Education Information

Education Information

 • 1993 - 1998 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

 • 1990 - 1992 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İslam Medeniyeti Ve Sosyal Bilimler, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  1699-1839 arası Osmanlı Devleti'nde eğitim müesseseleri ve yenileşme-modernleşme

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi

 • 1992 Postgraduate

  İstanbul Darülfünunu İlahiyat Fakültesi mecmuası, yazar ve hocaları

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English