Contact

Address Information

  • İÜ Merkez Kampüs, İktisat Fakültesi, Ek Bina2, Zemin Kat Z 16

  • İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Sekreterliği, İktisat Ek Bina 2, Zemin Kat. Oda No. Z 16, Beyazıt, Fatih, İstanbul.

Email Information

Phone Information