Siyaseti, B. Akgün, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.270-285, 2013

Otoriter Yapılanma –Siyasal İstikrarsızlık Ayrımında Kırgızistan’da Anayasal Değişim

in: Orta Asya’da Siyaset ve Toplum, T. Demirtepe, Editor, Usak Yayını, Ankara, pp.125-140, 2012

Osmanlı Liberal Düşüncesi Ulum-ı İktisadiye Ve İçtimaiye Mecmuası

Bilgi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri: Nasıl Bir Strateji?

in: Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, A. H. aydın, Editor, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Yayını, Kahramanmaraş, pp.175-197, 2008

Türk İşadamları ve Liberal Düşünce

in: Türkiye’de Liberalizm, T. Bora, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.312-340, 2005

Türk Siyasal Modernleşmesinde Baskı Grupları: İşadamı Örgütleri

in: Bülent Tanör Armağan Kitabı, B. Ö. Tanör, Editor, Legal Yayınları, Ankara, pp.312-330, 2004

Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinde Yunanistan: Gerilimli Bir Dönüşümün Hikayesi

in: Türkiye-Yunanistan Eski Sorunlar- Yeni Arayışlar, B. D. Coşkun, Editor, Asam Yayıncılık, Ankara, pp.120-140, 2002

Other Publications

Metrics

Publication

108

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals