Education Information

Education Information

 • 1990 - 1997 Doctorate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Biyofizik Anabilim Dalı, Turkey

 • 1985 - 1989 Postgraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Biyofizik Anabilim Dalı, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Depertment of Biology, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Elongasyon Faktör-2 (EF-2)’nin Hücre İçi Dönüşüm (Turnover) Mekanizmaları Üzerine Bir Çalışma- 1G2 Hibridoma Hücrelerinde Yapılan Gözlemler

  Istanbul University, Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik Anabilim Dalı

 • 1989 Postgraduate

  Hibridoma Tekniğiyle Üretilen Monoklonal Antikorların Spesifikliğinin ELISA Yöntemiyle Saptanması.

  Istanbul University, Temel Tıp Bilimleri, Biyofizik Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English