Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Felsefe ve Din Bilimleri, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Fahreddin Râzî'nin Zihnî Varlık Anlayışı: el-Mebâhisü'l-Meşrikiyye Ve el-Mülahhas Bağlamında Bir İnceleme

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic

 • C1 Advanced English