Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Local Solution Centres: A Model of Social Innovation by Local Governments

LEX LOCALIS-JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol.17, no.2, pp.225-245, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Understanding July 15: The Parameters and Results

Bilig, no.79, pp.253-272, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kırgızistan’ın Bürokratik Kurumlarında Siyasetin Etkisi: İşe Alma ve Tasfiye Uygulamaları

Journal of Academic Value Studies, vol.7, no.4, pp.492-502, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Kurumsal Özellikleri ve Demokratikleşme Sürecine Olası Etkileri

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, no.29, pp.139-153, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Institutional Features of the Presidential System and Possible Effects on the Democratization Process

TURKIYE ILETISIM ARASTIRMALARI DERGISI-TURKISH REVIEW OF COMMUNICATION STUDIES, no.30, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Supervisory Authority of the Leguslature over the Executive in the New Presidential System”

Ruye Turkiya, vol.2, no.6, pp.115-125, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yasama Denetimi

Yeni Türkiye, vol.23, no.94, pp.471-476, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dokunulmazlıklar Sorunu ve Meclisin Sorumluluğu

Stratejik Düşünce, vol.78, pp.17-20, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Perception of Society and Democracy in Ottoman Liberal and Socialist Thought

İnsan ve Toplum, vol.5, no.10, pp.1-30, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015 Yılında İç Politika Gelişmeleri Üzerinde Bir Değerlendirme

Stratejik Düşünce, vol.74, pp.7-12, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Siyasal Sistemde Kilitlenme Olasılıkları Üzerine Bazı Tespitler

Stratejik Düşünce, vol.68, pp.41-44, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Sistem Kilitlenmesi ve Siyasi Sorumluluk

Stratejik Düşünce, vol.67, pp.22-26, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Latin Amerika Başkanlık Sistemi

Stratejik Düşünce, vol.65, pp.28-32, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Neden Başkanlık Sistemini Tartışıyoruz?

Stratejik Düşünce, vol.64, pp.12-15, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Siyasal Protesto - Siyasal Değişim İlişkisi: Arap Baharı Sürecinde Azerbaycan Üzerine Dönemsel Bir İnceleme

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, vol.9, no.17, pp.1-37, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sovyet Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Anayasal ve Siyasal Kurumsallaşma

Yeni Türkiye, vol.53, pp.887-898, 2013 (Other Refereed National Journals)

Orta Asya Yolsuzluk ve Demokratikleşme Paralelliği

Analist, no.24, pp.1-14, 2013 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Yeni Burjuvazi, Ekonomik Kalkınma Ve Afrika

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.25-42, 2013 (National Refreed University Journal)

Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Partiler: Kazakistan ve Özbekistan Siyasal Parti Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, vol.6, no.12, pp.68-87, 2011 (International Refereed University Journal)

Başkanlık Rejiminin Başarı Koşulları ve Türkiye

Stratejik Düşünce, vol.12, pp.82-85, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Kırgızistan’da 2010 Anayasası ve Yeni Siyasal Rejim

Avrasya Analiz, vol.1, pp.4-16, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kırgızistan’ın Güneyine Etnik Müdahale

Stratejik Düşünce, vol.8, pp.93-96, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Asimetrik Uluslararası İlişkiler Bağlamında Kırgızistan’ın Dış Politikası

Stratejik Düşünce, vol.6, pp.36-41, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Liberallerinde Toplum ve Demokrasi Anlayışı

Liberal Düşünce Dergisi, vol.57, pp.69-94, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yerel Siyaset Bağlamında İl Genel Meclisleri: Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Hatay Örnekleri

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-19, 2010 (Other Refereed National Journals)

Post-Soviet Politics in Kyrgyzstan: Between centralism and localism?

CONTEMPORARY POLITICS, vol.15, no.3, pp.355-375, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Socio-Economic Change and Political Participation: The Case of Kahramanmaras 1950-2002

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.39, pp.207-229, 2008 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Socio-Economic Change and Political Participation: The Case of Kahramanmaraş1950-2002 (Sosyo-Ekonomik Değişme ve Siyasal Katılma: Kahramanmaraş Örneği 1950-2002)

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.39, pp.207-230, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Yerel Siyasette Belediye Meclisi ve Siyasi Parti Örgütleri: Göksun Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), vol.14, no.2, pp.1-27, 2007 (National Refreed University Journal)

Seçkinler Rekabeti ve Otoriter Kurumsallaşma Arasında Kazakistan’da Siyasal Sistem

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.3, pp.1-28, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkmenistan’da Siyasal Rejimin Geleceği: İç ve Dış Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-26, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Afşin’de Yönetsel ve Siyasal Otoriteler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.40-52, 2005 (National Refreed University Journal)

Türk Bürokrasisinde Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi : İSKİ Örneği

TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, no.2, pp.55-74, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

21. Dönem TBMM’de Siyasal Temsil ve Yasama Etkinliği

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.10, no.21, pp.129-143, 2004 (National Refreed University Journal)

Demokrasi-Otoriterlik Ayrımında Orta Asya ve Kafkasya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Partiler”,

ASAM Avrasya Dosyası, vol.10, no.4, pp.208-235, 2004 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Haklar Boyutuyla Avrupa Birliği ve Baskı Grupları

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.4, no.14, pp.1-16, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Af Kapsamına Giren Düzenlemelerin Meşruiyeti Sorunu

TODAİE Amme İdaresi Dergisi, vol.35, no.3, pp.55-74, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan Haklarının Toplumsal Kazanımı Sürecinde Yerel Yönetimler, Uluslararası Normlar ve Aracı Haklar Yönüyle Bir İnceleme

TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.10, no.3, pp.13-31, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivil Toplum-Devlet İlişkilerinde Baskı Gruplarının Rolü ve Türkiye

TÜRK İDARE DERGİSİ, vol.72, no.427, pp.163-178, 2000 (Other Refereed National Journals)

Lübnan Ulus Devlet Olabilir mi?

Asam Avrasya Dosyası, vol.6, no.3, pp.289-314, 2000 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de İşadamı Örgütlerinin Karşılaştırmalı Yönetim ve Organizasyon Yapısı

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.41-62, 2000 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Devlet ve İşadamı İlişkileri Perspektifinden MÜSİAD

TOPLUM VE BİLİM, vol.89, pp.133-155, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Başkanlık, Yarı-Başkanlık Sistemleri ve Cumhurbaşkanlığının Konumu

Yeni Türkiye, vol.5, no.30, pp.449-459, 2000 (Other Refereed National Journals)

İşçi Sendikaları ve Yerel Yönetimler: Kahramanmaraş Örneği

TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.9, no.4, pp.51-70, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karar Alma Süreçlerine Katılım Sistemleri Açısından Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konseyi

TODAİE Amme İdaresi Dergisi, vol.33, no.2, pp.57-78, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği Karar Alma Süreçlerinde Baskı Grupları

İçişleri Bakanlığı Türk İdare Dergisi, vol.71, no.422, pp.35-52, 1999 (Other Refereed National Journals)

Kamusal Bir Baskı Grubu Olarak Türk Bürokrasisi

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.11, no.2, pp.197-205, 1999 (National Refreed University Journal)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odalarının Talep Profilleri

TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.102-120, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Liberalizm Bağlamında Türkiye’de İşadamı Örgütlerinin Eğilim Profilleri

Yeni Türkiye, vol.5, no.25, pp.660-676, 1998 (Other Refereed National Journals)

Internet ve Yönetime Katılım: Potansiyel ve Olasılıklara İlişkin Bir Değerlendirme

TÜRK İDARE DERGİSİ, vol.70, no.418, pp.173-184, 1998 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de İşadamı Örgütleri ve Devlet

Birikim, vol.114, pp.43-62, 1998 (Other Refereed National Journals)

Modernliğin Bunalımları Perspektifinden Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Modernleşmesi

Yeni Türkiye, vol.4, no.23, pp.1703-1716, 1998 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Siyasal Bütünleşmesinin İki Boyutu: Vatandaşlık ve Kurumsallaşma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.7, no.4, pp.115-119, 1997 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Geleceği Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Liberal Düşünce Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.1-10

15 Temmuz Darbe Girişiminin Siyasi Sonuçları

15 Temmuz Sempozyumu, SETA, İstanbul, Turkey, 12 July 2018, pp.1-15

Yeni Sistemde Yasama Yetkisinin Anayasal Çerçevesi

2017 Anayasa Referandumunun Birinci Yılında Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Yapılanması Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 16 April 2018, pp.1-15

Uluslararası Örgütlerin Yeniden Yapılandırılmasında Kazakistan ve Türkiye’nin Yaklaşımları

Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Uluslararası Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 1 - 03 November 2013, pp.1-21

Türkiye’de Yerel Siyaset Çalışma Alanının 1950’lerden Bugüne Gelişim ve Dönüşümü”,

USİB Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Denizli, Turkey, 16 - 17 November 2012, pp.1-20

General Assessment of Central Asian Politics

The Turkic Republics at The 20th Anniversary of Their Independence, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2011, pp.1-8

2007 Anayasa Değişiklikleri ve Türkiye’de Siyasal Rejim

Kamu Yönetimi Forumu VII, Kahramanmaraş, Turkey, 8 - 10 October 2009, pp.1-25

An Awkward Relationship Between Business Elites and the Military in Turkey

Tenth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Terme, Italy, 25 - 28 March 2009, pp.1-30

International Aid and Governance: An Analysis on Uzbek District (Mahalla) Authority

IIAS 4th International Specialized Conference –International Aid and Public Administration, Ankara, Turkey, 22 - 26 June 2008, pp.1-20

Places of the Businessmen Organizations in Turkey in the Era of the EU Accession

Sixth Mediterranean Social and Political Research Meeting, Terme, Italy, 16 - 20 March 2005, pp.1-25

The Role of The Parliament in The Authoritarian Systems: The Case of Azerbaijan

Parliamentary Leadership and Governance, International Political Science Association (IPSA) Annual Conference, İstanbul, Turkey, 23 - 26 June 2002, pp.1-25

