Education Information

Education Information

 • 1987 - 1990 Doctorate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Organizasyon Ve İşletme Politikası, Turkey

 • 1986 - 1987 Postgraduate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Organizasyon Ve İşletme Politikası, Turkey

 • 1978 - 1985 Undergraduate

  Istanbul University, Orman Fakültesi, Tütün Eksperleri Yüksekokulu, Tütün Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Avrupa Topluluğu Ortak Tütün Politikası ve Türk Tütün Politikalarının Avrupa Topluluğu Ortak Tütün Politikasıyla Bütünleşmesi

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Organizasyon Ve İşletme Politkası

 • 1987 Postgraduate

  Türk Tütüncülüğünün Yabancı Tütün ve Sektöre Açılmasıyla, Türk Tütüncülüğü ve Geleceğine İlişkin Tütün Politikası

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Organizasyon Ve İşletme Politikası

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Temel Yaşam Desteği

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi

 • 2022Motivasyon

  Quality Management , İstanbul Üniversitesi

 • 2022Liderlik

  Quality Management , İstanbul Üniversitesi

 • 2022İlk Yardım ve Kazalar

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi

 • 2022Meslek Hastalıkları

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi

 • 2022Hasta Hakları ve Tıp Etiği

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi

 • 2022Sağlık Personeli ve Hasta İletişimi

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi

 • 2022Kamu Etiği

  Human Rights , İstanbul Üniversitesi

 • 2022Enerji Verimliliği 1.2.3.4.5.6. Bölüm / Enerji ve Enerji Verimliliği

  Renewable Energy Sources , Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Portalı

 • 2021Hasta Kabul Sekreterliği

  Health&Medicine , Sakarya Üniversitesi, Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2021Eğitimde Ölçme- Değerlendirme İlkelerine Uygun Sınav Hazırlama Yöntemleri

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2021Afet Farkındalık Eğitimi

  Occupational Health and Safety , T.C. İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

 • 2021Değerlendirici Eğitimi

  Measurement and Evaluation , STAR Sosyal, Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği

 • 2021Empati Becerisi ve Empatik İletişim

  Personal Evolution , İstanbul Üniversitesi

 • 2021İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi

 • 2021Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri Eğitim Panelleri Serisi

  Vocational Training , Trakya Üniversitesi SBE

 • 2020Değerlendirici Sertifikası - TURAK Yükseköğretim Turizm Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu

  Tourism , TUADER -Turizm Akademisyenleri Dermeği

 • 2020Mobbing İle Mücadele Birim Yetkilisi Sertifika Programı

  Human Rights , Sakarya Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2020Diş Hekimi Asistanlığı

  Health&Medicine , Sakarya Üniversitesi, Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2020Eğiticinin Eğitimi

  Measurement and Evaluation , İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2016II. Tütün Eksperleri Bilirkişilik Eğitimi ve Sertifikalandırlması Semineri

  Measurement and Evaluation , Tütün, Tuz ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu - TAPDK

 • 2012İşyerinde Stres Etkenleri

  Personal Evolution , Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası.

 • 2012E - Dış Ticaret

  New Service Design , Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası.

 • 2012İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitici Belgesi

  Measurement and Evaluation , T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 • 2011Sakarya’nın İhracatını Geliştirme Projesi 1 (SAİGEP 1”

  Commercialization , Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası.

 • 2011Stratejik Düşünce ve Liderlik

  Personal Evolution , Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası.

 • 2011Pazarlama Stratejileri

  Entrepreneurship , Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası.

 • 2007IPC QMS Lead Auditor Training Course” (ISO 9001 : 2000),

  Quality Management , American Quality and Environmental Group, Ltd., OSA RAB, IPC, IRCA.-MEYER

 • 2004III. Akademik Turizm Semineri

  Tourism , Mersin Üniversitesi

 • 1989Marmara Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Programı

  Foreign Language , Marmara Üniversitesi

 • 1987İstanbul Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü İngilizce ÖĞEDİL Programı

  Foreign Language , İstanbul Üniversitesi

 • 1987Seminar and Training Program on United States Flue-Cured and Burley Tobacco

  Measurement and Evaluation , Tobacco Associates, Inc., Division Training Instruction, U.S. Department of Agriculture.