Publications & Works

Books & Book Chapters

IV. Namat'ın Şerhi [Hallu Müşkilâti'l-İşarât]- Nasîrüddin Tûsî

in: Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen-Ek-i, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.529-539, 2019