Local Governments In The Context Of Globalisation And The EU Integration

Public Administration Between Globalization and Decentralization, İstanbul, Turkey, 17 - 20 June 2002, pp.1-20

Toplumsal Şiddet ve Siyasal Suç Olgusu Açısından Siyasal Rejimler: Azerbaycan Siyasal Rejimi Üzerine Bir İnceleme

Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları Konferansı, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2001, pp.1-28 Sustainable Development

Yerel Yönetimlerde Siyasal Parti Taşra Örgütlerinin Yeri: Kahramanmaraş Örneği

TODAİE Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 02 November 2000, pp.1-26

Türkiye’de İşadamı Örgütlerinin Kamu Yönetimi Birimleri İle Etkileşimleri ve Davranış Eğilimleri

7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 1999, pp.5

Bürokratik Liderlik

21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 June 1997, pp.1-25

Books & Book Chapters

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Siyaset Süreci

in: Farklı Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Elvettin Akman, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.25-46, 2021

COVİD-19 Sonrasında Yönetsel Kapasite Demokrasi Bağlamında Devletlerin Geleceği

in: Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği, Muzaffer Şeker,Ali Özer Cem,Cem Korkut, Editor, Tüba Basın Yayın, Ankara, pp.255-277, 2020

Geleceğin Türkiyesinde Yönetim

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2019

Kırgızistan'da Türk Siyasal Kültürü ve Toplumsal Katılım Süreci 2010-2019

in: Türk Siyasal Kültür Havzaları, Süleyman Elik - Cihan Gündüz, Editor, Global Research Thinking Center, Kütahya, pp.233-262, 2019

İslam Siyasi Düşüncesinde Otorite Kavramı

in: İslam Siyaset Düşüncesi, L. Sunar - Ö Kavak, Editor, İlem Yayını, İstanbul, pp.95-127, 2018

Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Kurumsallaşma Süreci

in: Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Devlet İnşa Süreci, Kireçci M. A., Editor, Ahmet Yesevi Yayıncılık Üniversitesi, Ankara, pp.25-60, 2018

The Necessity of System Change in Turkey and The legislative Domain

in: Turkey’s Presidential System, Duran, B, Miş, N., Editor, Seta, Ankara, pp.205-232, 2018

Sorularla Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Memur-Sen Yayınları, Ankara, 2017

15 Temmuz Darbe Girişiminin Türkiye ve Diğer Ülke Askeri darbelerinden Farklılıkları

in: 15 Temmuz Failler, Süreçler, Olgular, Ercan-H. İnaç, , Editor, Taşmektep Yayınları, İstanbul, pp.197-213, 2017

Kuram ve Uygulamada Başkanlık Sistemi

in: Sosyo-Politik, Ekonomik ve Hukuki Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, A. Özkan , Editor, Endülüs Yayınları, Ankara, pp.23-35, 2017

Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Deneyimi

in: Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri, H. Alkan, Editor, Stratejik Düşünce Enst Yayını, Ankara, pp.3-20, 2016

Türkmenistan’da Bağımsızlık Sonrası İç Siyasal Yapı

in: Türkmenistan, K. Kasım, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.350-375, 2016

Türkiye’de Sistem Sorunu ve Yarı Başkanlık

Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayını, Ankara, 2015

Türkmenistan - İç Politika

in: Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları, M. Yılmaz, Editor, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayını, Ankara, pp.347-365, 2015

Siyaset Biliminde Yeni Eğilimler

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler, L. Sunar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-22, 2015

HDP Seçim Beyannamesinin Değerlendirilmesi

in: 7 Haziran 2015’e, M. Yılmaz, Editor, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayını, Ankara, pp.15-22, 2015

Güney Asya: Hindistan Örneği

in: Gelişmekte Olan Ülkeler Siyaseti, B. Akgün, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.270-285, 2013

Otoriter Yapılanma –Siyasal İstikrarsızlık Ayrımında Kırgızistan’da Anayasal Değişim

in: Orta Asya’da Siyaset ve Toplum, T. Demirtepe, Editor, Usak Yayını, Ankara, pp.125-140, 2012

Osmanlı Liberal Düşüncesi Ulum-ı İktisadiye Ve İçtimaiye Mecmuası

Bilgi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri: Nasıl Bir Strateji?

in: Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, A. H. aydın, Editor, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Yayını, Kahramanmaraş, pp.175-197, 2008

Türk İşadamları ve Liberal Düşünce

in: Türkiye’de Liberalizm, T. Bora, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.312-340, 2005

Türk Siyasal Modernleşmesinde Baskı Grupları: İşadamı Örgütleri

in: Bülent Tanör Armağan Kitabı, B. Ö. Tanör, Editor, Legal Yayınları, Ankara, pp.312-330, 2004

Avrupa Birliği Entegrasyon Sürecinde Yunanistan: Gerilimli Bir Dönüşümün Hikayesi

in: Türkiye-Yunanistan Eski Sorunlar- Yeni Arayışlar, B. D. Coşkun, Editor, Asam Yayıncılık, Ankara, pp.120-140, 2002

Other Publications